Acasă Economie Din 2016, băncile trebuie să spună Fiscului, zilnic, date despre contribuabili

Din 2016, băncile trebuie să spună Fiscului, zilnic, date despre contribuabili

DISTRIBUIȚI

banciÎncepând cu 1 ianuarie 2016, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, s-a legiferat, prin art. 61 ”Obligația instituțiilor de credit de a furniza informații”, după cum urmează: (1) Instituțiile de credit au obligația ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informațiile şi documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi. (2) Instituțiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, zilnic, următoarele informații: a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea; b) lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum și încetarea contractului de închiriere. (4) Persoanele fizice, persoanele juridice și orice alte entități care au obligația transmiterii de informații către Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, transmit concomitent și pe același format informațiile respective și către A.N.A.F.

Potrivit prevederilor alin. 6 art. 61 din Legea nr. 207/2015, “procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.”, sens în care proiectul de ordin propus are următoarea structură: procedura de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, instrucțiunile cu privire la modul de transmitere a datelor și informațiilor prevăzute în anexa A, anexa A1 referitoare la documentele ce trebuie depuse în vederea înregistrării administratorului, anexa A2 referitoare la datele ce trebuie completate online în sistemul informatic MFP-ANAF în vederea înregistrării utilizatorilor comuni; anexa A3 referitoare la formularul de acceptanță. – foto – wall-street.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here