Acasă Anchete Jaful de la Economat Sector 5

Jaful de la Economat Sector 5

DISTRIBUIȚI

Rețeaua de magazine Economat a fost înființată de fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie pentru a oferi nevoiașilor alimente la un preț mai mic. În timpul mandatului primarului Daniel Florea, societatea a fost însă folosită și pentru achiziția mai multor produse pentru primărie și subordonate, cum ar fi achiziția patinoarelor de 130 de milioane lei, vândute apoi altei firme ale Primăriei, dar și a unor tablete pentru școli.

Un raport al Curții de Conturi obținut de HotNews.ro arată batjocura făcută cu bani publici aici: achiziții de sute de milioane de lei fără facturi conforme, plăți nelegale de jumătate de milion de lei pentru agende, calendare și pungi care nu se știe unde au dispărut, două contracte pentru aceleași lucrări la Piața Rahova. Raportul Curții de Conturi a vizat perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2020 și a mai scos la iveală că stocurile de marfă nu au fost inventariate anual, astfel că nu se poate spune ce a dispărut și ce nu, marfa a fost depozitată necorespunzător, fiind afectată de igrasie sau a fost lăsată să expire și au fost făcute achiziții de sute de milioane de lei fără facturi conforme.

În perioada verificată de Curtea de Conturi, directorul Economat a fost Petre Marian Leonard.

Majorare de capital nedeclarată la Registrul Comerțului

Ce a descoperit Curtea de Conturi:

”S-a constatat că entitatea a înregistrat în contabilitatate suma totală de 438.264.495 lei reprezentând capital social subscris şi vărsat, în condiţiile în care, potrivit Actului Constitutiv din data de 30.12.2020 şi certificatului constatator nr. 635620/06.09.2021 eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, capitalul social subscris şi vărsat înregistrat la Registrul Comerţului este în sumă de 408.067.500 lei, mai puţin cu 30.196.999 lei. (…)

În sedinţa din data de 27.12.2018, Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat majorarea capitalului social cu 30.196.995 lei, de la 408.067.500 lei la 438.264.495 lei. Conform extraselor de cont din perioada 01.12 2018 – 31.12.2020, Consiliul Local Sector 5 a virat în contul societăţii suma de 30.196.999 lei. (…) Rezultă că suma de 30.196.995 lei virată de asociatul unic, Consiliul Local Sector 5, cu titlu de majorare capital social, nu a fost comunicată la ONRC”.

Nedeclarând majorarea de capital la Registrul Comerțului, legislația a fost încălcată și au fost furnizate informaţii eronate partenerilor publici şi civili, arată Curtea de Conturi.

A înregistrat în propriul patrimoniu piețele din sector, deși avea doar drept de folosință asupra lor

Potrivit datelor din Raportul Curții de Conturi, Economat a înregistrat în propriul patrimoniu mai multe imobile, cu o valoare de peste 53 de milioane de lei, primite în folosință gratuită de la Primărie, dar care sunt proprietatea Sectorului 5.

Este vorba despre piețele din sector, date în folosință în baza unor contracte de asociere între Administrația Piețelor și Economat, care aveau ca scop modernizarea acestora:

Contractul de asociere în participaţiune nr. 1 din 24.01.2002 având ca obiect reconstrucţia, extinderea şi modernizarea complexului alimentar Piața George Cosbuc în suprafaţă de 8.254.mp, durata asocierii 50 ani.

Contractul de asociere în participaţiune nr.408/19.04.2002 având ca obiect reconstrucţia, extinderea şi modernizarea complexului alimentar Piața Cotroceni în suprafaţă. de 710.mp, durata asocierii 50 ani.

Contractul de asociere în participaţiune 743/ 01.08.2002 având ca obiect reconstrucţia, extinderea şi modemizarea complexului alimentar Piața Rahova în suprafaţă. de 3.500.mp, durata asocierii 50 ani.

