Acasă Educatie Locurile în învăţământul de stat pentru anul şcolar/universitar 2016 – 2017

Locurile în învăţământul de stat pentru anul şcolar/universitar 2016 – 2017

DISTRIBUIȚI

Pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate sau diaspora sunt alocate în învăţământul preuniversitar 1.800 de locuri (cu bursă şi fără bursă) cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, 3.705 locuri cu finanţare totală sau parţială în învăţământul superior (atât cu bursă, cât şi fără bursă) şi 500 de luni-bursă pentru cadre didactice sau practică studenţi – Guvernul a aprobat cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi universitar de stat pentru anul şcolar/universitar 2016-2017, printr-o Hotărâre adoptată la 13 aprilie. Stabilirea cifrelor de şcolarizare pentru viitorul an şcolar este în concordanţă cu obiectivele asumate prin Strategia Europa 2020, şi anume reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la 11,3% până în 2020 şi reducerea cu cel puţin 580.000 a numărului de persoane care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale.educatie

În ceea ce priveşte învăţământul preuniversitar, locurile alocate asigură  cuprinderea generaţiei de copii/elevi cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18/21 de ani în învăţământul preuniversitar, inclusiv în cel special, precum şi înscrierea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv.

Cifrele de şcolarizare pentru viitorul an şcolar se menţin la nivelul celor aprobate pentru anul 2015 – 2016 pentru învăţământul de masă, la nivelurile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal, artă şi sportiv. Mai exact, pentru anul şcolar viitor sunt prevăzute pentru educaţia timpurie 665.000 de locuri, pentru învăţământul primar – 925.000 de locuri şi pentru învăţământul gimnazial – 810.000 de locuri. Pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal – frecvenţă/zi, actul normativ prevede 176.000 de locuri, pentru clasa a IX-a seral şi frecvenţa redusă – 17.000 de locuri, la clasa a XI-a, învăţământ cu frecvenţa seral – 15.000 de locuri, pentru învăţământ profesional – 53.000 de locuri, iar pentru stagii de practică, 5.000 de locuri. Pentru învăţământul terţiar non universitar (postliceal) sunt alocate 28.000 de locuri.

Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional de stat este fundamentată de analiza nevoilor de calificări ale agenţilor economici pe baza structurii cererii potenţiale, pe domenii de formare profesională din învăţământul profesional şi tehnic, în perspectiva 2020.

Menţionăm faptul că numărul de elevi cuprinşi în învăţământul profesional a crescut în anul şcolar 2015-2016 faţă de anul şcolar 2013-2014, de la aproape 26.500 la peste 65.000 (adică o creştere de 246%). Dacă în anul şcolar 2011-2012, ponderea elevilor cuprinşi în învăţământul profesional din totalul elevilor din învăţământul profesional şi tehnic era de 6,4%, în anul şcolar 2015-2016 acest procent a crescut la 21,2%.

În ceea ce priveşte învăţământul superior, la fundamentarea cifrelor de şcolarizare   pentru ciclurile universitare de licenţă, master şi doctorat, s-au luat în considerare următoarele:

Ø Numărul estimat al absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din promoţia 2016 şi din promoţiile anterioare;

Ø Diversificarea ofertei educaţionale a instituţiilor de învăţământ superior pe fiecare ciclu de studii şi pe domenii de studii;

Ø Corelarea cu nevoile angajatorilor;

Ø Creşterea calităţii programelor de studii şi a inserţiei absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă;

Ø Selecţia candidaţilor în instituţiile de învăţământ superior de stat;

Ø Respectarea angajamentelor luate în cadrul Strategia Europa 2020, privind indicatorul educaţia terţiară;

Ø Stimularea implicării comunităţii academice în prospectarea cererilor sociale şi economice de calificări universitare, în optimizarea fluxurilor studenţeşti şi a programelor de studii în funcţie de aceste cereri;

Ø Propunerile înaintate de asociaţii neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, de misiunile diplomatice ale României din străinătate;

Ø Rezultatele studiilor de inserţie a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă;

Ø Numărul estimat al absolvenţilor – etnici români din afara graniţelor ţării. Menţionăm că numărul estimat al acestor absolvenţi creşte semnificativ în anul universitar 2015-2016 comparativ cu anii precedenţi, având în vedere finalizarea ciclului de licenţă de către bursierii statului român provenind din Republica Moldova şi înmatriculaţi ca urmare a ofertelor de şcolarizare din ultimii 3-4 ani;

Ø Prevederile documentelor de cooperare bilaterale şi ofertele unilaterale.

 În ceea ce priveşte învăţământul superior, pentru anul universitar 2016 – 2017 s-a aprobat o cifră de şcolarizare reprezentând 62.000 granturi de studiu pentru licenţă. Granturile vor fi repartizate, în condiţiile respectării capacităţii de şcolarizare, prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Granturile de studii se acordă pe toată perioada ciclului de studii.

Cifra de şcolarizare propusă pentru anul universitar 2016 – 2017 se va încadra în finanţarea aprobată pentru anul financiar 2016 şi va respecta previziunea bugetară pentru anii financiari 2017 şi 2018. În acelaşi timp, se are în vedere respectarea ţintei asumate în Strategia Europa 2020, privind ponderea absolvenţilor de învăţământ terţiar de vârstă 30 – 34 ani.

Cifra de şcolarizare propusă pentru anul universitar 2016 – 2017 la învăţământul universitar de master este 35.600 granturi de studii, care vor fi repartizate instituţiilor de învăţământ superior de stat, în condiţiile respectării capacităţii de şcolarizare, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Alocarea acestor cifre respectă prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora pentru învăţământul universitar de master trebuie asigurate cel puţin jumătate din numărul de granturi de studii alocate învăţământului universitar de licenţă.

Pentru ciclul universitar de doctorat cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2016-2017 este de 3.000 granturi de studii, iar pentru rezidenţiat, 4.000 de locuri.

Pentru instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de siguranţă naţională, pentru anul 2016 – 2017 au fost alocate 1.537 de granturi de studiu pentru licenţă, 472 de granturi de studiu pentru master şi 25 pentru doctorat.

Pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate sau diaspora sunt alocate în învăţământul preuniversitar 1.800 de locuri (cu bursă şi fără bursă) cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, 3.705 locuri cu finanţare totală sau parţială în învăţământul superior (atât cu bursă, cât şi fără bursă) şi 500 de luni-bursă pentru cadre didactice sau practică studenţi.

Pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională, sunt alocate în învăţământul preuniversitar 1.800 de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, 3.520 locuri cu finanţare totală sau parţială în învăţământul superior (atât cu bursă, cât şi fără bursă) şi 1.700 de luni-bursă pentru cadre didactice sau practică studenţi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here