Acasă Politic Ce discută Guvernul în ședința din 30 mai 2019

Ce discută Guvernul în ședința din 30 mai 2019

DISTRIBUIȚI
 1. PROIECTE DE LEGE
 2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa – TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/LG-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE LEGEprivind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/LG-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a  ecoturismului  – context, viziune şi obiective – 2019-2029

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-36.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea   Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu         sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale    corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-37.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Sanatoriul Balnear de Recuperare Techirghiol, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-38.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind actualizarea descrierii tehnice şi valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof.Dr.Octavian Fodor” Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi trecerea unei părţi a imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-39.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru modificarea unor acte normative în domeniul programelor guvernamentale de garantare în numele şi în contul statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-50.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, prin    scrisoarea semnată la Tokyo la 5 februarie 2019 şi la Bucureşti la 15 februarie    2019 la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea  legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni – Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-40.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca      justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.620/2013 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1638/2004 pentru aprobarea    indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta  ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN2 – etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Varianta de ocolire Bacău”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 620/2013

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-41.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-42.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca      justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind    declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe    amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea    centurii rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 – DN7 şi DN2 – A2”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-43.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea    publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele Române”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-44.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor şi Pădurilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-45.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la bugetul Centrului Regional al Organizaţiei Naţiunilor Unite    pentru Diplomaţie Preventivă în Asia Centrală în vederea sprijinirii finanţării proiectului „Consolidarea cooperării în folosirea cursurilor de apă transfrontaliere din bazinul Mării Aral”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-46.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHGANEXA-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv       organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi           la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa – SHAPE

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-48.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru perioada 05 aprilie-31 decembrie 2018 şi anul  2019 către Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare   şi Dezvoltare Economică – OCDE

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-49.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HGNFANEXA-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

III. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Proiectele prezentate de România în cadrul Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, Slovenia, 5-6 iunie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-10.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. MEMORANDUM cu tema:Finalizarea negocierilor şi semnarea modificării, prin schimb de scrisori, a Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii privind Sprijinul pentru Proiecte, semnat la Luxemburg la 21 decembrie 2015 şi la Bucureşti la 23 decembrie 2015

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-11.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. MEMORANDUM cu tema:„Aprobarea Negocierii Acordului de cooperare privind prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Securităţii Publice al Republicii Populare Chineze

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-12.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. MEMORANDUM cu tema:Aprobarea semnării Programului executiv de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Ministerul Cercetării şi Inovării din România şi Consiliul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică din Turcia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-13.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. MEMORANDUMcu tema: aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă, în valoare de 50 milioane euro şi aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă, în valoare de 40 miloane euro, acordate României de către Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD); aprobarea semnării textelor negociate ale Acordurilor de împrumut dintre România și BIRD; acordarea împuternicirilor de semnare a Acordurilor de împrumut, Ministrului Finanțelor Publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-14.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDEREcu privire la 40 iniţiative legislative

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here