Acasă Info Local Primăria Clinceni – Anunț

Primăria Clinceni – Anunț

DISTRIBUIȚI

ROMANIA

JUDETUL  ILFOV

PRIMARIA  COMUNEI  CLINCENI

A N U N T

Primăria comunei Clinceni, cu sediul în comuna Clinceni, strada Principală, nr. 107A, județul Ilfov, tel/fax: 021.369.43.93/021.369.40.41, cod fiscal 6506628, e-mail primariaclinceni@yahoo.com, organizează licitație publică deschisă privind concesionarea spațiului în suprafață de 144 mp, demisol Scenă Teatru de Vară ce aparține domeniului public al comunei Clinceni.

Costul documentațiilor pentru înscrierea la licitatie este de 100 lei fără TVA și se achită la caseria Primăriei comunei Clinceni.

  1. a) data la care pot ridica documentațiile privind licitația 29.01.2021
  2. b) adresa de unde se ridică documentațiile privind licitația: Primaria comunei Clinceni, comuna Clinceni, strada Principală, nr. 107 A, județul Ilfov – compartimentul achiziții publice.
  3. c) adresa unde se depun ofertele – Primăria comunei Clinceni,
  4. d) termenul limită de depunere a ofertelor – 12.02.2021 – ora 11.00
  5. e) data deschiderii ofertelor: 12.02.2021 ora 13.00 – la sediul Primăriei comunei Clinceni
  6. f) garanția de participare la licitație este de 300 lei și se depune în contul RO41TREZ4215006xxx003094- Trezoreria

Valabilitatea ofertelor – 60 de zile calendaristice.

Se vor trimite câte 2 oferte (copie și original)

Soluționarea  litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, excutarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor  legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările ulterioare.

PRIMAR,

BUDEANU ADRIAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here