Acasă Info Local IGSU: Controale la secțiile ATI

IGSU: Controale la secțiile ATI

DISTRIBUIȚI

La nivelul Capitalei și județului Ilfov, controalele sunt în desfășurare

În vederea prevenirii și reducerii riscului de manifestare a unor situații de urgență, similare incendiului din data de 14.11.2020 produs la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov au efectuat controale de specialitate la secțiile ATI din cadrul unităților sanitare de la nivelul zonei de competență, alături de reprezentanți ai DSP și ISCIR.

Aspectele avute în vedere, premergător și pe timpul executării controalelor, au vizat analizarea situației din punct de vedere al avizării-autorizării clădirilor în care se află secțiile ATI, modul de îndeplinire a obligațiilor stabilite prin Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, pentru conducătorul unității/administrator și a celorlalte atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor cuprinse în reglementările specifice referitoare la organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă, asigurarea evacuării utilizatorilor în cazul producerii unei situații de urgență, a modului de acțiune a personalului propriu în cazul producerii unui incendiu, precum și a instruirii salariaților în domeniul situațiilor de urgență, funcționarea și exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor, dotarea cu stingătoare de incendiu a secțiilor ATI, precum și modul de verificare a acestora, potrivit prevederilor legale, verificarea documentelor care să ateste funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor electrice și a instalațiilor și echipamentelor specifice activității din secția ATI (substanțe anestezice inflamabile, butelii de oxigen, instalații aferente stațiilor de oxigen etc.).

Astfel, din 17.11.2020 și până la data curentă, echipele mixte de specialiști ai inspectoratelor pentru situații de urgență, DSP și/sau ISCIR au derulat 292 controale de prevenire la secțiile ATI din cadrul unităților sanitare existente la nivel național și au identificat 1.921 deficiențe în domeniul apărării împotriva incendiilor, 138 dintre acestea fiind remediate pe timpul verificărilor.

Pentru neconformitățile identificate în teren, personalul specializat a aplicat 1.493 sancțiuni contravenționale, dintre care 1.402 avertismente și 91 amenzi, în cuantum de 448.401 lei.

Principalele deficiențe identificate din domeniul apărării împotriva incendiilor au constat în în nefuncționarea, neasigurarea mentenanței instalațiilor de detectie, semnalizare și avertizare a incendiilor ori neasigurarea echipării construcțiilor cu astfel de sisteme de protecție la incendiu, funcționarea fără deținerea autorizației de securitate la incendiu, lipsa dotării, neasigurarea mentenanței ori nefuncționarea instalațiilor de hidranți interiori/exteriori de incendiu, nedotarea sau neasigurarea verificării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare de incendiu), neverificarea instalațiilor electrice cu personal atestat/autorizat, utilizarea instalalațiilor electrice cu defecțiuni sau improvizații ori suprasolicitarea acestora și marcarea necorespunzătoare a căilor de evacuare sau lipsa instalațiilor de iluminat corespunzătoare, precum și neasigurarea condițiilor de evacuare în cazul producerii situațiilor de urgență.

La nivelul municipiului București și județului Ilfov acțiunile de control sunt încă în desfășurare, având în vedere numărul mare al unităților sanitare în care funcționează secții de terapie intensivă.

Din punct de vedere al avizării-autorizării privind securitatea la incendiu a unităților sanitare, la data de 16.11.2020, la nivel național, funcționau 1.392 de clădiri ale unităților sanitare și private, cu paturi. Din totalul acestora, 310 dețin autorizația de securitate la incendiu, iar 52 sunt autorizate parțial. Totodată, 728 dintre clădirile unităților sanitare nu necesită obținerea autorizației de securitate la incendiu. De asemenea, dintre clădirile care nu dețin autorizație (302), pentru 120 clădiri au fost eliberate avize de securitate la incendiu.

Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile legale, autorizația de securitate la incendiu certifică faptul că o construcție respectă prevederile reglementărilor tehnice de proiectare. Acest document conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței de securitate la incendiu. Autorizația trebuie solicitată după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și înainte de darea în funcțiune a clădirii.

Obligația solicitării și obținerii avizului și autorizației de securitate la incendiu revine investitorului, respectiv beneficiarului investiției.

Avizul/autorizația de securitate la incendiu trebuie obținute atât pentru construcții existente, atunci când se schimbă funcțiunile unui spațiu și/sau se execută lucrări de modificare, cât și pentru construcții noi. Pentru unitățile sanitare, această obligație a fost instituită începând cu anul 1992 și subzistă până la acest moment.

Astfel, o clădire se poate afla în una din următoarele situații: deține autorizație de securitate la incendiu; funcționează fără autorizație de securitate la incendiu – în condițiile în care a fost edificată după anul 1992 sau a fost construită anterior acestui an și asupra ei s-au executat lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației; nu necesită autorizație de securitate la incendiu întrucât nu s-a schimbat destinația și/sau nu s-au executat lucrări de modificare; autorizate parțial – în sensul în care autorizația a fost emisă pentru un etaj sau o secție din interiorul clădirii.

Construcțiile existente intră în procesul de avizare/autorizare doar în condițiile în care asupra lor se execută lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației. Principala problemă a fondului construit existent este generată de exploatarea, chiar de zeci de ani pentru unele categorii de construcții, fără intervenții de reabilitare a instalațiilor utilitare existente sau lucrări de modificare care să vizeze îmbunătățirea tuturor cerințelor de calitate față de momentul edificării lor.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here