Contractul de asociere în participaţiune nr.1368/ 04.08.2003 având ca obiect reconstrucţia, extinderea şi modemizarea complexului alimentar Piața Rahova în suprafaţă de 2.648,7.mp, durata asocierii 50 ani.

Contractul de asociere în participaţiune nr.790/05.04.2006 având ca obiect reconstrucţia, extinderea şi modernizarea complexului agro -alimentar Piața Ferentari în suprafaţă de 2.880.mp, durata asocierii 50 ani.

Contractul de asociere în participaţiune nr.1978/31.07.2017 având ca obiect reconstrucţia, extinderea şi modernizarea complexului alimentar Piața 13 Septembrie (Complex agro-alimentar) în suprafaţă de 11.054.mp, durata asocierii 50 ani.

În perioada 2018-2020 societatea nu a făcut inventarul bunurilor

În perioada 2018-2020 societatea nu a făcut inventarul bunurilor, astfel că nu se mai știe ce alimente avea pe stoc la momentul respectiv și ce a dispărut:

”Deşi în anul 2018 şi anul 2019 conducerea entităţii a emis decizii de inventariere, activitatea de inventariere nu s-a concretizat în întocmirea unui proces-verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului”.

După intrarea în insolvență a companiei s-a făcut o comisie care a inventariat toate bunurile societății, însă inventarierea s-a făcut doar faptic, în depozite, deoarece evidența contabilă nu a fost de găsit, iar acolo unde s-a găsit, produsele nu erau trecute cu numele complet:

”În baza deciziei de inventariere nr. 2905/18.06.2021, s-a constituit comisia centrală de inventariere, care începând cu data de 22.06.2021, a avut obligaţia de a proceda la inventarierea tuturor elementelor patrimoniale ale debitoarei ECONOMAT SECTOR 5 SRL, existente în cadrul societătii.

În data de 08.11.2021, a fost înregistrat la Economat SRL, procesul verbal prin care au fost comunicate rezultatele operaţiunii de inventariere, respectiv faptul că au fost inventariate doar faptic stocurile existente în gestiunile urmatoare: Depozit Jilava, Depozit George Cosbuc , Magazin Cotroceni, Magazin Rahova, Magazin Ferentari; Sediul societatii – Piata Natiunile Unite. (…) Inventarul a fost realizat faptic, fără a putea fi confruntat cu situatia scriptică, având în vedere faptul că din documentele puse la dispozitie nu s­-au putut aprecia diferențele care parvin între soldul din listele de inventar, cel din balanță, precum și denumirile incomplete ale articolelor din inventar. (…)

Dat fiind faptul că a existat un număr foarte mare de repere de inventariat, comisia a procedat la verificarea prin sondaj a bunurilor aflate în cutii pentru a verifica existența și integritatea lor”.

Potrivit documentului Curții de Conturi, serviciile de contabilitate ale ECONOMAT SECTOR 5 SRL au fost externalizate către societatea ASCONTA AUDIT MANAGEMENT SRL, iar administratorul judiciar a cerut acces la baza de date, dar nu a primit răspuns. Contractul a fost reziliat în 6 aprilie 2021 și s-a apelat la serviciile altei firme de contabilitate după această dată.

”Conform contractului nr. 257/07.06.2021, serviciile de contabilitate ale ECONOMAT SECTOR 5 SRL au fost externalizate către societatea SMART NUMBERS SRL. Datele au fost solicitate reprezentantilor societății de contabilitate, în condițiile în care societatea debitoarea nu a avut acces la înregistrările operate în contabilitate la situațiile sale financiare.

Reprezentanții societății de contabilitate SMART NUMBERS SRL ne-au comunicat informatiile şi documentele solicitate, cu mențiunea că nu pot furniza explicatii exacte cu privire la înregistrările din perioada anterioară intrării în procedura de insolvență, dat fiind faptul ca aceştia au început activitatea in cadrul societății la data de 08.06.2021”, se mai arată în raport.

