Acasă Info Local Implicarea Asociației SOCIAL ALERT în creșterea capacității a 10 ONG-uri și parteneri...

Implicarea Asociației SOCIAL ALERT în creșterea capacității a 10 ONG-uri și parteneri sociali în domeniul dezvoltării antreprenoriale a familiilor tinere, prin implicarea inovativă a acestora în formularea și dezvoltarea locală la nivelul comunelor Tunari și Ștefăneștii de Jos din Județul Ilfov

DISTRIBUIȚI

22.11.2022

 

Proiectul “Implicarea Asociației SOCIAL ALERT în creșterea capacității a 10 ONG-uri și parteneri sociali în domeniul dezvoltării antreprenoriale a familiilor tinere, prin implicarea inovativă a acestora în formularea și dezvoltarea locală la nivelul comunelor Tunari și Ștefăneștii de Jos din Județul Ilfov” având codul de proiect: 151510

Obiectivul general al proiectului reprezintă Creșterea capacității a 10 ONG-uri si parteneri sociali din Regiunea București-Ilfov, pentru a formula și promova dezvoltarea inovativă la nivel local prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale la nivelul familiilor tinere din localitățile Tunari și Stefăneștii de Jos, prin prisma oportunităților României în noul context european 2021-2027, în decurs de 6 luni

 

Rezultatele din cadrul proiectului sunt:

➢ Rezultat formare profesională: (50 Persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant; 50 Certificate de participare; Capacitate crescută a 10 ONG-uri și parteneri sociali din Regiunea București-Ilfov)

➢ Rezultat campanii informare și conștientizare pentru creșterea responsabilității civice (80 persoane din grupul țintă informați și conștientizați asupra importanței susținerii și promovării tinerelor familii de antreprenori în vederea dezvoltării locale; 50 cetățeni participanți la cursul „Competențe Antreprenoriale”, 50 Certificate de absolvire; 25 de planuri de afaceri pentru 25 familii tinere; 50 cetățeni participanți la seminar de formare în domeniul accesării fondurilor europene pentru afacerile locale)

➢ Rezultat interacțiune între cetățeni și UAT (30 Strategii „STRATEGIE DE COMUNICARE PUBLICĂ CU MEDIUL ANTREPRENORIAL ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII LOCALE”, 60 ghiduri “GHID DE BUNE PRACTICI PENTRU TÂNĂRA FAMILIE ANTREPRENOARE ÎN CONTEXTUL EUROPEAN DIN PERIOADA 2021-2027”)

➢ Rezultat consolidare dialog social și civic (1 Platforma online de inovare și imaginație civică în vederea susținerii tinerelor familii de antreprenori)

➢ Rezultat monitorizare și evaluare politici publice și strategii locale în domeniul antreprenoriatului în rândul tinerilor (80 chestionare de evaluare completate, 1 plan de acțiuni pentru UAT)

Perioada de implementare a proiectului din 23 august 2022 – 23 februarie 2023.

Valoarea totală a proiectului este de 424.634,82 lei, din care 332.913,71 lei contribuția Uniunii Europene.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru alte informații despre program, vă invităm să accesați site-ul www.poca.ro

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numărul de telefon 0731127924 sau prin e-mail la  office@socialalert.ro

 

Cu stimă,

Cornel-Claudiu DUMITRU

Manager de Proiect

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here