Acasă Politic Ce a făcut Guvernul în ședința din 20 septembrie 2018

Ce a făcut Guvernul în ședința din 20 septembrie 2018

DISTRIBUIȚI
Premierul Viorica Dancila conduce prima sedinta de guvern, luni, 29 ianuarie 2018, la Palatul Victoria din Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
 1. PROIECTE DE LEGE
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei

 

 1. HOTĂRÂRI

 

 1. HOTĂRÂRE pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare
 2. HOTĂRÂRE privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură
 3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
 4. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”
 5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Realizare infrastructură-zonă operaţională-în cazarma 1833 Câmpia Turzii”
 6. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a unui imobil situat în municipiul Bucureşti, aflat în domeniul public al statului, pentru revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 7. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
 8. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău
 9. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, a unor spaţii dintr-un bun imobil aflat în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea desfăşurării activităţilor de susţinere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie – 16 noiembrie 2018, şi a normativelor de cheltuieli pentru activităţile de protocol şi cu caracter cultural-artistic ce se vor efectua în cadrul activităţilor de susţinere a candidaturii României

11.HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 iunie 2018 şi la Paris la 18 iunie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”

12.HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

13.HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 10, alin (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

14.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale

15.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al județului Mureș de către Dușa Mircea

16.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al județului Constanța de către Accoium Mustafa Levent

 

 

 

III.          MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Conceptului Preşedinţiei române a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) şi a Calendarului reuniunilor şi evenimentelor tematice propuse de România pe durata mandatului Preşedinţiei SUERD
 2. MEMORANDUM cu tema: Pregătirea celei de-a opta runde de evaluări reciproce în România ce are ca temă “Implementarea şi operaţionalizarea politicilor europene în materie de prevenire şi combatere a criminalităţii de mediu”
 3. MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor şi semnarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul protecţiei civile, al asistenţei şi intervenţiei în situaţii de urgenţă
 4. MEMORANDUM cu tema: Încredinţarea unui serviciu de interes economic general (SIEG) către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor şi acordarea compensaţiei pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public, asociată acestui SIEG

 

 1. NOTE

 

 1. NOTĂ privind nivelul de siguranță și securitate în funcționarea Sistemului Electroenergetic Național,  precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Național în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019

 

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
 3. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 4. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2006 privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri
 5. Punct de vedere al Guvernului cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit.i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, provenit dintr-o inițiativă legislativă
 6. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. 75 din Legea  nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
 7. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Legii 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
 8. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. 391 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 9. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind declasificarea unor documente

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 5 =