Neregulile descoperite de comisia care a inventariat bunurile societății, la intrarea în insolvență sunt:

Au fost identificate mai multe bunuri mobile (calculatoare, imprimante, monitoare, tastaturi, aparate aer condiționat, case marcat) nefunctionale si incomplete, pentru care comisia face propunerea de casare.

Stocurile aflate în Jilava, Str. Ana Ipatescu nr. 44, sunt depozitate în încăperi securizate prin lanțuri, lacăte, sunt pe paleti din lemn. Unele articole au fost viciate de infiltratii (igrasie), astfel că anumite bunuri nu mai pot fi utilizate din cauza stării de degradare în care se află.

Stocurile aflate în depozitul din Bd. George Cosbuc, Nr. 122 -124, Bucuresti, sector 5 sunt depozitate în încăperi securizate (usi, lacăte), pe rafturi, respectiv paleți din lemn. O parte din aceste bunuri au fost afectate de igrasie.

Bunuri expirate (detergenți, săpunuri, soluții curățat).

În cazul autovehiculelor, comisia a constatat faptul că unele nu sunt funcționale sau sunt incomplete.

Nereguli la achiziția patinoarelor de 130 de milioane de lei

Curtea de Conturi a mai descoperit cheltuieli mai mari decât gradul de realizare a veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, cu 10.224.304 de lei în anul 2018, cu 3.947.795 lei în anul 2019 și cu 27.456.898 lei în anul 2020. În total, 41.629.087 de lei.

Raportul arată și achiziția patinoarelor de peste 130 milioane lei, fără proces de predare-primire datat, astfel că nu se știe dacă produsul a fost livrat la timp, deși banii s-au plătit.

Curtea de Conturi a descoperit lipsa unor documente justificative întocmite în concordanță cu prevederile legale, pentru derularea în perioada 2017-2018 a mai multor contracte. Unul dintre acestea vizează achiziția patinoarelor de peste 130 milioane de lei.

Potrivit documentului, este vorba despre contractul nr. 1532/15.12.2016, derulat în perioada 2017-2018, încheiat cu SC STAR PRO SRL și având ca obiect vânzarea – cumpărarea unor elemente care compun 10.700 mp patinoare artificiale şi accesorii aferente, cu prețul de 133.089.216 lei, TVA inclus.

Prin clauza prevazută la art. 6 din contract, părțile au prevăzut următoarele:

„Cumparătorul se obligă ca la mornentul semnării prezentului contract de vânzare­-cumpărare să platească vanzătorului un avans în sumă de 25% din totalul marfii vandute.

Vânzătorul se obligă ca după ce va încasa acest avans de 25% din valoarea totală a mărfii vandute, în sensul ca banii să se afle în contul bancar al vânzătorului) să se livreze cumpăratorului un minim de 50% din totalul mărfii ce face obiectul prezentului contract în termen de maxim 90 de zile de la data achitării avansului de 25% de către cumpărator.

După aceasta, cumpăratorul se obligă să platească vanzătorului încă 25% din valoarea contractului, urmând ca diferența de marfă rămasă de livrat (50% sau mai puţin) să fie livrată de către vânzător într-un termen de maxim 90 de zile de la data plăţii acestui nou procent de 25% de către cumpărător”.

Curtea de Conturi a descoperit că elementele componente ale patinoarului au fost predate beneficiarului pe baza procesului verbal de predare a mărfii, fară număr şi dată certă:

”Din redactarea procesului verbal, rezultă faptul că întreaga cantitate de marfă a fost livrată într-un lot singular, anume după expirarea celor 90 de zile calculate de virarea celei de a doua tranșe de plăţi, rezultând faptul că furnizorul nu a respectat termenul de livrare, asa cum a fost prevăzut în contract.

Nu au fost prezentate controlului nota de recepție şi alte documente care fac dovada conformităţii şi garanției bunurilor achiziţionate.

