Acasă Anchete DERANJ MARE LA INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

DERANJ MARE LA INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

DISTRIBUIȚI

foto 1 ISC Dispoziții ilegale ale șefului ISC și ministrului Dezvoltării

 Mai multe deficiențe au fost găsite de Corpul de control al prim-ministrului care a efectuat verificări la 12 structuri teritoriale ale Inspectoratului de Stat în Construcții. Este vorba despre Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov și inspectoratele în construcții din județele Argeș, Brașov, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Ialomița, Iași, Mureș, Prahova, Timiș și Vâlcea.

În urma verificărilor a fost constatată limitarea rolului statului în exercitarea controlului în domeniul calității în construcții ca urmare a unor dispoziții ilegale ale inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcții și ale ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. ”Inspectoratul de Stat în Construcții este obligat să participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect și acceptate de inspectoratele teritoriale în construcții competente. (…) În exercitarea controlului de stat în construcții, reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții au obligația de a inspecta, pe parcursul execuției obiectivelor de investiții în fazele determinante, dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice din proiecte și reglementările tehnice și de a autoriza continuarea lor numai dacă sunt îndeplinite aceste condiții. Începând cu 2014, ca urmare a unor dispoziții ale inspectorului general al ISC și ca urmare a emiterii de către ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a Ordinului nr.1370/2014, participarea la toate fazele determinante a reprezentanților inspectoratelor în construcții nu mai este obligatorie, ceea ce contravine flagrant prevederilor OG nr. 63/2001”, se arată în sinteza rapoartelor de control.

De asemenea, au fost înregistrate deficiențe cu privire la activitatea de constatare și sancționare a contravențiilor. În acest context, potrivit rapoartelor, personalul cu atribuții de control a aplicat un număr mic de sancțiuni contravenționale, în comparație cu numărul mare de acțiuni de control și inspecție raportat. Mai mult, deși au fost constatate nereguli care, potrivit dispozițiilor legale, constituiau contravenții care se sancționau cu amendă, nu au fost întocmite procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor. ”Procedând astfel nu a fost asigurată aplicarea în mod unitar a normelor legale ce reglementează exercitarea controlului de stat al calității în construcții, în scopul prevenirii sau limitării unor situații ce pot apărea la construcții și care pot pune în primejdie sau afecta negativ viața, sănătatea sau pot cauza pierderi materiale. Mai mult decât atât, nesancționarea cu amendă a unor fapte contravenționale a avut drept consecință neîncasarea unor venituri datorate bugetului general consolidat al statului”, precizează sinteza rapoartelor de control.

 

La București – Ilfov nu răspunde nimeni. Ca de obicei!

De asemenea, în unele acte de control, inspectorii în construcții au constatat săvârșirea mai multor fapte care constituiau contravenții, dar au aplicat sancțiuni doar pentru unele dintre ele. În unele cazuri, deși prin sesizările primite au fost reclamate aspecte majore de încălcare a prevederilor legale referitoare la construirea unor imobile, reprezentanții Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov au declinat competența de soluționare către autoritățile administrației publice locale, iar în alte situații în care au fost reclamate aspecte minore de încălcare a prevederilor legale, cum ar fi modificări interioare ale imobilelor fără afectarea structurii de rezistență a clădirii, aceștia au efectuat verificări și au aplicat ”în mod eronat” sancțiuni pentru executarea de lucrări fără autorizație de construire.

Au fost semnalate deficiențe legate de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către personalul cu atribuții de control din cadrul inspectoratelor teritoriale în construcții a unor atribuții de serviciu, între care neverificarea îndeplinirii măsurilor dispuse prin unele procese-verbale de control.

Conform sintezei rapoartelor de control, ”în cadrul structurilor teritoriale ale Inspectoratului de Stat în Construcții nu au fost organizate evidențe precise și complete cu privire la stabilirea și încasarea sumelor echivalente cotelor de 0,1% și 0,7% datorate de către investitori sau proprietari, potrivit dispozițiilor legale”. Raportul menționează că reducerea repetată a numărului de posturi a dus la un deficit de personal la nivelul tuturor structurilor ISC.

În vederea remedierii deficiențelor constatate în activitatea celor 12 structuri teritoriale ale ISC au fost propuse următoarele măsuri: asigurarea autonomiei ISC în vederea garantării imparțialității în exercitarea controlului de stat în construcții, suplimentarea numărului de angajați din cadrul inspectoratelor județene în construcții, cu personal specializat în domeniile de competență ale ISC și suplimentarea corespunzătoare a bugetului instituției, elaborarea unor proceduri care să reglementeze pentru personalul cu atribuții de control din cadrul ISC activitatea de constatare și sancționare a faptelor contravenționale, precum și modalitatea de stabilire a cuantumului amenzilor aplicate, în funcție de gravitatea faptei, în limitele prevăzute de lege. De asemenea, a fost propusă realizarea, la nivelul ISC, a unui sistem informatic pentru monitorizarea permanentă a lucrărilor autorizate. – VLAD CRISTEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here