Acasă Politic Ce a făcut Guvernul în ședința din 13 iunie 2018

Ce a făcut Guvernul în ședința din 13 iunie 2018

DISTRIBUIȚI
 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 3. PROIECT DE LEGE privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 4. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

III.          HOTĂRÂRI

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
 2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului tehnic între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Secretariatul Tehnic al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfăşurarea instruirii, semnat la Bucureşti, la 24 noiembrie 2017 şi la Haga la 28 noiembrie 2017
 3. HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1057/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Piatra Craiului
 4. HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de interes naţional ”Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” şi a programului de interes naţional ”Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale”
 6. HOTĂRÂRE privind retransmiterea sectorului de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al Municipiului Arad, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local
 7. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului
 8. HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
 9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea valorii maxime a sprijinului financiar excepțional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind mormintele şi operele comemorative de război
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului executiv al Acordului de cooperare în domeniile culturii, artei şi ştiinţei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă intitulată Lege pentru instituirea Zilei Naţionale a Meseriilor (Bp. 104/2018, L. 325/2018) – nr. DPSG 1119/11.06.2018
 3. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 203/2018)  – nr. DPSG 1120/11.06.2018
 4. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. 38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp. 152/2018) – nr. DPSG 1121/11.06.2018
 5. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Legii societăților nr. 31/1990 (Bp.106/2018, L.327/2018) – nr. DPSG 1122/11.06.2018
 6. Punct de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege pentru completarea art. 105 al Legii educației naționale nr. 1/2011 (Plx. 462/2017, L. 188/2018) – nr. DPSG 1123/11.06.2018
 7. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 207/2018) – nr. DPSG 1124/11.06.2018
 8.  Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp. 11/2018, L.226/2018) – nr. DPSG 1125/11.06.2018

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here