Din analiza facturilor emise de S.C. Star Pro SRL, rezultă ca acestea nu conțin elemente obligatorii prevăzute de Codul Fiscal, precum data la care au fost livrate bunurile, prestate serviciile, sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară datei emiterii facturii, denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi alte reduceri de preţ, în cazul în care acestea nu sunt incluse în preţul unitar.

Se constată că facturile emise conțin doar mențiunea „avans” fără alte detalii referitoare la relaţia contractuală asumată de părți”.

În ceea ce priveste plăţile făcute de entitate în baza facturilor primite, ”se constată că acestea s-au derulat exclusiv pe baza instrumentului de plată <>, putând fi identificate doar pe baza extraselor de cont, acestea conţinând informaţii sumare, fără detalierea plăților, generând astfel dificultăţi legate de identificarea contractelor sau a facturilor pentru care sunt efectuate”, se mai arată în raport.

Inspectorii Curții de Conturi au mai descoperit că anumite obligaţii de plată către firma de la care s-au cumpărat patinoarele au fost stinse şi prin compensare:

”Pentru lămurirea acestui aspect, echipa de audit, prin adresa nr.3127/10.11.2021 a solicitat reprezentanţilor entităţii să pună la dispoziţia controlului documente justificative cu privire la compensările efectuate.

Ca răspuns la solicitările formulate, entitatea a comunicat echipei de audit faptul că nu a regăsit documente justificative aferente compensărilor efectuate și că singurele informații sunt doar cele ce rezultă din fișa de evidență a furnizorului și notele contabile.

Din analiza operaţiunilor înregistrate în Registru Jurnal pus la dispoziţie de reprezentanţii actuali ai entităţii, rezultă că în perioada 03.01.2018 – 31.08.2019, entitatea a efectuat stingerea obligaţiei catre STAR PRO INTEL SRL prin compensarea avansurilor plătite conform clauzelor Contractul nr. 1532/15.12.2016, menționat”.

Mai departe, patinoarele au fost vândute în baza unui contract din 17 decembrie 2019 firmei Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA Sector 5, prețul contractului fiind de 117.431.661 lei, fără TVA. Din analiza registrelor deținute de entitate pentru perioada 2019 – 2020, (registru jurnal, registru vânzări, registru cumpărări), nu a fost înregistrată însă factura emisă în baza contractului, se mai arată în raport.

Plăți nelegale de circa 700.000 de lei

Curtea de Conturi a mai descoperit plăți nelegale de 218.127 de lei pentru repararea unor corturi în lipsa documentelor prin care s-a constatat necesitatea efectuării de reparații la aceste corturi sau comenzi transmise firmei care a făcut reparațiile.

Mai exact, prin contractul nr. 1401/04.12.2018 şi contractul nr. 716/02.05.2019, au fost închiriate două corturi cu lungimea de 110 metri pătrați, pentru a fi predate cu titlu gratuit Administraţiei Pieţelor Sector 5 şi pentru a fi amplasate în Piața Rahova şi Piața Ferentari, pentru desfășurarea activităţilor comerciale în pieţe.

Prin procesul-verbal de predare-primire încheiat între Administratia Pietelor Sector 5 și Economat, părţile au convenit ca cheltuielile cu reparațiile să revină beneficiarului, respectiv Administraţiei Piețelor Sector 5.

”Economat Sector 5 SRL a plătit suma de 218.127 lei cu titlu de cheltuieli pentru reparațiile efectuate la corturi, deşi, potrivit procesului verbal de predare – primire, cheltuiala trebuia suportată de Administraţia Piețelor Sector 5.

Mai mult, nu au fost prezentate documente din care rezulte calitatea pentru corturile montate în piata Rahova şi piata Ferentari şi nici documente prin care s-a constatat necesitatea efectuarii de reparatii sau lucrări la aceste corturi şi nu au fost prezentate comenzi transmise societăţii comerciale care a efectuat reparațiile”, spune Curtea de Conturi.

