Acasă Politic În domeniul circulației rutiere se reglementează bunul simț

În domeniul circulației rutiere se reglementează bunul simț

DISTRIBUIȚI

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 27 ianuarie 2022

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/LG.pdf

 1. PROIECT DE LEGEpentru aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România și Banca Europeană de lnvestiții, semnat la București la 11 noiembrie 2021 și la Luxemburg la 15 noiembrie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/LG-1.pdf

 1. PROIECT DE LEGEpentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021, la Amman

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/LG-2.pdf

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂpentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OG.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂpentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OG-1.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂpentru modificarea Legii nr. 190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OG-2.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂpentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OG-3.pdf

 

 

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piaţa forţei de muncă în anul 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-48.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecților şi a subprefecților, aferente anului 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-49.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 465.552 mp, fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-50.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată in agricultură

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-51.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru retragerea statutului de recunoaştere a utilităţii publice Asociaţiei „Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Constanţa”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-52.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-53.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea stemei comunei Slătioara, judeţul Olt

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-54.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea· inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-55.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Autostrada Buzău – Focşani”, judeţele Buzău şi Vrancea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-56.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Penitenciarului Bucureşti Rahova, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investitie. „Autostrada de centură Bucureşti 0+000- km 100+900- sector Centura Sud’ km 52+770 – km 100+900”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-57.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Harghita, Sibiu, Braşov, Constanţa, Cluj, Timiş, Bacău, Ilfov şi Municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-58.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea articolului 3 al Hotărârii Guvernului nr. 1112/2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-59.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-60.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a terenului forestier în suprafaţă de 95,4697 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi utilitate publică ,,Autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea, Secţiunea 3B Mihăieşti – Suplacul de Barcău”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-61.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

 

 1. RAPOARTE
 2. RAPORTal Guvernului României privind implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 2017 – 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/RAPORT-1.pdf

 1. RAPORTprivind activitatea întreprinderilor publice, pentru anul-2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/RAPORT-2.pdf

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/MEMO-4.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema:Aprobarea semnării Programului de cooperare în domeniile educaţiei şi formării între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru perioada 2022-2026

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/MEMO-5.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema:Estimările pentru anii 2022 şi 2023 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/MEMO-6.pdf

Anexă: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/Anexa-MEMO.pdf

 

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/152.pdf

 1. PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăților nr. 31/1990

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/153.pdf

 

 1. PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/154.pdf

 1. PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/155.pdf

 

 

VII.       INFORMĂRI

 1. INFORMAREprivind localitățile în care sunt îndeplinite condiţiile pentru organizarea alegerilor parțiale pentru primar şi consiliul local

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/INFO.pdf

 1. INFORMAREasupra progreselor înregistrate în cadrul IPCEI ME/CT (microelectronica)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/INFO-1.pdf

 

VIII.    ANALIZE

 1. ANALIZAprivind progresele înregistrate în realizarea reformelor şi atingerea ţintelor şi jaloanelor din PNRR

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/NOTA-5.pdf

 

 1. NOTE
 2. NOTĂ privind stadiul pregătirii perioadei de programare 2021-2027 Ianuarie 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/NOTA-6.pdf

 1. NOTĂprivind stadiul absorbţiei PO 2014-2020 şi estimările lunare privind declarațiile de cheltuieli, pentru anul 2022 ale autorităților de management din cadrul Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/INFO-2.pdf

Anexă: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/ANEXA-33.pdf

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here