Acasă Politic Ce decizii a luat Guvernul în ședința din 27 decembrie 2019

Ce decizii a luat Guvernul în ședința din 27 decembrie 2019

DISTRIBUIȚI

Primul pas pentru desființarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art.6 din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administraţia Naţională a Drumurilor din România”
 3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier
 4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
 6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurăriii mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
 7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
 8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

 

 1. HOTĂRÂRI
 2. HOTĂRÂRE privind privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Albania
 3. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Lucrări de consolidare şi reabilitare la Sanatoriul Medical Militar ”Regele Ferdinand I-Hotel” din cazarma 3465 Herculane”
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R.-Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
 7. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 486/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
 8. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.662/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROMAERO S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
 9. HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
 10. HOTĂRÂRE privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024

10.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bihor de către domnul Delorean Ion-Iulius

11.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Tulcea de către domnul Marinov Gabriel – Teodosie

12.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul Niculescu George-Sergiu

13.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bihor de către domnul Feneși Tibor.

III.         MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Evaluarea cadrului legal cu privire la organizarea şi funcţionarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie şi propuneri.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here