Acasă Politic Politica de coeziune: „Asistență flexibilă pentru teritorii”

Politica de coeziune: „Asistență flexibilă pentru teritorii”

DISTRIBUIȚI

Comisia Europeană a făcut ierii încă un pas important pentru a ajuta statele membre, autoritățile regionale și locale și partenerii să abordeze consecințele agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, prin adoptarea „Asistenței flexibile pentru teritorii (FAST-CARE)”.

Este vorba despre un nou pachet cuprinzător care extinde sprijinul deja acordat în cadrul Acțiunii de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE), oferind sprijin și flexibilitate suplimentare în materie de finanțare în cadrul politicii de coeziune.

Inițiativa CARE a mobilizat investiții în domeniul locuințelor, al îngrijirilor de sănătate, al serviciilor de traducere sau al formării atât pentru persoanele strămutate, cât și pentru țările-gazdă. Cu toate acestea, pe măsură ce nevoile continuă să crească, Consiliul European, Parlamentul European și regiunile UE au solicitat Comisiei să prezinte noi inițiative în cadrul financiar multianual pentru a sprijini eforturile statelor membre în această privință.

FAST-CARE răspunde acestor solicitări oferind mai multă flexibilitate pentru implementarea investițiilor din cadrul politicii de coeziune și contribuind, de asemenea, la atenuarea impactului întârzierilor înregistrate în implementarea proiectelor finanțate de UE, sub efectul combinat al pandemiei de COVID-19, pe de o parte, și al costurilor ridicate ale energiei, al deficitului de forță de muncă și al penuriei de materii prime, cauzate de război, pe de altă parte.

Pachetul introduce trei modificări ale legislației privind politica de coeziune din perioada 2014-2020 și 2021-2027, având scopul de a accelera și a simplifica și mai mult sprijinul oferit de statele membre pentru integrarea resortisanților din țările terțe și, în același timp, de a susține în continuare redresarea regiunilor în urma pandemiei de COVID-19:

Mai mult sprijin pentru gazdele persoanelor strămutate – statele membre, autoritățile locale și organizațiile societății civile

Plățile de prefinanțare sunt majorate cu o sumă adițională de 3,5 miliarde EUR, care urmează să fie plătită în 2022 și în 2023, ceea ce le va permite tuturor statelor membre să beneficieze rapid de lichidități suplimentare. Această sumă se adaugă plăților de prefinanțare în valoare de 3,5 miliarde de eiro efectuate deja în cadrul REACT-EU începând din martie 2022.

Posibilitatea cofinanțării de 100% din partea UE în perioada 2014-2020 este în prezent extinsă la măsurile care promovează integrarea socioeconomică a resortisanților din țările terțe. Această posibilitate este extinsă și la programele din perioada 2021-2027, urmând să fie reexaminată până la jumătatea anului 2024.

Statele membre pot majora cuantumul costurilor unitare simplificate pentru acoperirea nevoilor de bază ale refugiaților de la 40 EUR (cât prevede CARE) la 100 EUR pe săptămână pe persoană și pot solicita rambursarea acestor costuri pentru o perioadă de până la 26 de săptămâni, în loc de 13 săptămâni cât este în prezent. Acest lucru permite o mai mare simplificare a utilizării fondurilor destinate refugiaților.

Posibilitatea de finanțare încrucișată între Fondul european de dezvoltare regionalăși Fondul social european (FSE), acordată deja în cadrul CARE, va fi extinsă și la Fondul de coeziune. Aceasta înseamnă că Fondul de coeziune poate, la rândul său, să mobilizeze în prezent resurse pentru a aborda consecințele provocărilor în materie de migrație.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here