Acasă Editorial MAI TRAGE UN BILET!

MAI TRAGE UN BILET!

DISTRIBUIȚI

EXAMEN

Încă o încercare pentru a fi mai mare peste învățământul ilfovean

După cum se cunoaște, Ministerul Educației a scos din nou la concurs funcția de inspector școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov după ce la precedentul concurs nici unul dintre cei doi concurenți nu a reușit să obțină punctajul necesar pentru a obține funcția.

Dosarele de înscriere s-au depus în perioada 29 iunie – 12 iulie, iar probele de concurs se vor desfășura în perioada 27 iulie – 7 august 2015, la sediul Ministerului Educației.

Pentru Ilfov, concursul va avea loc la 3 august, de data aceasta fiind patru candidați: Coca Codreanu (Tunari), cea care ocupă la ora actuală funcția ”cu delegație”, Constantin Proțiuc (Buftea) și Gabriela Maria Ilisie (Chiajna), care au mai ocupat această funcție, și Ion Dogaru (Popești – Leordeni).

La concurs s-a putut înscrie personalul didactic care, cumulativ, îndeplinește anumite condiții: membru al corpului național de experți în mangement educațional, absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență, personal didactic titular, în învățământ/într-o unitate de învățământ și care are gradul didactic I sau titlu științific de doctor, are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani, a obținut calificativul ”foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, are recomandare/caracterizare pentru calitățile profesionale, mangeriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea inspectorarului școlar, ori recomandarea Senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care își desfășoară activitatea, la data înscrierii, nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și, la final, la data susținerii concursului, nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here