Acasă Info Local ITM Ilfov verifică expunerea angajaților la agenţii cancerigeni sau mutageni la locul...

ITM Ilfov verifică expunerea angajaților la agenţii cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

DISTRIBUIȚI

În luna martie a anului 2020, Inspecţia Muncii a inițiat două acţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiuni care se vor derula începând din trimestrul III şi va continua pe tot parcursul anului.

Având în vedere faptul că primele etape ale acţiunilor au fost programate la sfârşitul trimestrului I, inspectorii de muncă nu au putut să organizeze întâlniri cu angajatorii, din cauza institutirii stării de urgenţă.

Prima acţiune se referă la verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și stațiile de distribuție a carburanților auto.

În  activităţile  de  recepţionare,  condiţionare,  conservare,  păstrare  şi  valorificare  a  produselor  agricole, fabricare a pâinii, nutreţuri combinate, băuturi alcoolice, mobilă şi staţii de distribuţie a carburanţilor auto, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea în anumite condiţii a autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi exploziilor deosebit de puternice. Atât autoaprinderile, cât şi incendiile care pot fi generate sunt pericole majore şi acestea sunt în anumite condiţii  subestimate.

Obiectivele acţiunii sunt creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  lucrătorilor  în  ceea  ce  priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale din domeniile de activitate sus-menţionate, diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii, prin eliminarea  neconformităţilor  constatate  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă,  în  activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniile de activitate vizate de acţiune.

Cea de a doua acţiune este de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici periculoşi.

Agenţii chimici periculoşi generează riscuri majore la adresa securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor. Deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înţelese, putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale, de multe ori acestea nu sunt combătute corespunzător. De prea multe ori, măsurile de control al expunerii lucrătorilor la substanţe periculoase sunt luate pe moment sau ”la sfârşitul conductei”, bazându-se în multe cazuri, doar pe utilizarea echipamentelor individuale de protecţie.

Legislaţia Uniunii Europene privind securitatea şi sănătatea în muncă, care se axează în special pe protejarea lucrătorilor împotriva substanţelor periculoase, include Directiva Agenţi Chimici (DAC), Directiva Agenţi Cancerigeni şi Mutageni (DCM), precum şi Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Evaluarea riscurilor constituie fundamentul acestei legislaţii şi o obligaţie legală pentru toţi angajatorii în cazul în care, la locurile de muncă sunt prezente substanţe periculoase. Angajatorii trebuie de asemenea, să respecte o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituţia, măsurile tehnice, măsurile organizatorice şi, în final, protecţia individuală.

Acţiunea are ca obiective prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă generate de substanţele periculoase prezente la locurile de muncă; creşterea gradului de conştientizare cu privire la importanţa prevenirii riscurilor prezentate de substanţele periculoase; monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea  securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la substanţelor periculoase.

Pe parcursul trimestrului III al anului, ITM Ilfov va desfăşura cotroale la angajatori din toate domeniile de activitate, pentru ca aceştia să respecte cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţii cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 1 =