Acasă Educatie Pentru ilfovenii care vor să se școlească la MAI, MApN sau SRI

Pentru ilfovenii care vor să se școlească la MAI, MApN sau SRI

DISTRIBUIȚI

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2018  și ianuarie 2019.

Cererile tip de înscriere, prevăzute în anexe se depun de către candidați, la sediul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov, cu sediul în Bucureşti, şos. Fabrica de Glucoză, nr. 5-7, sector 2, Serviciul Resurse Umane de luni până vineri, în intervalul 10.00 – 14.00, astfel: Până la data de 25 mai 2018 pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I. precum şi pentru şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale, până la data de 15 iunie 2018 pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea august – septembrie 2018 și până la 23 noiembrie 2018 pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea ianuarie 2019.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 9. i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare adică să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 12. m) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile M.A.I. la alte instituții de învățământ militare;
 13. n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 14. o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

five − three =