Acasă Anchete Groapa de gunoi de la Vidra/Scandalul continuă

Groapa de gunoi de la Vidra/Scandalul continuă

DISTRIBUIȚI

Depozitul de deșeuri de la Vidra al firmei Eco Sud – cel mai important operator de deșeuri din sudul României, funcționează ilegal de mai mulți ani întrucât a fost extins din 2016 pe o proprietate privată, în plus fiind declarat și suprasaturat din anul 2011, ceea ce înseamnă că, în conformitate cu legile în vigoare, acest depozit trebuia închis de multă vreme, se arată într-un articol publicat de stiripesurse.ro.

În loc de închiderea acestui depozit al Eco Sud, aflat la un pas de dezastru ecologic, în luna august 2019 viceprimarul general al Capitalei, Aurelian Bădulescu, a semnat contractul de prelungire a cesiunii terenului pe care funcționează groapa de gunoi de la Vidra. Problema este că viceprimarul a semnat prelungirea contractului de cesiune pe un teren care nu mai este proprietate publică.

Eco Sud avea obligația să respecte prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, care la art. 9 stipulează clar faptul că terenurile pe care se edifică depozitele de deșeuri trebuie să fie în proprietatea Consiliilor locale sau județene. În data de 10.11.2005, adică la șase luni de la cesionarea contractului către firma Eco Sud, s-a încheiat procesul verbal între firma Systema Ecologic SRL, reprezentată de administratorul Bogdan Ștefănescu, și Primăria Municipiului București, reprezentată de Adriean Videanu, prin care părțile au convenit, printr-un proces verbal încetarea pe cale amiabila a contractului nr. 1990/09.07.1999, înregistrat la PMB sub nr. 22268/14.07.1999 începând cu data de 10.11.2005. Practic, contractul a încetat amiabil la data 10.11.2005, în baza procesului verbal semnat de Adriean Videanu și Bogdan Ștefănescu. Dar, potrivit contractului de concesiune nr. 1990/09.07.1999, încheiat între SC Capitel Invest SA și Primăria Generală a Municipiului București, cesionat ulterior către firma Eco Sud SA, acesta încetează de drept din momentul în care Eco Sud a terminat exploatarea celor 24 ha care au făcut obiectul contractului, respectiv din anul 2016, când, atenție, a fost pusă în funcțiune celula 5 care este construită pe un teren proprietate private, se mai arată în articol.

Potrivit jurnaliștilor de la Capital, în Autorizația Integrată de Mediu (AIM) nr. 25/ 11.12.2018, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, la capitolul 8 – Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existențe pe amplasament – se precizează că din suprafața de 42 ha sunt utilizați 244.589 mp, adică circa 24,5 ha, pentru celulele 1-5, 12.935 mp (circa 1,3 ha) pentru zona verde și 21.065 mp, aproximativ 2,2 ha, pentru zona administrativă și sortare, adică un total de 278.589 mp, circa 27,8 ha. Ca atare, conform datelor din AIM nr. 25/ 11.12.2018, suprafața ocupată de depozitul Vidra este de aproximativ 27.8 ha, adică cu circa 4 ha mai mult decât suprafața alocată prin contractul de concesiune nr. 1990/09.07.1999. Mai mult, în AIM nr. 25/ 11.12.2018, la capitolul 4 – Documentația solicitării autorizației -, unde sunt precizate actele emise de autorități care au stat la baza emiterii autorizației, contractul de concesiune nr. 1990/09.07.1999 este singurul menționat, fără să se facă referiri asupra existenței unui act adițional la acesta, sau la un alt contract de concesiune pentru suprafața de 18 ha, diferența dintre cele 24 ha care fac obiectul contractului încheiat în anul 1999 și suprafața autorizata prin AIM nr. 25/ 11.12.2018. Astfel, AIM a fost completată în baza solicitării și raportului de amplasament depuse și însușite de reprezentanții firmei Eco Sud, dar OUG 195/2005, care face parte din temeiul legal în baza căruia s-a emis AIM, prevede la art. 21 alin. 4 că „răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competențe pentru protecția mediului și a publicului revine titularului planului, programului, proiectului sau al activității, iar răspunderea pentru carectitudinea lucrărilor prevăzute la alin (1) revine autorului acestora”.

Practic, licența ANRSC nr. 3683 /05.05.2016, emisă în baza Ordinul nr. 211/05.05.2016, care face parte din documentele emise de autorități în baza cărora s-a emis AIM nr. 25/ 11.12.2018, își încetează valabilitatea din cauza nerespectării condițiilor asociate. Motivul: contractul nr. 1990/09.07.1999, încheiat cu Primăria Generală a Municipiului București, se referă la o suprafață de 24 ha, care a fost saturată încă din 2016. Prin AIM nr. 25/ 11.12.2018 se certifica că suprafața utilizată pentru depozitul Vidra este de circa 27,8 ha, ceea ce excede cu circa 4 ha suprafeței care a făcut obiectul contractului nr. 1990/09.07.1999.

Având în vedere că art 2.1.1 din contractul nr. 1990/09.07.1999 prevede încetarea contractului la saturarea suprafetei de 24 ha, Eco Sud SA se află în situația în care nu are un contract de concesiune valabil pentru operarea depozitului Vidra. Contractul nr. 1990/09.07.1999 are un singur act aditional, înregistrat la PMB sub nr. 318/10.07.2014, prin care se ia act de schimbarea formei juridice a societății Eco Sud, din SRL în SA, fără să se facă vreo mențiune privind extinderea suprafeței de 24 de hectare care făcea obiectul contractului, explicau ziariștii de la Capital.

