Acasă Anunturi Proiectul Comenius Regio – ”EDUCAŢIA NON-FORMALĂ ŞI INFORMALĂ PRIN TIC” – Parteneriat...

Proiectul Comenius Regio – ”EDUCAŢIA NON-FORMALĂ ŞI INFORMALĂ PRIN TIC” – Parteneriat cu Malta

DISTRIBUIȚI

Proiectul Comenius Regio ”Educaţia nonformală şi informală prin  TIC”, nr. de referinţă COM-12-PR-01-IF-RO, face parte din Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme) şi este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin ANPCDDEFP Bucureşti, perioada derulării fiind 2012 – 2014. El propune un parteneriat între instituţii şi organizaţii care oferă servicii educaţionale, în sistemul public,  cel privat și neguvernamental, sub deviza ”We study for life” (”Învăţăm pentru viaţă”). Beneficiarul proiectului este Consiliul Local al oraşului Otopeni, partenerii naţionali: Liceul Teoretic ”Ioan Petruş”- Otopeni şi Asociaţia de Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă ”Agenda 21” Bucureşti, iar partenerii străini: Colegiul ”Saint Thomas More”, cu şcolile subordinate şi Şcoala de Limbi Străine ,,Easy”-Valletta, Malta. Obiectivele proiectului şi-au propus să promoveze educaţia nonformală şi informală asociate cu  tehnologia informaţională, să dezvolte competenţele şi abilităţile cadrelor didactice de predare prin metode moderne nonformale, informale şi TIC, să se realizeze materiale multimedia ca modele de educaţie nonformală şi informală (6 DVD-uri şi portofolii educaţionale cu lecţii desfăşurate de profesori), să promoveze schimburile interculturale prin vizite de studiu între cele două  ţări, să promoveze parteneriatele şi să faciliteze cooperarea între actorii educaţiei.

Otopeni 1Activităţile desfăşurate în cei doi ani de proiect au fost variate şi corespunzătoare obiectivelor urmărite: conferinţe de presă cu prilejul lansării şi închiderii proiectului, cursul  de formare ”Metode de educaţie nonformală şi informală” pentru un grup ţintă de 30 de profesori ai liceului, crarea unui website bilingv (în română şi engleză) care să ilustreze activităţile, atelierul  de lucru ”Învăţăm şi altfel”, seminarul ”Diseminarea activităţilor aplicative”, cursul ”Formarea competenţelor TIC” (iniţiere şi utilizare avansată), vizita de lucru la organizaţia neguvernamentală parteneră ”Agenda 21”, atelierul de lucru ”Elaborare suport educaţional – portofolii şi DVD-uri”, două vizite de studiu în Malta, două vizite de studiu în România ale partenerilor maltezi, întâlniri oficiale cu administraţia locală a oraşului Otopeni, activităţi demonstrative la Liceul din Otopeni şi şcolile din Malta.

Otopeni 2Diseminarea şi promovarea proiectului au fost activităţi permanente, realizate prin site-ul bilingv www.otopenicomeniusregio.ro, site-ul oficial al Primăriei Otopeni – ww.otopeniro.ro, site-urile partenerilor www.liceulotopeni.ro, www.agenda21.org.ro, prin săptămânalul Jurnalul de Ilfov, revista Orizont didactic, InfoOtopeni, publicaţia lunară a Consiliului local al oraşului Otopeni, Buletinul metodic multidisciplinar anual al cadelor didactice şi revista şcolară semestrială Otopeanu a Liceului ”Ioan Petruş”, întrunirile Consiliului local şi ale Comisiei de educaţie, învăţământ şi cultură, ale cadrelor didactice, părinţilor şi elevilor de la Liceul ”Ioan Petruş” şi instituţiile partenere, precum şi prin materialele publicitare şi promoţionale ale proiectului.

