Acasă Info Local ITM ILFOV, CU OCHII PE PRODUCĂTORII ȘI DISTRIBUITORII DE ENERGIE ELECTRICĂ

ITM ILFOV, CU OCHII PE PRODUCĂTORII ȘI DISTRIBUITORII DE ENERGIE ELECTRICĂ

DISTRIBUIȚI

curentÎncepând cu trimestrul al doilea a.c., ITM Ilfov verifică dacă sunt respectate prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere şi distribuţie a energiei electrice.

Sectorul energetic reprezintă infrastructura strategică de bază a economiei naţionale, pe care se bazează întreaga dezvoltare a ţării. În acelaşi timp, energia reprezintă o utilitate publică cu un puternic impact social.

Din aceste considerente, dezvoltarea acestui sector important al economiei este în plină desfăşurare fiind făcută cu mecanisme specifice pentru o utilitate de inters public, mecanisme care ţin cont de o serie de condiţii concrete, dintre care amintim îmbunătăţirea cadrului legal şi de reglementări, precum şi reformele care trebuie să fie implementate pentru a răspunde cerinţelor acquis-lui comunitar şi care să facă posibil ca piaţa română de energie electrică să fie o piaţă competitivă în faţa forţelor pieţei din cadrul Uniunii Europene.

Principalii factori de ordin social care produc îngrijorare şi afectează lucrătorii din sectorul energetic sunt preocuparea permanentă asupra păstrării locului de muncă, scăderea numărului de lucrători specializaţi concomitent cu suplimentarea sarcinilor de serviciu pentru cei rămaşi în activitate, creşterea exigenţei tehnologice în urma apariţiei de noi echipamente şi tehnologii, îmbătrânirea forţei de muncă, precum şi schimbări produse în dinamica accidentelor de muncă din sectorul energetic.

Activităţile din sectorul energetic, datorită complexităţii şi riscurilor specifice, sunt la nivel european, activităţi în care afecţiunile suferite de lucrători ca urmare a accidentelor de muncă tind să fie mult mai grave decât în alte sectoare ale economiei naţionale, de cele mai multe ori accidente soldându-se cu pierderea vieţii lucrătorilor.

Tendinţa de creştere a frecvenţei şi gravităţii accidentelor de muncă înregistrate în sectorul energetic a fost factorul determinant în luare deciziei de a declanşa acţiunea de monitorizare şi verifcare a modului în care unităţile de profil respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a modului în care sunt implementate de către angajator, la locul de muncă, măsurile de securitate dispuse de inspectorii de muncă.

Obiectivele generale ale acestei campanii sunt creşterea gardului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, pentru promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional; încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice; promovarea bunelor practici în acest sector de activitate.

Acţiunile de control vor avea loc la angajtorii care se ocupă cu producţia, transportul, distribuţia şi comercializarea de energie electrică, informează ITMIlfov.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here