Acasă Economie Mediul academic se alătură proiectului Măgurele Science Park

Mediul academic se alătură proiectului Măgurele Science Park

DISTRIBUIȚI

În vederea stimulării cooperării între instituțiile de învățământ superior pentru facilitarea accesului la rezultatele cercetării aplicative de pe Platforma de Cercetare din orașul Măgurele, precum și pentru promovarea cercetării aplicate, a inovării şi a transferului de tehnologie prin atragerea fondurilor Uniunii Europene, a fondurilor naţionale, regionale, locale a fost încheiat, la 5 martie 2018, un acord de cooperare între Asociația Măgurele Science Park și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Acordul prevede transferul de cunoștințe, tehnologie și competențe din sistemul de cercetare, dezvoltare și inovare al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București către Parcul Științific Măgurele în vederea promovării de tematici pentru granturi și proiecte CDI în competiții naționale și europene, dezvoltării de domenii specializate inteligente specifice regiunii București-Ilfov, creșterii competitivității agenților economici din regiunea București-Ilfov, creșterii numărului de mărci înregistrate din regiunea București-Ilfov, creșterii numărului de brevete de invenție din regiunea București-Ilfov și creșterii numărului de publicații în reviste cotate ISI sau indexate ISI la nivel de regiune.

De asemenea, protocolul are în vedere identificarea, dezvoltarea și implementarea unor obiective de specializare inteligentă pentru domeniile Bioeconomie, Agricultură, Horticultură, Zootehnie, Medicină Veterinară, Ingineria Mediului, Îmbunătățiri Funciare, Inginerie Economică în Construcții, Măsurători Terestre, Biotehnologie, Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, în corelare și complementaritate cu Strategiile de dezvoltare existente.

Acordul a fost parafat de Irinel Scrioșteanu, președintele Asociației Măgurele Science Park, și prof. univ. dr. Răzvan Ionuț Teodorescu, prorector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Asociația a încheiat până acum cinci acorduri de colaborare cu institutele de cercetare de pe platforma Măgurele.

Membrii fondatori ai Asociației Măgurele Science Park sunt Consiliul Județean Ilfov, Primăria Măgurele și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei – IFIN HH.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × five =