Acasă Info Local Decizii de impunere de 446 milioane lei emise de ANAF în luna...

Decizii de impunere de 446 milioane lei emise de ANAF în luna noiembrie

DISTRIBUIȚI

Ministerul Finanțelor și ANAF prezintă raportul acțiunilor întreprinse în luna noiembrie 2023 de către direcțiile de specialitate din cadrul Agenției și rezultatele generate de acestea.

”În lupta noastră împotriva evaziunii fiscale și pentru o colectare eficientă a veniturilor, ne-am angajat să întărim transparența și corectitudinea în sistemul fiscal. Prin intensificarea controlului în sectoarele cu risc ridicat, ne dorim să asigurăm o bază solidă pentru finanțarea proiectelor guvernamentale. Insistăm ca inspectorii să nu fie doar vigilenți în depistarea tranzacțiilor suspecte, ci și să ofere suport și informații clare contribuabililor. Educația fiscală este cheia prevenirii erorilor și a inadvertențelor, iar angajamentul nostru pentru respectarea drepturilor contribuabililor rămâne ferm. În drumul nostru spre un sistem fiscal modern, ne concentrăm asupra reorganizării și transformării digitale, pentru a aduce eficiență și transparență în colectarea veniturilor”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

În vederea armonizării procedurilor de control fiscal cu tendințele internaționale potrivit cărora activitatea de control fiscal devine ultima pârghie a administrației fiscale pentru realizarea conformării la declarare, ANAF a adoptat abordarea adaptată și progresivă a formelor și acțiunilor de control fiscal.

În acest sens, în vederea creșterii conformării la declarare a contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală prin structurile de control fiscal, desfășoară în prezent, două tipuri de acțiuni care presupun interacțiunea de la distanță cu contribuabilul:

  • emiterea Notificării de conformare (organul de inspecţie fiscală transmite contribuabililor/plătitorilor prezumtivi a fi selectaţi pentru efectuarea inspecției fiscale riscurile fiscale identificate, în scopul reanalizării situației fiscale și îndeplinirii obligațiilor fiscale conform prevederilor legale, ori a clarifica riscurile fiscale notificate, după caz).
  • efectuarea de acțiuni de verificare documentară (analiză de coerenţă a situaţiei fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum şi pe baza oricăror informaţii şi documente transmise de terţi sau deţinute de organul fiscal, care au relevanţă pentru determinarea situaţiei fiscale).

Contribuabilii cu risc fiscal ridicat sunt supuși acțiunilor de control fiscal, respectiv:

  • inspecția fiscală în cazul contribuabililor care urmare a Notificării de Conformare, nu corectează și nu clarifică riscurile fiscale pentru care au fost notificați;
  • controlul antifraudă în cazul contribuabililor pentru care există indicii de evaziune fiscală.

În luna noiembrie, pentru creșterea conformării voluntare la declarare organele de inspecție fiscală au comunicat contribuabililor 1.407 notificări de conformare pentru riscuri fiscale prezumate de 71.971.326 lei;

De asemenea, structurile cu atribuții de control fiscal din ANAF au realizat:

  • 948 acțiuni de control fiscal (inspecții fiscale și verificări documentare), fiind stabilite obligații fiscale suplimentare prin decizii de impunere de 446.487.926 lei, respectiv a fost diminuată pierderea fiscală înregistrată de contribuabili cu suma de 71.721.968 lei;
  • 816 controale antifraudă, fiind estimate implicații fiscale în valoare de 112.073.350 lei, respectiv fiind aplicate sancțiuni contravenționale (amenzi şi confiscări) în valoare de 32.494.783 lei.

Ghidul de control fiscal

În scopul îmbunătățirii relației dintre ANAF și contribuabili/plătitori, a fost elaborat un ”Manual de control fiscal”, un ghid de conduită pentru activitatea de control fiscal atât din perspectiva administrației fiscale, cât și din perspectiva contribuabililor/plătitorilor.

Pentru asigurarea transparenței în relația cu contribuabilii/plătitorii, ANAF publică lunar o ”Informare” privind cazurile semnificative identificate de organele de inspecție fiscală în cadrul acțiunilor de inspecție fiscală și de verificări documentare efectuate în luna de referință.

În cadrul ”Informării” sunt prezentate spețe rezultate din activitatea de control fiscal, care pot fi consultate de către contribuabili/plătitori și pot fi avute în vedere pentru realizarea unei conformări fiscale corecte și complete prin corectarea, în timp util, a eventualelor tratamente fiscale incorect aplicate și implicit a declarațiilor fiscale, după caz, astfel încât să fie evitată stabilirea ulterioară de obligații fiscale suplimentare în cadrul unui eventual control fiscal.

 

2 COMENTARII

  1. […] Ministerul Finanțelor și ANAF prezintă raportul acțiunilor întreprinse în luna noiembrie 2023 de către direcțiile de specialitate din cadrul Agenției și rezultatele generate de acestea. ”În lupta noastră împotriva evaziunii fiscale și pentru o colectare eficientă a veniturilor, ne-am angajat să întărim transparența și corectitudinea în sistemul fiscal. Prin intensificarea controlului în sectoarele cu risc […] Citeste mai mult […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here