Curtea de Conturi a mai descoperit plăți nelegale de circa 480.000 pentru calendare, agende și pungi cadou.

Potrivit documentului obținut de HotNews.ro, Curtea de Conturi a constatat că S.C. Economat Sector 5 a achiziţionatat bunuri care nu și-au dovedit utilitatea, astfel:

Contractul nr. 1397 încheiat la data de 09.12.2018 cu SC MIRO BEST SRL pentru furnizarea a 6.500 de calendare de perete, 5.500 agende şi 6.000 pungi cadou, pentru care s-a emis factura seria MIRO nr. 204/05.12.2018 (cu menţiunea avans) în sumă de 137.635 lei fără TVA;

Contractul nr. 2511/10.12.2019 SC MIRO BEST SRL pentru furnizarea de calendare de perete 2826 buc x47,50 lei/buc – cod cpv 30199792-8, preț total convenit 134.235 lei fără TVA, factura nr. 428/16.12.2019;

Contractul nr. 2510/10.12.2019 – SC MIRO BEST SRL pentru furnizare de pungi tip cadou 6700 buc x20 lei/buc – cod cpv 22819000-4, preț total convenit 134.235 lei fără TVA, factura nr. 427/16.12.2019;

Contractul nr. 250910.12.2019 – SC MIRO BEST SRL pentru furnizare de agende personalizate 2543 buc x52,70 lei/buc – cod cpv 22819000-4, preț total convenit 134.235 lei fără TVA, fac 426/16.12.2019;

„Societatea nu a putut pune la dispoziție documente din care să rezulte necesitatea achiziţiei şi nici scoaterea din gestiune şi din evidența contabilă a produselor odată cu darea în consum a acestora. De asemenea, nu a făcut dovada modului de distribuire a produselor şi nu au fost identificate nici stocuri, aspectul semnalat fiind comunicat de entitate prin adresa nr 2798/03.09.2021 organelor de cercetare penală la solicitarea acestora, respectiv Directiei Naţionale Anticoruptie. În concluzie, entitatea a efectuat cheltulieli care nu sunt dovedite de documente verificabile”, este concluzia raportului Curții de Conturi.

Două contracte pentru aceleași lucrări la Piața Rahova

Auditorii au mai descoperit ”angajarea de două ori a aceleiaşi cheltuieli în sumă de 8.606.560 lei, pentru realizarea unui obiectiv de investiţii la Piaţa Rahova, cu acelaşi furnizor, prin încheierea a două contracte având acelaşi obiect, părți, preț și termen de realizare”:

”În anul 2018, societatea a încheiat contractul Lucrări de intervenție pentru obiectivul Piaţa Rahova (Piaţă parter şi spaţiu etaj), iar în anul 2020 a încheiat alte două contracte pentru realizarea aceluiaşi obiectiv de investiţie „Lucrări de intervenție pentru obiectivul Piaţa Rahova (Piaţa parter şi spaţiu etaj)”, cele două contracte având acelaşi obiect, părţi, preţ, şi termen de realizare a lucrărilor, iar facturile emise şi acceptate la plată nu au fost însotite de documente care să justifice lucrările efectuate, toate având înscrisă mențiunea „avans”.

În detaliu, potrivit raportului Curții de Conturi, în 2018, Economat a încheiat Contractul nr 608/27.06.2018 cu Asocierea Star Pro Center INTL SRL și PBG Manegement&Engineering SRL pentru realizarea obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenţie pentru obiectivul Piaţa Rahova”. Pretul contractului: 13.639.030 lei, inclusiv TVA. Durata contractului: 2 luni de la data emiterii autorizației de construire.

Lucrările s-au executat în baza autorizaţiei de construire nr. 63-A emise la data de 06.02.2019, a cărei valabilitate s-a prelungit până la data de 06.02.2021. În iulie 2019, contractul a fost reziliat din cauza depășirii perioadei contractuale, lucrările fiind executate parțial. După notificarea rezilierii unilaterale a contractului, au fost realizate două expertize tehnico-economice, efectuate de experți tehnici autorizați, pentru evaluarea lucrărilor rămase de executat, astfel încât obiectivul să fie finalizat, precum şi stabilirea cuantumului plăţilor efectuate de beneficiar, raportat la valoarea lucrărilor efectuate.

