Acasă Info Local Ce a făcut Guvernul în ședința din 5 septembrie 2018

Ce a făcut Guvernul în ședința din 5 septembrie 2018

DISTRIBUIȚI
Premierul Viorica Dancila conduce prima sedinta de guvern, luni, 29 ianuarie 2018, la Palatul Victoria din Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

 PROIECTE DE LEGE

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 2. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia, la 25 mai 2018
 3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv
 4. PROIECT DE LEGE privind Fondul de Compensare a Investitorilor
 5. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 6. ORDONANŢE DE URGENȚĂ
 7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea articolul 67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
 9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

III.          HOTĂRÂRI

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019
 2. HOTĂRÂRE privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 3. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
 4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 iunie 2018 şi la Paris la 09 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 5. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui bun aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
 6. HOTĂRÂRE privind modificarea pct.42 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr.270/2017, precum şi a modelului planului de remediere
 7. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007
 8. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba (U.M. 0338 Alba Iulia)
 9. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne

10.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză

11.HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului 742/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173+800 şi km 296+293” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

12.HOTĂRÂRE privind transmiterea mijlocului fix „Sistem de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată tip SAT SPIACT BRAŞOV – EFACEC” din domeniul public al oraşului Mioveni şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Mioveni, în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A.

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „E-cultura: Biblioteca digitală a României”

14.HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecţiei Judiciare

15.HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

16.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Constanţa, Sibiu, Bihor, Galaţi, Bacău şi Braşov în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

17.HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Bucureşti, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

18.HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, în domeniul public al comunei Lipniţa şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19.HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol aferentă organizării şi desfăşurării în România a Reuniunii anuale a şefilor echipelor internaţionale de căutare-salvare ”INSARAG Team Leaders Meeting” şi a activităţilor conexe, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 16-21 septembrie 2018

20.HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea”

21.HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administraţia Naţională ”Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

22.HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acţiunii de protocol şi a altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol, organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre – BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018

23.HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare ” cuprins în Proiectul nr. 4 „Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 de euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor”

24.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Ibăneşti, judeţul Mureş

25.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gilău, judeţul Cluj

26.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

27.HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

28.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială “Bani de liceu”

29.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019

30.HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

31.HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru aceste imobile și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui avans de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) în valoare de până la 2,5 mil. USD pentru sprijinirea activităţilor preliminare realizării proiectului „Cartierul pentru justiţie”
 3. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă
 4. MEMORANDUM cu tema: Aplicarea „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak privind acordarea personalului militar român a statutului corespunzător personalului administrativ şi tehnic al unei misiuni diplomatice, potrivit Convenţiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relaţiile diplomatice”, încheiat prin schimb de note verbale, din data de 13 iulie 2017, respectiv 02 august 2017, personalului militar din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
 5. MEMORANDUM cu tema: Pregătirea documentelor naţionale de programare a finanţărilor din fonduri europene post 2020
 6. MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru îndeplinirea condiţionalităţii ex-ante 6.2 privind sectorul deşeurilor şi evitarea suspendării plăţilor intermediare aferente sectorului deşeuri din Programul Operaţional Infrastructură Mare
 7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării „Memorandumului de Înţelegere între Institutul Naţional de Administraţie din România (INA) şi Institutul Naţional de Administraţie Publică din Regatul Spaniei (INAP)”
 8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul combaterii căderilor de grindină în zona de frontieră dintre România şi Republica Moldova
 9. MEMORANDUM cu tema: Amendament formulat de Ministerul Transporturilor cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative
 10. MEMORANDUM cu tema: Comisia guvernamentală pentru combaterea evaziunii fiscale
 11. NOTE
 12. NOTĂ privind stadiul procesului de prioritizare a proiectelor de investiții publice semnificative ale cărui rezultate vor fi utilizate de ordonatorii principali de credite în procesul de elaborare a proiectului bugetului de stat pe anul 2019
 13. INFORMĂRI
 14. INFORMARE referitoare la ordonanţele emise în temeiul Legii nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

VII.          PUNCTE DE VEDERE

 

 1.  Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 a societăților (Bp. 430/2017, Plx. 60/2018)
 2. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 a societăților (Bp. 432/2017, Plx. 61/2018)
 3.  Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 (Bp.678/2017, Plx.310/2018)
 4. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru instituirea Zilei limbii romani (Bp. 357/2018)
 5. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (1) şi alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996 (Bp. 299/2018)
 6. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 350 din 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general (Bp.233/2018)
 7. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea art. 168 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (Plx. 370/2018)
 8. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă legislativă pentru completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (Plx. 320/2018)
 9. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri – Republicat (Bp.379/2018)
 10. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. 47 din Legea locuinței nr. 114/1996 (Bp.332/2018)
 11. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea art. 60 și art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Bp.297/2018)
 12. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de moașă, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Moașelor din România (Bp. 322/2018)
 13. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Bp. 225/2018)
 14. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei nr. VI a Legii-cadru nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp. 366/2018)
 15. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp. 218/2018)
 16. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrarea Statului (Bp. 349/2018)
 17. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001 (republicată), cu modificările și completările ulterioare (Bp. 210/2018, L. 428/2018)
 18. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 261 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 (Plx. 374/2018).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here