Acasă Educatie ”Campus Dual POLITEHNICA București”

”Campus Dual POLITEHNICA București”

DISTRIBUIȚI

Județul Ilfov – Consiliul Judetean, în calitate de partener, anunță demararea proietului „Campus Dual  POLITEHNICA București“, cofinanțat prin PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! – Pilonul IV: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, lnvestiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, cod proiect P_13.

Proiectul beneficiază de un parteneriat solid și variat format din universități, licee tehnologice si agenți economici implicați în învățământul dual care oferă elevilor/studenților interesați de ruta duală un parcurs educațional complex. Grupul țintă este format din minim 216 elevi (din care 50 fac parte din grupuri vulnerabile) şi minim 135 studenti înmatriculți la programe educaționale duale. În județul Ilfov consorțiul este format din Consiliul Județean, Liceul Tehnologic „Pamfil Seicaru”, Ciorogârla. Primăria Comunei Ciorogârla şi CTE Trailers SRL.

Obiectivul proiectului este realizarea unui campus regional de educație profesională în România, ìn cadrul căruia elevii și studenții vor avea opțiunea unui parcurs educațional complet în cadrul unei rute educaționale integrate și flexibile. In acest fel, pe lângă competențele specifice învătământului secundar superior, absolvenților li se asigură și obținerea unei certificări și a unei calificări profesionale care facilitează o inserție rapidă pe piața muncii.

Activitățile in care Județul Ilfov – Consiliul Județean este implicat sunt:

  • Dezvoltarea sau revizuirea a minim 2 calificări, adaptate la nevoile pieței muncii, inclusive programe școlare opționale dezvoltate in vederea creșterii angajabilității;
  • Dezvoltarea în parteneriat cu operatorii economici a minim 1 program de studii universitare in ruta duală , inclusive program de educație antreprenorială;
  • Organizarea și implementarea     procesului     de          învățământ    dual, inclusiv desfășurarea stagiilor de practicã la operatorii economici, prevăzute in planul cadru de învățământ;
  • Consolidarea structurii parteneriale   a          Consorțiului   Regional București-Ilfov          pentru Învățământ Dual;
  • Activități de informare și promovare privind oferta de formare profesională dezvoltată și implementată prin intermediul Consorțiului.
  • Organizarea de activități profesionale interactive pentru grupul țintă (elevi și studenți).

Proiectul se desfășoară în perioada 05.10.2023 — 30.06.2026, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 122.411.582,26 lei, din care valoare eligibilã PNRR — 103.313.862,44 lei și valoare TVA aferentă 19.097.719,82 lei. Din totalul bugetului proiecuilui Consiliul Județean Ilfov are un buget de 287.500,00 lei (fără TVA).

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here