Acasă Politic Ce discută Guvernul în ședința din 24 aprilie 2019

Ce discută Guvernul în ședința din 24 aprilie 2019

DISTRIBUIȚI
 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru acceptarea Protocolului deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art.11(5) alin.(1) lit.k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa pașapoartelor simple și a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/LG-7.pdf

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/OUGNFANEXE.pdf

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2019-2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGANEXA-5.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.3ˡ din Hotărârea Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-44.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-45.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGANEXE.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare, comasarea şi scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-46.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGANEXE-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Penitenciarul Satu Mare în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-47.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-48.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-50.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGANEXA-8.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sălcuţa, judeţul Dolj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-54.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-55.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Buda, judeţul Buzău

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-56.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Darova, judeţul Timiş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-57.pdf

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema:

– aprobarea negocierii Scrisorii de înţelegere privind avansul dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 2,5 milioane USD, pentru sprijinirea activităţilor preliminare realizării Proiectului de dezvoltare Cartierul pentru justiţie; şi

– aprobarea semnării Scrisorii de înţelegere şi acordarea împuternicirii de semnare a acesteia ministrului Finanțelor Publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/MEMO-11.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 16 iulie 2008

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/MEMO-12.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Raportul de monitorizare a implementării Hotărârii Guvernului nr.389/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019, pentru anul 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/MEMO-13.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Planului de Acţiune al Programului de ţară UNICEF 2018-2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/MEMO-14.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019-22 aprilie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/INFO-3.pdf

 1. INFORMARE privind activitățile desfășurate de MAE în vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 şi organizarea secţiilor de votare în străinătate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/NOTA.pdf

 1.     PUNCTE DE VEDERE
 2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 11 iniţiative legislative

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here