Acasă Social Nu mai este necesar actul de proprietate la încheierea contractelor de energie

Nu mai este necesar actul de proprietate la încheierea contractelor de energie

DISTRIBUIȚI

Cei care încheie un contract de furnizare a energiei electrice nu mai sunt obligați să prezinte actul de proprietate. Este suficient să completeze o declaraţie pe propria răspundere, anunță Autoritatea de Reglementare în Energie (ANRE).

Astfel, încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se realizează pe baza acordului solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispoziţiilor legale în vigoare;, copiei actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului, declaraţiei pe proprie răspundere a solicitantului privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc) și a declarației privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit.

Altă schimbare se referă la detalierea conţinutului ofertei-tip şi a conţinutului ofertei din contractul de furnizare a energiei electrice în ceea ce priveşte elementele de preţ incluse.

O ofertă-tip de furnizare publicată de furnizor pe pagina proprie de Internet şi la punctul unic de contact nu poate fi modificată în perioada de valabilitate a acesteia.

Operatorii de distribuţie au obligaţia de a asigura accesul gratuit fiecărui client final şi al furnizorului acestuia la informaţiile din baza de date prin accesarea paginilor web ale acestora, astfel încât fiecare client final de energie electrică să îşi poată accesa propriul istoric de consum.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − 8 =