Acasă Economie Plafon de siguranță propus de Comisia Europeană în cazul unor creșteri extreme...

Plafon de siguranță propus de Comisia Europeană în cazul unor creșteri extreme ale prețurilor gazelor

DISTRIBUIȚI

În urma invadării Ucrainei de către Rusia și a utilizării ca armă a aprovizionării cu energie, prețurile gazelor naturale au înregistrat vârfuri fără precedent în întreaga UE, atingând niveluri record în a doua jumătate a lunii august a acestui an. Creșterea extremă a prețurilor pe parcursul a aproape două săptămâni din august a fost extrem de dăunătoare pentru economia europeană, cu efecte de contagiune asupra prețurilor energiei electrice și o creștere a inflației globale.

Pentru prevenirea repetării unor astfel de episoade, miercuri, 22 noiembrie, Comisia Europeană a propus un instrument temporar de intervenție automată pe piețele gazelor în cazul unor creșteri extreme ale prețurilor gazelor.

Instrumentul propus constă într-un plafon de siguranță al prețurilor de 275 euro pentru instrumentele financiare derivate TTF pentru luna următoare.

Mecanismul de transfer de titluri (TTF), care este cel mai des utilizat indicator de referință pentru prețul gazelor în UE, joacă un rol esențial pe piața europeană angro a gazelor. Mecanismul ar urma să fie declanșat automat atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele două condiții:

  • prețul de decontare pentru instrumentele financiare derivate TTF cu scadența cea mai apropiată („front-month”) depășește 275 euro timp de două săptămâni;
  • prețurile TTF sunt cu 58 euro mai mari decât prețul de referință al GNL timp de 10 zile consecutive de tranzacționare în cursul celor două săptămâni.

Atunci când aceste condiții sunt îndeplinite, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) va publica imediat o notificare de corecție a pieței în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va informa Comisia, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Banca Centrală Europeană (BCE). În ziua următoare, mecanismul de corecție a prețurilor va intra în vigoare, iar ordinele pentru instrumentele financiare derivate TTF cu scadența cea mai apropiată care depășesc plafonul prețurilor de siguranță nu vor fi acceptate. Mecanismul poate fi activat începând cu 1 ianuarie 2023.

Noul mecanism urmărește să reducă volatilitatea de pe piețele europene ale gazelor, protejând în același timp securitatea aprovizionării cu gaze, completând măsurile de reducere a cererii și de asigurare a securității aprovizionării prin diversificarea surselor de aprovizionare.

Măsuri de salvgardare pentru garantarea securității aprovizionării și stabilitatea pieței

Propunerea de regulament al Consiliului conține garanții pentru a evita perturbarea piețelor energiei și a piețelor financiare. Pentru a ajuta la evitarea problemelor de securitate a aprovizionării, plafonul de preț este limitat la un singur produs futures (produse TTF pentru luna următoare), astfel încât operatorii de pe piață să fie în continuare în măsură să satisfacă cererea și să achiziționeze gaze pe piața la vedere și pe piața extrabursieră. Pentru a se asigura că cererea de gaze nu crește, propunerea impune statelor membre să notifice, în termen de două săptămâni de la activarea mecanismului de corecție a pieței, măsurile pe care le-au luat pentru a reduce consumul de gaze și de energie electrică. Odată ce propunerea de astăzi privind un mecanism de corecție a pieței va fi adoptată de Consiliu, Comisia va propune, de asemenea, declararea unei alerte la nivelul UE în temeiul Regulamentului „Să economisim gazele pentru siguranță la iarnă”, adoptat în iulie, declanșând economii obligatorii de gaze pentru a asigura reducerea cererii. În plus, ESMA, BCE, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), Grupul de coordonare pentru gaz și Rețeaua europeană a operatorilor de sistem și de transport de gaze (ENTSOG) vor practica o monitorizare constantă.

Pentru a reacționa la posibilele consecințe negative nedorite ale limitei de preț, propunerea prevede că mecanismul poate fi suspendat imediat în orice moment. Acest lucru se poate întâmpla:

  • în mod automat, printr-o dezactivare, atunci când funcționarea sa nu mai este justificată de situația de pe piața gazelor naturale (diferența dintre prețul TTF și prețul GNL nu mai este atinsă timp de 10 zile de tranzacționare consecutive);
  • printr-o decizie a Comisiei de suspendare, atunci când sunt identificate riscuri pentru securitatea aprovizionării Uniunii, pentru eforturile de reducere a cererii, pentru fluxurile de gaze intra-UE sau pentru stabilitatea financiară.

Comisia are, de asemenea, posibilitatea de a preveni activarea mecanismului în cazul în care autoritățile relevante, inclusiv BCE, avertizează cu privire la materializarea unor astfel de riscuri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here