Acasă Info Local Ce discută Guvernul în ședința din 28 septembrie 2023

Ce discută Guvernul în ședința din 28 septembrie 2023

DISTRIBUIȚI

PROIECTE DE LEGI

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor
 2. PROIECT DE LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările şi completările ulterioare
 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea celui de-al doilea amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 3 august 2023 şi la Bucureşti la 8 august 2023 la Acordul de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York la 23 septembrie 2019, amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020 şi la 26 august 2020
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1282/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE- CA Bucureşti, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Energie – ICEMENERG Bucureşti
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea actualizării valorii de inventar şi modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Institutului de Fizică Atomică, care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, precum şi aprobarea închirierii unor spaţii temporar disponibile
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanţa”: Etapa 1 – Valu lui Traian şi Etapa 2, aflate pe raza unităţilor administrativ – teritoriale: Agigea, Constanţa şi Valu lui Traian- judeţul Constanţa
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi descrierii tehnice ale unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acesteia din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” -S.A., în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestora şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea şi completarea denumirii, descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparținând domeniului-public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea adresei poștale şi a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Ialomiţa, instituţie subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, ca urmare a reevaluării, trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părți din imobilul 824 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze natural Gherceşti-Jitaru (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică)”
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale „Conducta de transport gaze natural Timişoara – Deta – Denta – Moraviţa”
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze natural Lugaşu-Huedin, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică”
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectului de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze natural pe direcţia Prunişor – Orşova – Băile Herculane – Jupa”
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unor imobile ca urmare a actualizării cărţii funciare şi a reevaluării, precum şi trecerea unei părţi dintr-un imobil şi a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale Pentru Sport prin Direcţia Judeţeană de Sport Cluj, în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor rezultate din realizarea obiectivului de investiţii ,,Conducta de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din România cu Sistemul Naţional de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova), alimentări cu energie electrică, automatizare, achiziţie date, supraveghere la efracţie şi incendiu”, darea acestor bunuri în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea S.N.T.G.N. ,,TRANSGAZ” S.A. Mediaş, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 9 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ,,TRANSGAZ” S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri immobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 310
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind prelungirea perioadei de aplicabilitate a prevederilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr.298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
 1. (PRIMA LECTURĂ)
 • ANALIZE
 1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ A GUVERNULUI pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniul construcțiilor și pentru modificarea unor acte normative
 2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2023 privind unele măsuri bugetare
 1. MEMORANDUMURI
  1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării limitelor de credite bugetare pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie aferente lunii septembrie 2023, la titlul 59 „Alte cheltuieli”, cu suma de 499 mii lei, pentru a se asigura plata contribuției la Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap
  2. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament pe luna octombrie 2023
  3. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea/modificarea limitei de credite bugetare şi de angajament aprobate pentru bugetul FNUASS în luna septembrie 2023
  4. MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare pe luna septembrie 2023 aferente Secretariatului General al Guvernului
 1. NOTE
 1. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local Ghiroda privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilelor, teren în suprafață de 1.863 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 412008 Ghiroda, teren în suprafață de 857 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 412011 Ghiroda și teren în suprafață de 877 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 412012 Ghiroda, situate în comuna Ghiroda, județul Timiș, în domeniul public al statului în vederea dării acestora în administrarea Universității de Vest din Timișoara, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației
 1. INFORMĂRI
 1. INFORMARE referitoare la sarcina stabilită în ședința Guvernului din 20 septembrie privind stadiul transpunerii directivelor UE
 • PUNCTE DE VEDERE
 1. 1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 7 inițiative legislative

 

 

1 COMENTARIU

 1. […] PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor PROIECT DE LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările şi […] Citeste mai mult […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here