Acasă Social Noua Lege a pensiilor a fost promulgată de Preşedinte

Noua Lege a pensiilor a fost promulgată de Preşedinte

DISTRIBUIȚI

Președintele Klaus Iohannis a promulgat noua Lege a pensiilor. Noul act normativ  vizează eliminarea inechităților din sistem și adecvarea pensiilor mici, precum și asigurarea unei stabilități pe termen mediu și lung a sistemului de pensii.

Este cea mai amplă reformă a pensiilor. Proiectul a fost realizat împreună cu experții Comisiei Europene și ai Băncii Mondiale.

Principiul contributivității este consolidat prin condiționarea stagiului minim si complet de cotizare de vechimea realizată efectiv.

Principiul stabilității contribuției la sistemul public de pensii este un principiu nou, potrivit căruia stagiul de cotizare realizat peste 25 de ani să fie ajustat cu un număr de puncte pentru stabilitatea în câmpul muncii.

Formula de calcul  –  este reprezentată de două elemente:  valoarea punctului de referință (VPR) și numărul total de puncte.

PENSIE = VPR x NR. TOTAL PCT

VPR (valoarea punctului de referință) = VPP:25

  1. TOTAL PCT.= puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte asimilate /necontributive

Noutatea în cadrul formulei o reprezintă numărul de puncte de stabilitate acordate pentru anii contributivi realizaţi peste 25 de ani.

Calculul pensiei  va avea în vedere atât venitul pentru care s-a plătit contribuția la sistemul de asigurări sociale, cât și vechimea realizată efectiv în muncă, pe teritoriul României.

La calculul numărului total de puncte se va adăuga și un număr de  puncte de stabilitate pentru fiecare an realizat peste stagiul de cotizare contributiv  de 25 de ani, și anume:

0,50 puncte/an pentru anii din intervalul 26-30 inclusiv;

0,75 puncte/an  pentru anii din intervalul 31-35 inclusiv;

1 punct/an pentru anii de muncă peste 36 de ani etc.

Aceste puncte se vor acorda doar pentru anii contributivi care nu se suprapun cu anii de pensie!

Stagiul de cotizare de 25 de ani din cadrul formulei de calcul al VPR nu este un stagiu folosit la calculul dreptului de pensie, ci la calculul VPR.

Valoarea VPR –ului se va majora pe viitor, nu parametri de calcul ai VPR.

Mecanismul de majorare al pensiilor

Rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent, pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

În 2024, valoarea punctului de pensie prevăzut pentru anul 2023, de 1.785 lei, se majorează cu 13,8% și va fi de 2.032 lei. Raportându-ne la valoarea punctului de pensie  de 2.023 lei, valoarea punctului de referință, la data intrării în vigoare a noii legi, va fi de 81 lei.

Majorarea pensiilor se va realiza la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, și va depinde de procentul de creștere al veniturilor din contribuții de asigurări sociale la buget sau rata medie anuală a inflației din ultimii doi ani, acordându-se valoarea cea mai avantajoasă.

Majorările de pensii nu pot fi mai mari decât rata medie anuală a inflației sau decât creșterea veniturilor din CAS ca urmare a creșterii salariilor și a numărului de locuri de muncă!

Noua lege prevede patru tipuri de pensie:

Pensie pentru limită de vârstă;

Pensie anticipată;

Pensie de invaliditate;

Pensie de urmaș.

Pensia pentru limită de vârstă – este condiționată de realizarea unui stagiu minim de 15 ani contributiv. La totalizarea stagiului minim de cotizare nu se au în vedere  perioadele asimilate și perioadele necontributive. Excepție o constituie perioada de maternitate/paternitate care va fi avută în vedere la calculul vechimii necesare pentru deschiderea dreptului de pensie pentru limită de vârstă.

Pensia anticipată – este condiționată de realizarea unui stagiu complet de cotizare contributiv de 35 ani. Pensionarea anticipată se realizează cu reducerea maximă de 5 ani din vârsta standard de pensionare prevăzută de lege. Pensionarea anticipată cu 5 ani mai devreme a persoanelor care au depăşit stagiul complet de cotizare contributiv de 35 ani cu cel mult 5 ani de stagiu de cotizare va fi penalizată cu  max.  24%.

Pensia de invaliditate – va fi stabilită pentru trei grade de invaliditate (grav, accentuat sau mediu). Pentru oricare dintre gradele de invaliditate, în funcție de natura afectării capacității de muncă și tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activități profesionale.

Pensia de urmaș – se mențin prevederile din legislația veche.

Valorificarea sporurilor nepermanente

Valorificarea tuturor veniturilor brute realizate pentru care s-au datorat contribuțiile de asigurări sociale: acord global, plata cu ora, al treisprezecelea salariu, premii etc. În situația în care, din diverse motive, nu se poate face dovada acestor venituri brute cu adeverințe, la calculul punctajelor se utilizează, ca și în prezent, salariile din carnetul de muncă și sporurile permanente.

