Acasă Economie În atenția angajatorilor din Ilfov

În atenția angajatorilor din Ilfov

DISTRIBUIȚI

Modificări la legea zilierilor

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov înştiinţează angajatorii cu privire la modificările şi completările aduse  Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Se modifică şi completează art.4 alin. (4) din lege: Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

La art.13 alin. (1) s-a introdus o subdiviziune: hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, precum şi alte trei domenii de activitate: restaurante, alte activităţi de alimentaţie n.c.a., baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor.

De asemenea, a fost introdus un nou capitol II^1, din conţinutul căruia, doar prevederile art.13^5 şi art.13^6 din Legea nr. 86/2018, fac referire la sfera de activitate a Inspecţiei Muncii, astfel: Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (4), zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenţie acreditată potrivit Legii nr. 86/2018, pot presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Agenţiile de intermediere nu percep nicio taxă persoanelor fizice care doresc să desfăşoare activităţi în condiţiile legii în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către beneficiar.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către inspectorii de muncă. Conţinutul articolului precizat, nu a suferit modificări.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here