Acasă Anchete Garda de Mediu/Controale la Iridex și EcoSud/Rezultate…

Garda de Mediu/Controale la Iridex și EcoSud/Rezultate…

DISTRIBUIȚI

Echipe formate din comisarii Gărzii Naționale de Mediu (GNM) – Comisariatele Municipiului București și al Județului Ilfov au efectuat, pe parcursul lunii martie, o serie de controale tematice la depozitele de deșeuri Iridex și Ecosud. În urma verificărilor s-au constatat mai multe neconformități și s-a dispus o serie de măsuri, majoritatea cu caracter permanent, precum și sancțiuni.

SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL

Așadar, în cursul lunii martie, o echipă de comisari din cadrul GNM – Comisariatul Municipiului București a derulat un control la SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL, în scopul verificării conformării cu prevederile actului de reglementare, respectării legislației de mediu în vigoare și realizarea măsurilor stabilite la controalele anterioare și dacă se află în grafic cu Proiectul tehnic de închidere etapizată a celor șapte compartimente.

Referitor la activitatea de depozitare, conform ridicărilor topografice prezentate de titularul activității (efectuate de SC Ingeo Proiect SRL) rezultă faptul că ”volumul total ocupat de deșeuri și pământ de acoperire este de 5.179.591 mc, din care deșeuri 4.033.335 mc”, de unde rezultă faptul că în ianuarie 2020, capacitatea disponibilă pentru deșeuri era de 466.665 mc.

În ceea ce privește monitorizarea factorilor de mediu, conform condițiilor stabilite prin autorizația integrată de mediu (AIM), societatea este obligată să monitorizeze semestrial emisiile de poluanți rezultați din instalațiile de generare a energiei electrice (CHP) și instalația de ardere la temperatură înaltă (HTN).

Cu ocazia controlului, au fost stabilite următoarele măsuri cu termen permanent, în sarcina conducerii SC Iridex Group Import Export SRL: zona activă nu va depăși suprafața de 2.500 mp, conform condițiilor stabilite în AIM. Operatorul depozitului se obligă să asigure depunerea rapidă a deșeurilor, compactarea zilnică și acoperirea periodică a deșeurilor depuse în zona activă,  cu materiale inerte, cu grosimea de 10-20 cm; Se vor lua măsuri pentru acoperirea deșeurilor descărcate și compactate pe depozit pentru a evita mirosurile, împrăștierea de vânt a deșeurilor ușoare și apariția insectelor și a păsărilor. Acoperirea are ca scop și îmbunătățirea aspectului depozitului. Se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurator, conform Legii nr. 104/2011. De asemenea, se vor lua măsuri de stropire a aleii de acces, fiind utilizată rampa de spălat roțile pentru reducerea emisiilor de pulberi.

SC ECOSUD S.A.

În zilele de 4 și 5 martie, o echipă de comisari ai GNM – Comisariatul Județean Ilfov a efectuat un control la SC ECOSUD SA, în scopul verificării conformării cu prevederile actului de reglementare, respectarea legislației de mediu în vigoare și realizarea măsurilor stabilite la controalele anterioare.

Constatări: Cu ocazia verificării amplasamentului, respectiv a celulei nr. 5 – celula activă, construită  în baza acordului de mediu nr. 427/30.05.2000, și a Autorizației de construire nr. 3714/24.04.2013, s-a constatat că depozitarea deșeurilor municipale și asimilabile se face în celula nr. 5, pentru care a fost prezentat Planul de operare al celulei 5, suprafață activă de depozitare a deșeurilor în acest spațiu fiind de cca. 4.500 m2 , inclusiv taluzul de pe latura sud, acestea fiind neacoperite cu strat de acoperire la momentul controlului. Din declarațiile reprezentanților societății, acoperirea cu material inert se realizează cu frecvență săptămânală, iar mărirea suprafeței active este cauzată de fluctuațiile mari de deșeuri din ultimele două săptămâni, precum și a cantităților reduse de material de acoperire achiziționate; Referitor la materialul de acoperire, pe celulele 1-4 și compartimentul de unire – celule pe care s-a sistat depozitarea și care sunt în perioada de consumare a tasării, acoperirea s-a făcut cu material inert cu grosime de 30-50 cm, iar în zona celulei active – stratul de acoperire fiind de 10-15 cm.

În ceea ce privește modul de depozitare și realizare a corpului depozitului, s-a constatat:

Descărcarea deșeurilor la stația de sortare: în momentul controlului, erau efectuate operațiuni de sortarea a deșeurilor. (În luna ianuarie 2020, cantitatea sortată în cadrul stației de sortare a fost de 561 t deșeuri, reprezentând 1,38 % din cantitatea recepționată);

Descărcarea deșeurilor: deșeurile menajere și asimilabile erau descărcate parțial la stația de sortare și parțial direct în celula 5; deșeurile nevalorificabile rezultate în urma sortării erau încărcate pentru a fi transportate și depozitate pe celula activă a depozitului;

Transferul deșeurilor în celula de depozitare se realizează mecanizat cu ajutorul utilajelor speciale pentru transport deșeuri, iar împrăștierea deșeurilor se realizează cu ajutorul unui buldozer.

La data controlului, s-a constatat ca era funcțional sistemul de ardere controlată a biogazului compus din două facle (una în funcțiune, una de rezervă) la care sunt racordate cele 58 de puțuri de captare a biogazului, cele patru substații de colectare biogaz. Gazul de depozit este ars controlat la torțe, în proporție de 99,2% pentru COVnm, 98% pentru compuși halogenați și 99,7% pentru compuși nehalogenați.

Au fost stabilite următoarele măsuri, în vederea prevenirii eventualelor poluări ale factorilor de mediu:

Se va proceda la creșterea gradului de sortare în cadrul stației de sortare;

Se va proceda la reducerea zonei  active de depozitare a deșeurilor  la maxim 2.500 mp prin acoperirea inclusiv a taluzurilor celulei 5, în scopul evitării apariției de disconfort olfactiv în zonă și semnalizarea zonelor active;

Se interzice depozitarea/stocarea temporară/păstrarea temporară a oricăror categorii de deșeuri în afara corpului depozitului și/sau a zonelor autorizate în acest scop;

Se asigură funcționarea și monitorizarea continuă a funcționării sistemului de ardere gaz de depozit; la orice eventuală avarie va fi notificată Garda Națională de Mediu;

Se va proceda la verificarea periodică (anual) a funcționarii fiecărui puț de captare, precum și a etanșeității interconectării acestora la sistemul de captare, colectare și ardere gaz de depozit.

Pentru nerespectarea prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor aprobat prin Ordinul 757/2004, vor fi aplicate sancțiuni, în termenul legal, se arată într-un comunicat de presă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here