În termen de șase luni de la data intrării în vigoare a noii legi se recalculează din oficiu toate dosarele care au adeverințe cu sporuri nepermanente și nevalorificate conform vechii legislații. Pensionarii care nu au depus, încă, la dosar aceste adeverințe pot să le depună în temeiul noii legi. Modelul de adeverință e cel prevăzut de lege. Pentru pensionarii care au adeverințele la dosar nu mai este necesar să prezinte o altă adeverință decât dacă cea de la dosar este incompletă. Sunt valabile adeverințele care au fost emise și înainte de intrarea în vigoare a noii legi, dacă respectă fondul și forma prevăzută de legislația de la momentul emiterii. Drepturile recalculate urmare adăugării de sporuri nepermanente se acordă de la data intrării în vigoare a legii.

Egalizarea vârstelor standard de pensionare dintre bărbați și femei

Egalizarea vârstei de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților, la 65 de ani, eșalonat până în anul  2035. În prezent atingerea vârstei standard de pensionare la femei, de 63 de ani, se face eșalonat până în anul 2030. Eşalonarea vârstei standard pentru femei se va face până în anul 2035.

Reducerea vârstei standard de pensionare pentru femeile cu mai mulți copii

Femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel: 6 luni pentru primul copil, un an pentru doi copii, mergând cu reducerea până la 3 ani și 6 luni, pentru 7 şi mai mulţi copii. Această reducere se poate cumula și cu reducerile acordate în baza grupelor de muncă.

Cumpărarea de vechime

Cumpărarea de vechime este posibilă pentru oricare 6 ani din perioada necontributivă, în baza unui contract de asigurare voluntar. Perioade de vechime cumpărată în baza contractului de asigurare poate fi valorificată doar la deschiderea dreptului de pensie pentru limită de vârstă. Plata se va putea face în rate și se va lua în calcul și plata parțială.

Reanalizarea condițiilor de muncă speciale și deosebite

Întărirea principiului contributivității vizează revizuirea activităților încadrate în condiții speciale și deosebite de muncă. Dacă în prezent, persoanele care realizează vechime în condiții speciale sau deosebite de muncă beneficiază la pensie de mai multe bonusuri, prin proiectul noii legi se diminuează unele reduceri din vârsta standard cu 3 ani, atât pentru vechimea realizată în condițiile deosebite de muncă, cât și pentru vechimea realizată în condiții speciale de muncă.

Ca și în legislația aflată în vigoare, s-au păstrat câteva excepții pentru următoarele categorii: mineri, persoanele care au lucrat în zonele I și II de radiații, artiști, personalul din aviație, zona de armament, construcții de nave, de mașini, producție a minelor de minereuri, zona forestieră și personalul care vizează siguranța circulației feroviare, personalul care a realizat activități încadrate în condiții speciale și pentru care angajatorii au respectat, după anul 2001, procedurile de avizare și plată diferențiată a contribuțiilor de asigurări sociale și personalul din unitățile de producere a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbuni.

Un alt beneficiu pentru aceste categorii o constituie acordarea unui număr fix de puncte pentru fiecare lună de activitate realizată în condiții speciale. Se are în vedere echitatea dintre persoanele care lucrează în condiții deosebite/speciale de muncă și întărirea principiului contributivității. Majorarea acordată va fi în raport de anii de muncă realizați în condiții de muncă superioare și nu influențați de veniturile încasate pentru care s-au reținut contribuțiile de asigurări sociale. Dacă în prezent se acordă o majorare de 25% sau 50% pentru fiecare punctaj lunar realizat de persoana care a lucrat în condiții deosebite/speciale de muncă, legea reglementează acordarea unui număr de puncte fix, respectiv 0,25 pct. si 0,50 pct., pentru fiecare an realizat în condiții superioare de muncă. Pentru mineri și persoanele care au lucrat în zonele I și II de radiații se va acorda câte un punct pentru fiecare an lucrat în condițiile specifice de activitate.

Condiție pensionare limita de vârsta cu 5 ani mai devreme. Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare mai mare de 5 ani peste stagiul complet de cotizare contributiv de 35 de ani pot ieși la pensie pentru limită de vârstă, dar nu cu mai mult de 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare prevăzută în Anexa nr. 5.

Persoane cu dizabilitati. Pentru această categorie se mențin reducerile din vârsta standard de pensionare, respectiv: cu 15 ani pentru asigurații cu handicap grav dacă au realizat cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare, cu 10 ani pentru asigurații cu handicap accentuat dacă au realizat cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare, cu 10 ani pentru asigurații cu handicap mediu dacă au realizat stagiul complet de cotizare.  Pentru persoanele care lucrează în condiții de handicap grav sau accentuat se acordă o majorare cu un număr de puncte fix de 0,5 pct. și 0,25 pct. pentru fiecare an realizat în condițiile enumerate mai sus.

Indemnizația minimă socială se va acorda în continuare pentru pensionarii cu venituri din pensie mai mici decât valoarea indemnizației minime, conform OUG nr. 6/2009. Cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari va fi majorat, anual, cu același mecanism de majorare al pensiilor publice.

2 COMENTARII

  1. […] Președintele Klaus Iohannis a promulgat noua Lege a pensiilor. Noul act normativ  vizează eliminarea inechităților din sistem și adecvarea pensiilor mici, precum și asigurarea unei stabilități pe termen mediu și lung a sistemului de pensii. Este cea mai amplă reformă a pensiilor. Proiectul a fost realizat împreună cu experții Comisiei Europene și ai Băncii Mondiale. […] Citeste mai mult […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here