Acasă Politic Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 30...

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 30 iunie 2022

DISTRIBUIȚI

PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale aCăilor Ferate Române, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea şi completerea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenției Domeniilor Statului
 4. PROIECTDE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru creşterea capacității de control la frontieră a Autorităţii Vamale Române
 5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art, XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind decarbonizarea sectorului energetic

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea Acordului încheiat între Guvernul României şi Fondul European de Investiţii, semnat la Luxemburg, la 18 mai 2022 şi la Bucureşti, la 25 mai 2022 de modificare a Contractului de finanţare dintre Guvernul Românie reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Luxemburg la 29 decembrie 2021 şi Ia Bucureşti la 30 decembrie 2021
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2022 la Contractul de activitate şi performanţă al Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” S.A. pentru perioada 2021 – 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (zona Turda) şi Drum Naţional DN 1 (zona Tureni)”, judeţul Cluj
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Multianuale pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate 2022-2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia

 

III.     MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Acord, prin schimb de note verbale, cu Republica Moldova, în vederea deschiderii unui punct de trecere a frontierei între localităţile Bumbăta (România) – Leova (Republica Moldova)
 2. MEMORANDUMcu tema: Aprobarea, de către România, a Programului INTERREG NEXT Bazinul Mării Negre, semnarea scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeană, precum şi mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să realizeze modificările necesare în urma procesului de negociere şi să retransmită documentul către Comisia Europeană
 3. MEMORANDUMcu tema: Aprobarea, de către România, a Programului INTERREG NEXT VI-A România – Republica Moldova, semnarea scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeană, precum şi mandatarea ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei să realizeze modificările necesare în urma procesului de negociere cu Comisia Europeană şi să retransmită documentul către Comisia Europeană
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea, de către România, a Programului INTERREG VI-A NEXT România-Ucraina, semnarea scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeană, precum şi mandatarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să realizeze modificările necesare în urma procesului de negociere cu Comisia Europeană şi să retransmită documentul către Comisia Europeană

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here