Astfel, sunt încălcate dispozițiilor art. 9 pct. 3 din HG nr. 349/21.04.2005 privind depozitarea deșeurilor, care prevede următoarele: ”Consiliile locale/județene iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deșeuri municipale numai pe terenuri aflate în proprietatea lor”. Însă, conform datelor de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, din suprafața de 42 ha pentru care s-a emis AIM 25/11.12.2018, doar 24 ha se află pe domeniul public al Primăriei Vidra, diferența de 18 ha aflându-se în proprietatea firmei Eco Sud SA și a unor persoane fizice, printre care se află și Bogdan Ștefănescu, administratorul firmei Systema Ecologic SRL, adică tocmai cel care a semnat cu primarul Adriean Videanu pentru încetarea contractului nr. 1990/09.07.1999, înregistrat la PMB sub nr. 22268/14.07.1999.

Jurnaliștii de la Capital mai arătau că, la ora actuală, licența ANRSC nr. 3683 /05.05.2016, emisă în baza Ordinul nr. 211/05.05.2016, care face parte din documentele emise de autorități în baza cărora s-a emis AIM nr. 25/11.12.2018, își încetează valabilitatea din cauza nerespectării condițiilor asociate. Mai mult, conform prevederilor Ordinului nr. 211/05.05.2016, licența 3683/05.05.2016 își păstrează valabilitatea până la data de 21.05.2021, pentru depozitul Vidra, doar cu condiția respectării condițiilor asociate.

După cum reiese din documente, depozitul de la Vidra funcționează ilegal de mai mulți ani, fiind extins din 2016 pe o proprietate privată, ceea ce demonstrează că el trebuia închis încă de atunci. În plus, depozitul fiind saturat de mai mulți ani, mai exact din anul 2011, automat încetează și contractul de concesiune, care, chiar și în condițiile în care a fost parafat în 1999, și-ar fi încheiat valabilitatea anul acesta. Iată de ce viceprimarul Bădulescu nu trebuia sub nicio formă să gireze dezastrul ecologic provocat de Eco Sud prin prelungirea ilegală a contractul de concesiune a terenului de la Vidra pe care Eco Sud își desfășoară activitatea, se încheie articolul apărut pe stiripesurse.ro.

 

Primăria Capitalei zice că doar Garda de Mediu Ilfov poate închide depozitul de gunoi de la Vidra

Atenție la acte!

 

Potrivit legislaţiei în vigoare, Primăria Municipiului Bucureşti nu are atribuţii referitoare la închiderea/sistarea activităţii unui depozit de deşeuri. Această activitate intră în competenţa  autorităţilor centrale de mediu, respectiv Garda de Mediu Ilfov, se arata intr-un comunicat de presă remis PROMPT MEDIA.

”Menţionam că Primăria Capitalei nu deţine şi nu a deţinut niciun document emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov potrivit căruia Depozitului de Deşeuri Vidra i-a fost sistată activitatea. Funcţionarea Depozitului de deşeuri Vidra administrat de S.C. ECO SUD S.A. este permisă de Autorizaţia Integrată de mediu nr. 25/11.12.2018, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, autoritate aflată în subordinea Guvernului.

În ceea ce priveste afirmaţia potrivit căreia viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu ar fi semnat prelungirea contractului de cesiune a terenului pe care se află depozitul de deşeuri Vidra, facem precizarea că aceasta este o informaţie falsă. A fost semnat un Act adiţional de prelungire a duratei Contractului  de asociere nr.1990/1999, încheiat între Municipiul Bucureşti şi S.C. ECO SUD S.A pentru o perioadă limitată de timp, având la bază documentul care atestă faptul că depozitul îndeplineşte condiţiile de mediu şi poate funcţiona, respectiv Autorizaţia Integrată de mediu nr. 25/11.12.2018”, precizează Primăria Capitalei.

Se confundă astfel contractul semnat, care este unul de asociere, cu un contract de concesiune.

”Referitor la  prevederile art. 2.1.1 din Contractul nr. 1990/1999 menţionăm încă o dată că acest contract nu este un contract de concesiune, iar la data încheierii Actului adiţional nr. 2/2019 exista capacitate de depozitare, după cum se menţioneză şi în Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 25/11.12.2018. Chiar în Planul Naţional de Gestionare al deşeurilor aprobat prin  H.G. nr.  942/2017 se prevede extinderea capacităţilor de depozitare existente. Cât priveşte aplicarea prevederilor H.G. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, precizăm că acest act normativ reglementează modul de realizare a depozitelor construite după apariţia acestuia, adică după anul 2005, iar depozitul de deşeuri Vidra a fost pus în funcţiune în anul 2001”.

Referitor la ”Procesul verbal de încetare pe cale amiabilă a contractului 1990/09.07.1999, din data de 10.11 2005”  încheiat între “Systema Ecologic  SRL reprezentată de administratorul Bogdan Stefanescu şi Primăria Municipiului Bucureşti reprezentată de Adriean Videanu”, Primăria Capitalei susține că ”prin Decizia Civila  a Curţii de Apel Bucureşti nr. 1367/R/2010, instanţa a considerat că intre P.M.B. si S.C. ECO SUD S.R.L. există raporturi contractuale valabile, iar aceste raporturi au la bază Contractul de asociere nr. 22268/14.07.1999, respectiv 1990/1999”.

Cu privire la conţinutul Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 25/11.12.2018 şi al licentei A.N.R.S.C. nr. 3683/05.05.2016, precizăm că aceste documente au fost  emise de autorităţi centrale, respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice, instituţii care nu se află sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau al Primăriei Municipiului Bucureşti.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here