Acasă Educatie IN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE DIN ILFOV

IN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE DIN ILFOV

DISTRIBUIȚI

min-eduDezbatere publică privind asigurarea și evaluarea calității în învățământul preuniversitar

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice supune dezbaterii publice, în perioada 29 octombrie – 9 noiembrie 2016, două documente privind asigurarea și evaluarea calității în învățământul preuniversitar. Concret, demersul Ministerului Educației vizează proiectul de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, respectiv proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Standardelor (standarde de autorizare de funcţionare provizorie și de acreditare), a standardelor de referință (standarde de calitate) și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar.

Metodologia și standardele propuse au fost elaborate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). Standardele au trecut printr-o primă rundă de consultări publice (ianuarie 2015-iulie 2016) ulterior fiind pilotate, în intervalul martie – iunie 2015, în peste 680 de unități de învățământ preuniversitar de stat din mediul rural și mediul urban. Varianta finală a proiectului integrează deopotrivă observațiile rezultate în urma pilotării și observațiile membrilor Comisiei Consultative a ARACIP.

Prin noile standarde activitatea de evaluare instituțională va fi reorientată spre concentrarea activității școlare pe promovarea bunăstării (ante)preșcolarului/elevului și pe îmbunătățirea continuă a rezultatelor învățării. De asemenea, se pune un accent deosebit pe valorizarea resursei umane în educație și pe promovarea răspunderii sociale și a bunei guvernări. Alte două direcții de acțiune sunt fundamentarea funcționării și dezvoltării instituției școlare pe dovezi alături de consolidarea dialogului și a colaborării între instituția de învățământ, părinți, autoritate locală și cu întreaga comunitate, în beneficiul (ante)preșcolarilor/ elevilor.

Din punct de vedere al conținutului, noile standarde sunt centrate pe 10 aspecte esențiale, evaluând modul în care instituția de învățământ asigură și îmbunătățește:

  1. Comunicarea cu beneficiarii de educație, cu personalul instituției de învățământ, cu instituții și persoane din comunitate și din afara acesteia
  2. Rezultatele învățării obținute de (ante)preșcolari și elevi
  3. Bunăstarea la nivelul (ante)preșcolarilor și al elevilor, dar și al personalului instituției de învățământ
  4. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor aparținând categoriilor defavorizate pe criterii economice, educaționale, culturale, etnice sau de orice altă natură
  5. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor cu dizabilități / cu cerințe educaționale speciale
  6. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor talentați și / sau capabili de performanțe înalt
  7. Capacitatea managerială și instituțională
  8. Capacitatea profesională a corpului profesoral
  9. Combaterea discriminării, asigurarea drepturilor minorităților și interculturalitatea vieții școlare
  10. Dimensiunea europeană a educației oferite

Metodologia și standardele propuse vor sta la baza procesului de acreditare și evaluare periodică a unităților școlare și a programelor de studii oferite de către acestea, la nivelul învățământului preuniversitar din România. Procesul în sine va fi inițiat de Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, începând cu anul universitar 2018 – 2019.

Propunerile, observațiile și sugestiile celor interesați pot fi trimise pe adresa dezbateripublice@edu.gov.ro, astfel încât pe baza acestora să poată fi adoptată varianta optimă de lucru.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here