Acasă Politic Combaterea abuzului sexual asupra copiilor: Comisia Europeană propune noi norme de protejare...

Combaterea abuzului sexual asupra copiilor: Comisia Europeană propune noi norme de protejare a copiilor

DISTRIBUIȚI

Comisia Europeană a prezentat o propunere privind un nou act legislativ al UE care să prevină și să combată abuzul sexual online asupra copiilor.

Dat fiind faptul că numai în 2021 au fost raportate în întreaga lume 85 de milioane de fotografii și videoclipuri care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor și că multe alte astfel de cazuri nu sunt raportate, se poate trage concluzia că abuzul sexual asupra copiilor este un fenomen larg răspândit.

Pandemia de COVID-19 a agravat această problemă, fundația Internet Watch constatând că, în comparație cu anul precedent, în 2021 au crescut cu 64 % cazurile de abuz sexual asupra copiilor care au fost raportate și confirmate.

Sistemul actual, bazat pe detectarea și raportarea în mod voluntar de către întreprinderi a unor astfel de cazuri, s-a dovedit a fi insuficient pentru a-i proteja în mod adecvat pe copii. În orice caz, acest sistem nu va mai putea fi utilizat după ce se va încheia perioada de valabilitate a soluției provizorii aflate în prezent în vigoare.

În 2020, până la 95 % din numărul total de cazuri de abuz sexual asupra copiilor au fost raportate de o singură întreprindere, în pofida dovezilor clare că problema nu există doar pe o singură platformă.

Pentru a combate în mod eficace utilizarea abuzivă a serviciilor online în scopul abuzului sexual asupra copiilor, sunt necesare norme clare, care să prevadă condiții și garanții solide. Conform normelor propuse, furnizorii vor avea obligația de a detecta, de a raporta și de a elimina din serviciile lor materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.

Furnizorii vor trebui să evalueze și să atenueze riscul de utilizare abuzivă a serviciilor lor, iar măsurile luate trebuie să fie proporționale cu riscul respectiv și să facă obiectul unor condiții și garanții solide.

Un nou centru independent al UE privind abuzul sexual asupra copiilor („Centrul UE”) va sprijini eforturile furnizorilor de servicii, prin îndeplinirea rolului de centru de expertiză, prin furnizarea de informații fiabile referitoare la materialul identificat, prin primirea și analizarea rapoartele furnizorilor pentru a identifica semnalările eronate și pentru a evita ca acestea să fie înaintate autorităților de aplicare a legii, prin transmiterea rapidă a rapoartelor relevante pentru a se lua măsurile corespunzătoare de asigurare a respectării legii și prin acordarea de sprijin victimelor.

Noile norme vor contribui la salvarea copiilor și la protejarea lor împotriva unor noi abuzuri, la împiedicarea reapariției online a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și la aducerea infractorilor în fața justiției. Aceste norme vor include:

evaluarea obligatorie a riscurilor și măsuri de diminuare a riscurilor: Furnizorii de servicii de găzduire sau de comunicații interpersonale vor trebui să evalueze riscul de utilizare abuzivă a serviciilor lor pentru diseminarea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor sau pentru ademenirea minorilor în scopuri sexuale, acțiune cunoscută sub denumirea de „grooming”. Furnizorii vor trebui, de asemenea, să propună măsuri de diminuare a riscurilor.

obligații de detectare specifică, pe baza unui ordin de detectare: Statele membre vor trebui să desemneze autorități naționale responsabile cu examinarea evaluării riscurilor. În cazul în care respectivele autorități stabilesc că persistă un risc semnificativ, acestea pot solicita unei instanțe judecătorești sau unei autorități naționale independente să emită un ordin de detectare pentru materiale cunoscute sau noi care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor sau pentru cazuri cunoscute sau noi de „grooming”. Ordinele de detectare sunt limitate în timp și vizează un anumit tip de conținut în cadrul unui anumit serviciu.

garanții solide privind detectarea: Întreprinderile care au primit un ordin de detectare vor putea să identifice conținutul numai utilizând indicatori de abuz sexual asupra copiilor verificați și furnizați de Centrul UE. Tehnologiile de detectare trebuie să fie utilizate numai în scopul detectării abuzului sexual asupra copiilor. Furnizorii vor trebui să implementeze tehnologii care să fie cel mai puțin intruzive asupra vieții private, în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei din sector, și care să limiteze cât mai mult posibil rata de eroare a rezultatelor fals pozitive.

obligații clare de raportare: Furnizorii care au detectat abuzuri sexuale online asupra copiilor vor trebui să le raporteze Centrului UE.

eliminarea efectivă: Autoritățile naționale pot emite ordine de eliminare în cazul în care materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor nu sunt retrase rapid. Furnizorii de servicii de acces la internet vor trebui, de asemenea, să dezactiveze accesul la imagini și la videoclipuri care nu pot fi retrase, de exemplu deoarece sunt găzduite în afara UE în jurisdicții necooperante.

reducerea expunerii la „grooming”: Normele impun magazinelor de aplicații să se asigure că minorii sunt împiedicați să descarce aplicații care îi pot expune unui risc ridicat de ademenire în scopuri sexuale.

mecanisme solide de supraveghere și căi de atac: Ordinele de detectare vor fi emise de instanțe judecătorești sau de autorități naționale independente. Pentru a reduce la minimum riscul detectării și raportării eronate, Centrul UE va verifica rapoartele furnizorilor privind potențialele abuzuri sexuale online asupra copiilor înainte de a le transmite autorităților de aplicare a legii și Europol. Atât furnizorii, cât și utilizatorii vor avea dreptul de a ataca în instanță orice măsură care îi afectează.

Noul Centru al UE va sprijini furnizorii de servicii online, în special în ceea ce privește respectarea noilor obligații care le revin, și anume efectuarea de evaluări ale riscurilor, detectarea, raportarea, eliminarea și blocarea accesului la materiale care conțin abuzuri sexuale online asupra copiilor, prin furnizarea de indicatori pentru detectarea abuzului sexual asupra copiilor și prin primirea rapoartelor furnizorilor;

autoritățile naționale de aplicare a legii și Europol, prin examinarea rapoartelor furnizorilor pentru a se asigura că acestea nu sunt transmise în mod eronat și prin direcționarea rapidă a acestora către autoritățile de aplicare a legii. Acest lucru va contribui la salvarea copiilor care sunt abuzați și la aducerea autorilor infracțiunilor în fața justiției;

statele membre, prin îndeplinirea rolului de centru de cunoștințe pentru bunele practici privind prevenirea și asistența acordată victimelor, promovând o abordare bazată pe dovezi;

victimele, prin ajutarea acestora să obțină retragerea materialelor care conțin abuzurile la care au fost supuse.

În paralel cu această propunere, Comisia Europeană a prezentat Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here