Otopeni 3Cele mai interesante au fost întâlnirile de proiect din cadrul celor patru mobilităţi (aprilie, iunie şi noiembrie 2013, mai 2014) un schimb de experienţă util ambelor echipe. Fiecare a adus în acest parteneriat propriile atuuri, puse în evidenţă cu prilejul vizitelor , al activităţilor demonstrative. Concluzia tuturor a fost că am învăţat unii de la alţii, cu entuziasm, deschidere către nou şi dorinţă de perfecţionare şi colaborare. Profesorii maltezi au oferit experienţa folosirii tehnologiei informaţionale, într-un sistem de educaţie flexibil, motivant pentru profesor şi elevi, orientat către pragmatic şi cerinţele profesionale ale societăţii contemporane, în care educaţia nonformală este dominantă, iar cea informală este oferită de organizaţiile neguvernamentale, ca activitate de voluntariat atestată prin  certificatele de  absolvire. Profesorii români au oferit un exemplu de dăruire şi creativitate, de talent pedagogic şi deschidere către valorile europene şi universale.

Vizitarea  Liceului ”Ioan Petruş” a prilejuit, de fiecare dată, comentarii pozitive, fiind apreciată baza materială de care şcoala dispune, dar şi calitateaa educaţiei oferite elevilor, competenţa cadrelor didactice, creativitatea lecţiilor, interdisciplinaritatea, varietatea metodelor nonformale şi rezultatele învăţării prin utilizarea tehnologiei moderne: ”Very good, excellent questioning techniques and very varied. Students are very involved in class. The level of English is amazing.” ”The lessons presented by the Romanian teachers of Ioan Petrus Lyceum dealt with a variety of subjects and were often interdisciplinary. Through this different method of teaching, teachers encouraged creativity and the use of ICT while making use of an array of non-formal methods. Children learnt their subjects in a very interactive manner an element of fun. The results obtained show that the lessons were very effective and involved students and sometimes even parents , which adds value to formal education.” (Caroline Campbell, Director of Studies, Easy School of Languages).

Oraşul Otopeni a oferit şi el un model de administraţie locală, de ofertă educaţională comunitară, de civilizaţie şi cultură. ”Dincolo de colaborarea profesională, cred că lucrul care contează cel mai mult este relaţia de prietenie care s-a stabilit între noi. Aţi avut prilejul să ne cunoaşteţi, să cunoaşteţi România aşa cum este ea cu adevărat, să vă bucuraţi de ceea ce oferă ea mai frumos.Sunteţi oricând bineveniţi la noi şi vă vom primi ca prieteni”, a spus dl Constantin Silviu Gheorghe, primarul oraşului Otopeni, la ultima întâlnire oficială. Cu acest prilej, conducătorilor delegaţiei din Malta, d/nei Josephine Mifsud (coordinator proiect), d/rei Galeann Barbara (manager) şi d/lui Karl Wismeyer (director Easy School of Languages) li s-au înmânat plachete de onoare, pentru excelenta colaborare în cadrul parteneriatului Comenius Regio, primul proiect european al comunităţii noastre. Iată aprecierile oaspeţilor maltezi privind calitatea administraţiei locale, apreciind susţinerea oferită permanent nu doar proiectului, ci şcolii în general: ”Otopeni is very lucky to have such an excellent Mayor who really has at heart the wellbeing of his community”. ”I  think that the local administration was very important factor in supporting the project. It is evident that there is a strong collaboration between the local council, the school and the local community.” Mai mult , noi, echipa de proiect, am înţeles că suntem ambasadorii României şi că promovarea valorilor naţionale este una dintre cele mai importante misiuni din acest parteneriat. Oaspeţii au fost impresionaţi de oferta culturală şi turistică a României, de traseul turistic oferit (Bucureşti – Centrul vechi, Muzeul Satului, Palatul Parlamentului, Muzeul Cotroceni, Palatul Mogoşoaia, Mănăstirea Snagov, Castelul Peleş – Sinaia, Castelul Bran): ”Romania has a wonderful touristic package which is still unexplored by most”. Beneficiile acestui parteneriat sunt multiple, pentru toţi cei implicaţi. Administraţia locală a câştigat experienţă în domeniul managementului proiectelor europene, a stabilit conexiuni cu o altă ţară, cu instituţii şi organizaţii diferite, dar complementare ca misiune educativă, a câştigat prestigiu, şi-a promovat realizările, s-a constituit într-un model pentru alte comunităţi naţionale şi europene în domeniul administraţiei şi ofertei educative nonformale şi informale. Profesorii au câştigat, pe termen lung, experienţă în utilizarea metodelor moderne de predare, a tehnologiei informaţionale, au beneficiat de exemple de bună practică şi au oferit, la rândul lor acelaşi lucru, au adus calitate actului didactic, în beneficiul elevilor, au implicat părinţii în activităţile şcolii, făcându-i parteneri în educaţie, au fost beneficiarii formăriiOtopeni 4 furnizate de o asociaţie neguvernamentală, au cunoscut sistemul de învăţământ de stat şi cel privat.