Din compararea concluziilor expertizelor realizate, au rămas de executat lucrări în valoare de 3.935.129 lei.

Pentru finalizarea lucrărilor a fost încheiat contractul nr 816/30.05.2020 cu firma United Colors Teams SRL. Valoarea contractului: 7.190.042 lei fără TVA.

”Auditorii publici externi constată faptul că, la interval de o lună, respectiv la data de 26.06.2020, entitatea a mai încheiat încă un contract, pentru execuţia aceloraşi lucrări rămase de executat, contractul respectiv având aceleaşi părţi, obiect, preț şi perioadă de execuţie, respectiv Contractul cu nr 931/26.06.2020 încheiat între S.C. Economat Sector 5 SRL și United Colors Teams SRL. Prețul contractului 7.232.403 lei fără TVA.

Este de menţionat faptul că atât pentru contractul 816/30.05.2020 cât şi pentru contractul 931/26.06.2020 nu au fost emise ordine de începere a lucrărilor, totuşi, în baza acestora au fost emise facturi care au fost acceptate la plată, cu menţiunea „conform situației de lucrări””, se arată în raport.

În urma analizei facturilor acceptate la plată, Curtea de Conturi a constatat că Economat Sector 5 SRL a acceptat la decontare şi a plătit în baza contractului 931/26.06.2020 facturi emise, neputând fi identificate articolele de deviz pentru care se solicită plata.

”În concluzie, SC Economat Sector 5 SRL a acceptat la plată facturi pentru ambele contracte (Contractul nr 816/30.05.2020 şi Contractul nr 931/26.06.2020), cu riscul de a fi efectuate plăţi duble pentru aceleasi lucrări. Valoarea abateri: 8.606.560 lei inclusiv TVA şi reprezintă valoare contractului nr 816/30.05.2020 care a fost ulterior dublată de Contractul nr 931/26.06.2020”, se arată în raport.

Despre Economat

Primele magazine Economat au fost înființate începând cu anul 2002, având în prezent 3 puncte de lucru aflate în sectorul 5, în zonele Rahova, Cotroceni și Ferentari. Acestea au fost înființate de fostul primar Marian Vanghelie cu scopul declarat de a oferi celor nevoiași un preț mai bun la alimente și produse de bază.

Inițial, societatea s-a ocupat doar de magazinele Economat, dar prin Hotărârea 252/2019 a primit acordul de la Consiliul Local Sector 5 de a face achiziții pentru primărie și subordonate:

”Se aprobă achiziționarea de către instituțiile publice/societățile comerciale din subordinea Consiliului Local Sector 5/aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5 de la S.C. Economat Sector 5 S.R.L. a produselor necesare funcționării acestora sau cu ocazia organizării unor evenimente culturale”. Această hotărâre a fost asumată la finalul anului 2020, la inițiativa lui Iustin Roșca, consilier USR.

Societatea se află în insolvenţă începând cu 23 martie 2021, conform deciziei Tribunalului Bucuresti.

În 2018, compania a avut un număr mediu de 149 angajați, în 2019 – 190, iar în 2020 -182.

În 2018, societatea a avut venituri de 25,5 milioane lei și cheltuieli de 40 milioane lei lei, pierdere 10 milioane lei.

În 2019 a avut venituri de 194 milioane lei, cheltuieli de 203 milioane lei, pierdere 8,6 milioane lei.

În 2020, a avut venituri de 184 milioane lei, cheltuieli de 210 milioane lei, pierderi de 26,4 milioane lei.

