Acasă Info Local DOMNESTI

DOMNESTI

DISTRIBUIȚI

                                                 ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la Bugetul local al Comunei

Domneşti pentru structurile sportive din Comuna Domneşti judeţul Ilfov

 

  1. Autoritatea Contractantă – Comuna Domneşti, cu sediul în Comuna Domneşti, Sat Domneşti, Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, judeţul Ilfov, cod fiscal 4221136, tel./fax +4021/351.52.56, +4021/351.52.57 şi e-mail: primariadomnestiif@yahoo.com, pagină web: www.primariadomnesti.ro, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2017.
  2. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Comunei Domneşti pentru activități nonprofit de interes local, domeniul sport, programul ”Promovarea sportului de performanță”, se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Suma alocată din bugetul local pentru perioada iunie-decembrie 2017 este de 600.000 lei.
  4. Durata proiectelor: iunie – decembrie 2017.
  5. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate descărca de pe website-ul Primăriei Comunei Domnesti, www.primariadomnesti.ro.
  6. Criterii de evaluare: rezultate obţinute la competiţii naţionale; rezultate obţinute la competiţii internaţionale; notorietate şi tradiţie; capacitatea structurii sportive; obiective specifice.
  7. Data limită de depunere: 06 iunie 2017 ora 16:00, conform prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 350/2005, motivul accelerării procedurii de selecție datorându-se necesității de demarare a proiectelor structurilor sportive de drept privat din Comuna Domneşti, care solicită finanțare de la bugetul local, întrucât anul competițional

sportiv 2017-2018 urmează să înceapă.

  1. Perioada de selecție și evaluare: Evaluarea şi selecţia proiectelor se vor realiza de către o comisie de specialiști constituită la nivelul Primăriei Comunei Domneşti, conform art. 27 din Legea nr. 350/2005, în perioada 07-09 iunie 2017.
  2. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Ghidul Solicitantului la Registratura Primăriei Comunei Domneşti – Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, Sat Domneşti, judeţul Ilfov.
  3. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul oficial al României, Partea a VI-a, nr. 92 din 17.05.2017.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here