Iată câteva impresii consemnate în chestionare: ”A fost un proiect care, înainte de toate, a reuşit să stabilească o legătură interumană între dascălii români şi cei maltezi. Am convingerea că rezultatele acestei colaborări vor sta la baza îmbunătăţirii metodelor de predare în instituţiile de învăţământ din cele două ţări participante”. (Clim Constantin, consilier local, membru al Consiliului de administraţie al Liceului ”Ioan Petruş”). ”O oportunitate de a cunoaşte alte sisteme educaţionale şi metode de predare, de consolidare a cunoştinţelor de limbi străine, de dobândire de noi abilităţi relevante atât pentru viaţa profesională, cât şi pentru cea personală, de comunicare, creativitate, muncă în echipă. Părinţii, împreună cu elevii şi profesorul, au ocazia lărgirii propriilor orizonturi, vor putea să înveţe din alte practici şi să trăiască în diversitate” (Profesor). ”Un proiect interesant şi benefic atît pentru copii, cât şi pentru cadrele didactice. Este importantă ideea de lucru în echipă şi implicarea părinţilor. Cu siguranţă efectele proiectului sunt cu bătaie lungă” (Părinte). ”Anul trecut, maltezii au venit la noi în vizită la o oră. Anul acesta, iar au venit, să ne vadă ce am mai învăţat. Le-am cântat Oda Bucuriei, care este Imnul Uniunii Europene. Am lipit ţările Uniunii Europene pe un carton alb şi am format o hartă mare. La sfârşitul vizitei, ne-am fotografiat cu ei şi le-am oferit flori.” (Maria, elevă în clasa I D). ”Proiectul Comenius Regio oferă posibilitatea internaţionalizării actului de predare-învăţare, un deziderat al sistemului de învăţământ actual.” (Profesor, cercul metodic judeţean de limba şi literatura română, martie 2014).

Împreună, profesori din România şi din Malta, oferim, la final de parteneriat Comenius Regio, produsele finale ale proiectului nostru : un site bilingv, DVD-uri şi portofolii educaţionale care pot constitui un model didactic la nivel naţional şi european.Parteneriatul educaţional româno-maltez promite să continue dincolo de proiect, pentru că suntem nu doar colaboratori în domeniul educaţiei, ci am devenit prieteni. Doi profesori români au beneficiat deja de o bursă de studiu pentru engleză la Şcoala de Limbi Străine ”Easy”, în toamna lui 2013 şi doi profesori maltezi au fost invitaţi la un atelier didactic ”,Utilizarea creativă a site-urilor educative”, la Otopeni, în anul şcolar viitor.

Acest material material reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. – Prof. Ioana Ungureanu, manager proiect, consilier local, director adjunct Liceul ”Ioan Petruş” – Otopeni 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here