În ceea ce privește creanțele, la finalul anului 2020 situația era următoarea:

Primăria Sector 5 Bucuresti cu o creanţă în sumă de 188.672.732 lei. Livrările au constat în produse de papetărie, bunuri de larg consum, produse de igienă împotriva Sars-Cov2, produse electronice — tablete marca Vonino;

SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA cu o creanţă în sumă de 46.959.416 lei. Livrările au constat în principal în componente patinoar şi produse de papetarie.

Principalii clienţi ai societăţii în perioada 2018-2020 au fost:

populaţia Municipiului Bucureşti prin clienţii magazinelor Economat;

Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A;

Asociaţia „Speranţă pentru o viaţă nouă”;

S.C. Direct Teeam Service S.RL.

Primăria Sector 5

Principalii furnizori ai societății în această perioadă au fost:

City S.C. Star Pro Center INTL;

S.C. United Colors Team SRL;

S.C. Grivin House SRL;

S.C. Dap Team&Partners SRL;

Miro Best Construct SRL;

S.C. City Bistro Managenent SRL;

S.C. Daarm Partners SRL;

S.C. Trade Internaţional Industry SRL;

S.C. City Bistro Managenent SRL

Fostul primar Marian Vanghelie, judecat pentru o parte din aceste achiziții

Prejudiciul calculat de procurori în acest dosar de corupţie legat de achiziţii de produse la preţuri supraevaluate este de peste 256 de milioane de lei.

Procurorii au solicitat în ianuarie arestarea preventivă pentru: fostul primar Marian Vanghelie; Paul, fratele lui Vanghelie; Marian Leonard Petre, fost director general al SC Economat Sector 5 SRL; Floricica Carmen Rămulescu, fost director achiziţii în cadrul Economat; Marian Lupaşcu, fost director general la SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA; Loredana Ionela Zidărescu, fostă şefă a Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice la societatea anterior menţionată. O parte au fost arestați, o altă parte, între care și Marian Vanghelie, au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit procurorilor DNA, la finele anului 2018, Marian Vanghelie, Marian Leonard Petre şi un om de afaceri ar fi constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi alte persoane, administratori ai unor societăţi comerciale, şi care ar fi avut ca scop obţinerea de foloase de către firmele controlate de fostul primar şi implicit de persoanele care au sprijinit grupul prin prejudicierea bugetului SC Economat Sector 5 SRL, unde acţionar majoritar este Consiliul Local Sector 5.

„Obţinerea acestor foloase s-ar fi realizat prin efectuarea de către SC Economat Sector 5 SRL a unor achiziţii de bunuri nelegale şi la preţuri supraevaluate (produse alimentare şi nealimentare între care patinoare artificiale, tarabe, nebulizatoare, agende, bomboane şi dulciuri, cântare comerciale, măşti FFP2 şi geluri dezinfectante etc.) de la societăţile controlate de aceştia. Grupul a acţionat în perioada 2018 – 2020 şi ar fi avut o structură bine determinată, ierarhia în cadrul acestuia fiind dată de rolul pe care fiecare membru îl avea în desfăşurarea activităţii infracţionale”, precizează DNA.

„Mecanismul de acţionare al grupului era unul complex. Astfel, după achiziţia bunurilor respective de către societăţile controlate de oamenii de afaceri de la diverşi furnizori, acestea erau revândute la suprapreţ către SC Economat Sector 5 SRL, în mod direct, dar şi prin crearea mai multor lanţuri comerciale în care erau interpuse aceleaşi societăţi, controlate de membrii grupării”, indică DNA.

Mai departe, arată anchetatorii, această societate ar fi revândut produsele respective la preţuri supraevaluate către aproape toate entităţile din subordinea Primăriei Sectorului 5 sau a Consiliului local Sector 5 – Administraţia Domeniului public, Administraţia Pieţelor Sector 5, Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 5, şcoli, grădiniţe etc.

DNA menţionează că au existat creşteri de preţuri chiar şi de 31 de ori faţă de preţul practicat de furnizorul iniţial. – Hotnews.ro

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here