Acasă Economie Măgurele Science Park, un nou pas spre modernizarea orașului Măgurele

Măgurele Science Park, un nou pas spre modernizarea orașului Măgurele

DISTRIBUIȚI

foto MagurelePreședintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, directorul general la Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”, prof. dr. Nicolae Zamfir, directorul executiv al Măgurele High Tech Cluster, Dragoș Șeuleanu și primarul interimar al orașului Măgurele, Narcis Constantin, au semnat, la 9 decembrie, Actul Constitutiv al Asociației ” Măgurele Science Park” (MSP).

Scopul acestei asociații de tip incubator de afaceri este acela de a oferi noi oportunități de dezvoltare mediului antreprenorial al orașului Măgurele, dar și al celorlalte zone rurale și urbane ale județului Ilfov, prin intermediul unui transfer mai intens al rezultatelor cercetării în produse, tehnologii, servicii şi aplicaţii comerciale inovative.

   Narcis Constantin, primarul interimar al orașului Măgurele: “Sunt bucuros pentru faptul că zi de zi facem pași spre reconstrucția orașului Măgurele și, mai ales, spre modernizarea acestuia. Măgurele trebuie să își recâștige gloria de odinioară. În acest sens, Măgurele Science Park oferă premise care trebuie exploatate la maximum. Măgurele Science Park este un proiect în care cred nu doar pentru că vine în ajutorul mediului de afaceri, ci, mai ales, pentru că promovează comunitatea de cercetători din Măgurele.”

Inițiativa înființării parcului științific și tehnologic MSP aparține Consiliului Judeţean Ilfov și Primăriei Măgurele și este susținut de toate entitățile publice locale, regionale, guvernamentale, de institutele de cercetare din Măgurele, precum și de mediul de afaceri de tip high tech (Ministerul Educației și Cercetării Științifice și de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Consiliul Local Măgurele, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), Măgurele High Tech Cluster (MHTC) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov -ADIBI).

Obiectivele asociaţiei în atingerea scopului de stimulare a transferul tehnologic şi inovării sunt dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnic şi economic la nivel regional, iniţierea şi dezvoltarea cooperării între mediul public (societate), mediile de cercetare şi inovare şi comunitatea de afaceri, facilitând colaborarea între sectoarele public şi privat, dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnic şi economic la nivel regional, promovarea inovării, valorificarea rezultatelor cercetărilor și tehnologiei, susţinerea dezvoltării economice bazate pe specializarea inteligentă, promovarea investițiilor în afaceri orientate spre tehnologie, facilitarea implementării în sectorul industrial a rezultatelor cercetării şi inovării prin realizarea de parteneriate public – privat în vederea asigurării condiţiilor de utilizare eficientă, folosirea oportunităţilor de valorificare a  potenţialul de cercetare-dezvoltare existent şi a celui creat prin realizarea proiectului ELI-NP, identificarea căilor şi modalităţilor efective de a îmbunătăţi şi promova valorificarea eficientă a rezultatelor cercetării, inovării şi dezvoltării în mediul de afaceri, planificarea activităților de cercetare și a afacerilor, validarea ideilor de afaceri, inteligență de afaceri,  încheierea de parteneriate la nivel naţional şi european și crearea de rețele (networking), asigurarea de asistență tehnică, juridică și de marketing, managementul formării profesionale și educației de nivel superior, colaborarea la nivel naţional, european şi internaţional cu instituţii, organisme, centre de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic și atragerea companiilor străine, a fondurilor de investiţii şi a investitorilor de tip “business angels” pentru a investi în activităţi de transfer tehnologic, precum şi de modernizare şi de sprijin în dezvoltarea de start-up-uri şi spin-off-uri.

De asemenea, asociația își propune dezvoltarea de facilităţi de tip incubator/accelerator de afaceri, atragerea de fonduri europene, internaționale, naţionale și locale, care să completeze contribuţiile proprii ale membrilor asociației la proiecte de interes comun, dezvoltarea şi promovarea unor produse şi servicii inovative proprii și simplificarea proceselor de transfer tehnologic, precum şi consolidarea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here