Acasă Info Local GRECO despre progresele României in materie de prevenirea corupției în rândul parlamentarilor,...

GRECO despre progresele României in materie de prevenirea corupției în rândul parlamentarilor, judecătorilor și procurorilor: foarte puține progrese

DISTRIBUIȚI

România a făcut foarte puține progrese pentru a pune în aplicare măsuri de prevenire a corupției în rândul parlamentarilor, judecătorilor și procurorilor și pentru a răspunde preocupărilor ridicate de reforma sa judiciară controversată, afirmă organul anticorupție al Consiliului Europei ( GRECO ) în două rapoarte publicate astăzi.
În consecință, GRECO solicită autorităților române să ia măsuri hotărâte pentru a realiza progrese concrete cât mai curând posibil. Acesta salută, în acest context, că, la 4 iunie, premierul român a anunțat intenția de a renunța la reformele judiciare controversate.
Într-un raport de conformitate evaluarea progreselor înregistrate în măsurile recomandate în 2015 pentru prevenirea corupției în ceea ce privește deputaților, judecătorilor și procurorilor de punere în aplicare, GRECO conchide că România are doar pe deplin respectat patru de treisprezece recomandări, în timp ce le – a pus în aplicare parțial de trei și nu pus în aplicare șase.
Într-un raport ulterior de evaluare a conformității cu recomandările emise într-un raport ad-hoc privind reforma judiciară pregătit în cadrul procedurii sale de evaluare urgente în 2018, GRECO constată că autoritățile române au implementat doar una din cinci recomandări.
În ceea ce privește parlamentarii, GRECO subliniază că autoritățile române nu au revizuit încă, după cum au fost cerute, regulile și practicile procesului legislativ. În ciuda apelului GRECO de a limita utilizarea procedurilor de urgență la circumstanțe excepționale, autoritățile au continuat să le recurgă la adoptarea unor modificări legislative importante.
Alte deficiențe sunt faptul că nu a fost instituit niciun mecanism eficient de aplicare a codului de conduită al parlamentarilor și că domeniul incriminării conflictelor de interese rămâne limitat.
De asemenea, GRECO regretă faptul că încă nu a fost introdus un set robust de restricții privind cadourile pentru parlamentari și că aplicarea de sancțiuni pentru deputații care au fost considerați incompatibili sau în conflict de interese în urma unei hotărâri judecătorești definitive rămâne în practică ineficientă. Nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a normelor care reglementează activitatea de lobby.
GRECO recunoaște ca o etapă pozitivă revizuirea sistemului de imunități de către Camera Deputaților și introducerea criteriilor și a motivelor pentru ridicarea imunității parlamentare, însă solicită autorităților să adopte dispoziții similare pentru Senat și să asigure implementarea lor eficientă.
În ceea ce privește reformele sistemului judiciar, GRECO avertizează că cele mai recente încercări ale autorităților române de a reduce statutul limitărilor pentru anumite infracțiuni de corupție, dacă sunt adoptate în lege, ar submina serios lupta împotriva corupției. Adoptarea de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a Planului de Integritate al sistemului judiciar pune în aplicare unele măsuri de sensibilizare împotriva corupției, însă este necesară consolidarea rolului și eficacității celor care îndeplinesc funcții de conducere la instanțe și procuratură Servicii.
GRECO critică în mod deosebit lipsa de acțiune pentru a răspunde necesității unor criterii de selecție obiective în momentul numirii și eliberării procurorilor și a consolidării rolului CSM în acest proces. De asemenea, regretă faptul că recentele modificări legislative și jurisprudența Curții Constituționale au sporit rolul executivului în numirile funcțiilor de procuror senior. De fapt, consecințele amendamentelor legislative referitoare la procurorii de vârf din România constituie o problemă serioasă de îngrijorare pentru GRECO. Continuarea atacurilor actorilor politici asupra funcțiilor de procuror, demiterea șefului Direcției Naționale Anticorupție și încercarea de a concedia Procurorul General întăresc suspiciunile cu privire la obiectivele veritabile ale acestor amendamente,
În continuarea raportului de evaluare ad-hoc din 2018 , GRECO recunoaște unele progrese obținute prin eliminarea incompatibilităților pentru judecători și procurori și salută unele măsuri inițiale privind pensionarea anticipată a procurorilor și a judecătorilor. Cu toate acestea, regretă faptul că nu s-au obținut încă rezultate tangibile care să abordeze majoritatea deficiențelor existente.
GRECO este profund îngrijorată de faptul că autoritățile au ignorat recomandarea de a renunța la constituirea secțiunii pentru investigarea infracțiunilor din sistemul judiciar. Raportul avertizează că noua legislație include mai multe amendamente referitoare la numirile și concedierile procurorilor de rang înalt, independența funcțională a procurorilor, răspunderea personală a judecătorilor și a procurorilor, care, împreună, reprezintă amenințări grave la adresa independenței sistemului judiciar.
Deoarece problemele abordate în cadrul ad-hocraport sunt deosebit de relevante pentru evaluarea etapei a 4 de evaluare a măsurilor anticorupție în ceea ce privește deputaților, judecătorilor și procurorilor, GRECO a decis să continue evaluarea respectării de către România cu recomandările în curs cuprinse în cele două rapoarte în cadrul 4 – lea rundă Procedura de conformitate în curs de desfășurare.
Având în vedere faptul că nivelul scăzut de respectare a legislației României este „nesatisfăcător la nivel global”, țara va rămâne subiectul procedurii de nerespectare a prevederilor de către GRECO. GRECO a solicitat autorităților române să raporteze progresele realizate până la 30 iunie 2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here