Acasă Politic Ce legi au adoptat deputații în 2 iulie

Ce legi au adoptat deputații în 2 iulie

DISTRIBUIȚI

Camera Deputaţilor, aflată în sesiune extraordinară, a dezbătut şi adoptat pe articole, luni, 2 iulie, următoarele proiecte de lege şi propuneri legislative:

Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie – Ziua Limbii Ucrainene (PL-x 274/2018) – lege ordinară

Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene (PL-x 308/2018) – lege ordinară

Proiectul de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 (PL-x 244/2018) – lege ordinară

Proiectul de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 112/2018)- lege ordinară

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA (PL-x 128/2018)- lege ordinară

Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă (PL-x 396/2018) – lege organică

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic (PL-x 342/2018) – lege ordinară

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (Pl-x 136/2018) – lege ordinară

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 188/2018)- lege ordinară

Proiectul de Lege pentru detaşarea personalului prevăzut la art.249 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor (PL-x 335/2018) – lege organică

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (PL-x 839/2015) – lege ordinară

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (PL-x 377/2011) – lege ordinară

Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale (PL-x 125/2018)- lege organic

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional (PL-x 494/2017) – lege ordinară

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.3 al art.1691 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr.852, din 20 decembrie 2010
(Pl-x 245/2017) – lege organică

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
(PL-x 509/2017) – lege ordinară

Aceste acte normative vor fi supuse procedurii votului final în şedinţa plenară de joi, 5 iulie.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here