Acasă Economie PARADOX EUROPEAN: BANI MAI PUȚINI ”DIN CAUZA” DEZVOLTĂRII

PARADOX EUROPEAN: BANI MAI PUȚINI ”DIN CAUZA” DEZVOLTĂRII

DISTRIBUIȚI

ADRBIREGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV SE POATE SPECIALIZA ÎN CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ AVANSATĂ ŞI INOVAŢIE

La 27 noiembrie 2014, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov (ADR BI), Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional REGIO, a organizat sub egida ”Europa în regiunea mea” conferinţa anuală „Regio Realizări şi Perspective”, la care au participat reprezentanţi marcanţi ai Comisiei Europene, Guvernului, ambasade şi beneficiari ai REGIO.      De asemenea, la eveniment au fost prezenţi peste 250 de participanţi, reprezentanţi din ambasade, reprezentanţe economice, autorităţi publice locale, mediul academic, institute de cercetare, ong-uri, mediul de afaceri, mass-media etc. 

Corina Creţu, comisar european pentru Politica Regională, a prezentat principiile noului cadru legal pentru perioada 2014 – 2020 şi cele mai importante domenii finanţate pentru o regiune mai dezvoltată cum este regiunea Bucureşti – Ilfov: Cercetare Dezvoltare Inovare, Mobilitatea Urbană şi Sprijinirea IMM-urilor. Regiunea Bucureşti – Ilfov se poate specializa în cercetare ştiinţifică avansată şi inovaţie, un exemplu în acest sens fiind centrul de fizică nucleară ELI-NP de la Măgurele, unde un număr important de companii ar putea începe să genereze creştere economică.

Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene, a punctat, la rândul său mai multe priorităţi ale finanţărilor pentru perioada imediat următoare, explicând problemele programelor în derulare şi măsurile luate de autorităţile române pentru creşterea gradului de absobţie a fondurilor europene.  De asemenea, acesta a subliniat că pentru perioada 2014 – 2020 vor fi fonduri pentru proiecte care facilitează integrarea tinerilor pe piaţa forţei de muncă.

Gabriel Onaca, șef adjunct în cadrul Cabinetului comisarului pentru Politică Regională, a menţionat faptul că Programul Operaţional Regional este unul dintre cele mai complexe programe finanţate cu fonduri europeane care are un impact important in viaţa cetăţenilor (şosele, şcoli, spitale şi centre sociale modernizate). Regiunea Bucureşti – Ilfov este un motor de dezvoltare economică cu un impact major la nivel national generând peste 25% din PIB-ul României.

Gabriel Friptu, director general al Departamentului pentru Programe Europene din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a menţionat că viitorul Program Operaţional Regional va finanţa 9 din cele 11 obiective strategice (stabilite in Strategia Europa 2020). Prin noul program se va pune accent pe eficienţa utilizării fondurilor europene şi pe impactul pe care îl vor avea proiectele asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor. În regiunea Bucureşti – Ilfov, ajutorul financiar va fi mai mic din cauza statutului de ”regiune mai dezvoltată”.

Dan Nicula, director general al ADRBI, a menţionat că este elaborat Planul de Dezvoltare al regiunii Bucureşti – Ilfov, acesta cuprinzând nevoile de dezvoltare atât din domeniul administraţiei publice cât şi din domeniul privat. În cadrul acestui document se regăsesc proiectele majore (în special cele din domeniul Cercetare Dezvoltare Inovare şi Mobilitate Urbană) pentru care în prezent potenţialii beneficiari publici elaborează studii de fezabilitate. Nu în ultimul rând, Claudia Ionescu, șef al Departamentului Promovare Regională și Investiții din cadrul ADRBI, a prezentat situaţia implementării REGIO în regiunea Bucureşti – Ilfov şi a trecut în revistă progresele înregistrate de Programul Operaţional Regional în regiune, menţionând că Agenţia a acumulat experienţa necesară pentru a face faţă provocă1rilor noului Program.

Beneficiarii fondurilor Programului Operaţional Regional din Regiunea Bucureşti – Ilfov au prezentat proiectele de succes.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here