Acasă Economie CADOU POPULIST PE BANI PUBLICI LA CNADNR

CADOU POPULIST PE BANI PUBLICI LA CNADNR

DISTRIBUIȚI

zi liberaNarcis Neaga, directorul general al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) l-a întrecut pe premierul Victor Ponta la capitolul „zile libere plătite”.

Cu de la sine putere, Neaga le-a acordat „drumarilor care nu prea fac drumuri” o zi de concediu plătit pentru a treia zi de Paşti din acest an, scrie tirmagazin.ro.

Astfel, ceneadeneriştii au beneficiat de o liberă în plus faţă de colegii lor din celelalte companii cu capital de stat. Acest cadou populist făcut pe bani publici vine pe fondul anunţului concedirii a mii de angajaţi ai companiilor de cale ferată ale statului român. Cu alte cuvinte, nu sunt bani pentru a-i plăti pe ceferişti pentru munca pe care o prestează, dar sunt fonduri pentru a-i plăti pe ceneadenerişti pentru a sta acasă. Şi aceasta se întâmplă în condiţiile în care, la CNADNR central, salariile şefilor sunt exorbitante.

„Decizia Directorului General al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

În conformitate cu O.U.G. Nr.84/2003 privind fiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.47/2004, cu modificările ulterioare; Având în vedere perevederile art.58 alin.(2) din Contractul Colectiv de Muncă al CNADNR – S.A. nr.201/15.05.2013, în care se menţionează că: “Salariaţii beneficiază de o zi liberă lucrătoare plătită (….) a treia zi de Sfintele Paşte, cu asigurarea continuităţii activităţii“, precum şi prevederile art.58 alin. (3) din acelaşi act normativ, în care se menţionează că: „În cazul în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii, salariaţii beneficiază de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile”; În baza Ordinului nr.393/22.08.2013 al Ministrului Delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine şi a Hotărârii Adunării Generale extraordinare a Acţionarilor nr.14/22.08.2013, prin care domnul Narcis Ştefan Neaga a preluat atribuţiile funcţiei de director General al C.N.A.D.N.R – S.A. , se emite prezenta: DECIZIE:

Art.1.În ziua de 22.04.2014 ( a treia zi de Sfintele Paşti) salariaţii CNADNR–S.A. vor beneficia de o zi liberă lucrătoare plătită, cu asigurarea continuităţii activităţii.

Art.2.Pentru a asigura continuitatea activităţii, conducerea structurilor funcţionale din cadrul CNADNR–S.A.-Centrul (Direcţii şi Departamente/ Servicii/ Birouri/ Compartimente din subordinea Directorului General al CNADNR–S.A.) şi din cadrul DRDP 1-7 şi CESTRIN vor organiza activitatea specifică cu menţinerea în activitate în ziua de 22.04.2014, a cel puţin unei persoane din fiecare compartiment de lucru.

Art.3. Salariaţii care asigură continuitatea activităţii în ziua de 22.04.2014 vor beneficia de o zi liberă plătită în următoarele 30 de zile calendaristice.

Art.4. Evidenţa salariaţilor care asigură continuitatea activităţii în data de 22.04.2014, precum şi situaţia programării pentru compensarea cu timp liber corespunzător de către aceste persoane, le vor ţine fiecare director direcţie/ şef departament/ şef serviciu/ şef birou/ şef compartiment pentru personalul din subordine.

Art.5. În foile colective de prezenţă data de 22.04.2014 se va înscrie ca zi liberă plătită pentru toţi salariaţii CNADNR–S.A., care lucrează în regim de muncă zilnic (8 ore/zi).

Art.6. Salariaţii care îşi defăşoară activitatea la locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii, prezenţa trebuie asigurată în mod continuu (A.C.I., Dispecerat, Comandamente de iarnă, etc.) vor beneficia, pentru munca prestată în data de 22.04.2014, de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile calendaristice.

Art.7. Direcţiile funcţionale din cadrul CNADNR–S.A. Central, Departamentele/ Serviciile/ Birourile/ Compartimentele din subordinea directă a Directorului General al CNADNR–S.A., DRDP 1-7 şi CESTRIN vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

Art.8. Prezenta decizie a fost întocmită în 3 (trei) exemplare originale: 1 exemplar pentru Biroul Arhivă – Direcţia Administrativă, 1 exemplar pentru Departamentul Resurse Umane şi 1 exemplar pentru Serviciul Salarizare din cadrul Direcţiei Financiare.

DIRECTOR GENERAL, Ing. NARCIS ŞTEFAN NEAGA. – PROMPT MEDIA    

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here