Acasă Politic Răspunsul global al UE pentru a combate pandemia de COVID 19

Răspunsul global al UE pentru a combate pandemia de COVID 19

DISTRIBUIȚI

La 8 aprilie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat planuri pentru un răspuns solid și bine direcționat al UE în vederea sprijinirii eforturilor țărilor partenere de combatere a pandemiei de coronavirus. Acțiunea colectivă a UE se va axa pe abordarea crizei sanitare imediate și a nevoilor umanitare aferente, pe consolidarea sistemelor de sănătate, de apă și de salubritate ale țărilor partenere și a capacităților lor de cercetare și de pregătire pentru a face față pandemiei, precum și pe atenuarea impactului socioeconomic.

Pentru a sprijini aceste acțiuni, UE va acorda țărilor partenere sprijin financiar în valoare de peste 15,6 miliarde EUR, care va proveni din resursele pentru acțiune externă existente. Împreună cu partenerii noștri, ne asigurăm că fondurile considerabile pe care UE le-a alocat deja partenerilor săi sunt îndreptate spre acțiunile de abordare a impactului cauzat de coronavirus.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat: „Virusul nu cunoaște granițe. Această provocare globală necesită o cooperare internațională fermă. Uniunea Europeană depune necontenit eforturi de combatere a pandemiei. Știm cu toții că numai împreună putem opri răspândirea coronavirusului la nivel mondial. În acest scop, UE va convoca în curând un eveniment virtual al donatorilor care să contribuie la mobilizarea finanțării necesare și la sprijinirea Organizației Mondiale a Sănătății în acțiunile sale de asistare a celor mai vulnerabile țări.”

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell a adăugat: „Pentru a combate pandemia de coronavirus sunt necesare acțiuni comune la nivel mondial. Uniunea Europeană și statele sale membre își asumă rolul care le revine în abordarea acestei crize sanitare și a consecințelor sale grave – atât pe plan intern, cât și extern. Facem tot posibilul pentru a le oferi sprijin cetățenilor noștri, însă trebuie, de asemenea, să le acordăm asistență partenerilor din vecinătatea noastră imediată și nu numai, pentru a aborda impactul pe care pandemia îl va avea asupra mijloacelor de subzistență și asupra stabilității și securității acestor țări, deoarece problemele lor sunt problemele noastre. Aceasta este o luptă globală pe care o vom câștiga sau o vom pierde împreună. Cooperarea și eforturile comune la nivel internațional, precum și soluțiile multilaterale reprezintă calea de urmat pentru o veritabilă agendă globală pentru viitor”.

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a explicat: ”Atât timp cât coronavirusul amenință viețile oamenilor într-o parte a lumii, nu suntem în siguranță. Acesta este elementul central al cooperării și parteneriatelor internaționale. Trebuie să colaborăm pentru a putea gestiona provocările comune. Astăzi, Comisia Europeană își intensifică eforturile și ia inițiativa, prin acest pachet semnificativ de răspuns global în valoare de peste 15,6 miliarde EUR, în vederea colaborării cu partenerii noștri, în special din Africa, pentru un viitor mai sigur pentru noi toți”.

Comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, a declarat: ”Ca parte a răspunsului nostru global la pandemia de coronavirus, redirecționăm peste 3,8 miliarde EUR din fondurile prevăzute pentru Balcanii de Vest și vecinii noștri imediați din est și din sud către nevoile reale cu care se confruntă în prezent: pentru răspunsul urgent la criza sanitară, pentru consolidarea sistemelor de sănătate și pentru atenuarea impactului socioeconomic al pandemiei. Ne aflăm pe același continent și nu putem reuși decât împreună”.

Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, a avertizat: ”Pandemia cu care ne confruntăm ar putea deveni cea mai mare criză umanitară din ultimele decenii. Impactul izbucnirii epidemiei de coronavirus asupra celor mai fragile țări, asupra migranților și a celor mai vulnerabile persoane ar putea să fie dramatic. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește taberele de refugiați și de persoane strămutate în interiorul țării, caracterizate prin spații închise și, deseori, condiții insalubre. De aceea trebuie să dăm un răspuns hotărât la urgența de sănătate publică, să ne asigurăm că actorii din domeniul umanitar pot să își desfășoare în continuare acțiunile de asistență vitală, precum și să sprijine transportul și măsurile de logistică pentru operațiunile umanitare esențiale”.

Pachetul ”Echipa Europa”

Răspunsul UE se bazează pe abordarea Echipei Europa („Team Europe”), care are scopul de a salva vieți prin oferirea de sprijin rapid și bine definit partenerilor noștri, astfel încât aceștia să poată face față pandemiei. Acest răspuns combină resurse din partea UE, a statelor sale membre și a instituțiilor financiare, în special Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, având ca obiectiv să sprijine țările partenere și să răspundă nevoilor pe termen scurt ale acestora, precum și impactului structural pe termen mai lung asupra societăților și economiei. Primele pachete „Echipa Europa” se pun deja în aplicare în vecinătatea imediată a UE: în Balcanii de Vest, în est și în sud.

UE, în calitate de actor mondial și de principal donator la sistemul de ajutor internațional, va promova un răspuns multilateral coordonat, în parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite, cu instituțiile financiare internaționale, precum și cu G7 și G20.

Uniunea Europeană va continua să își adapteze răspunsul în funcție de evoluția situației și să se concentreze asupra celor mai afectate țări care au nevoie de asistență sanitară, cum ar fi țările din Africa, țările vizate de politica de vecinătate, Balcanii de Vest, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, părți din Asia, precum și din Pacific, America Latină și zona Caraibilor. Răspunsul UE se va concentra asupra celor mai vulnerabile persoane, printre care migranți, refugiați, persoane strămutate în interiorul țării și comunitățile-gazdă ale acestora, și va include obiectivele strategice ale UE stabilite în Pactul verde și în Agenda digitală.

Din pachetul global în valoare de 15,6 miliarde EUR, 3,25 miliarde EUR sunt direcționate către Africa, din care 1,19 miliarde EUR pentru țările din Africa de Nord care sunt vizate de politica de vecinătate.

UE asigură în total 3,07 miliarde EUR pentru întreaga vecinătate – 2,1 miliarde EUR pentru vecinătatea sudică și 962 de milioane EUR pentru țările Parteneriatului estic – și 800 de milioane EUR pentru Balcanii de Vest și Turcia.

De asemenea, pachetul global include suma suplimentară de 1,42 miliarde EUR sub formă de garanții pentru Africa și vecinătate, sumă care provine din Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD).

UE va sprijini Asia și Pacificul cu 1,22 miliarde EUR, iar în plus, vor fi alocate 291 de milioane EUR pentru regiunea Africa, zona Caraibilor și Pacific, 918 milioane EUR pentru sprijinirea partenerilor noștri din America Latină și zona Caraibilor și 111 milioane EUR pentru sprijinirea țărilor și teritoriilor de peste mări.

Punerea în practică a pachetului UE de răspuns global

502 milioane EUR pentru acțiunile de răspuns la situația de urgență, cu accent, printre altele, pe:

acordarea de sprijin imediat planurilor de răspuns ale Organizației Mondiale a Sănătății și ale Organizației Națiunilor Unite, precum și apelului Mișcării de Crucea Roșie și Semiluna Roșie pentru a îmbunătăți gradul de pregătire și capacitatea de răspuns în caz de urgență în țările cu sisteme de sănătate mai precare și în țările care se confruntă cu crize umanitare;

furnizarea de sprijin umanitar imediat în țările afectate, în special în domeniile sănătății, apei, salubrității și igienei, precum și în domeniul logisticii;

sprijinirea creșterii producției de echipamente individuale de protecție și de dispozitive medicale în Europa pentru a răspunde nevoilor urgente înregistrate în Europa și în țările partenere;

organizarea furnizării de asistență în natură țărilor afectate prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii;

garanții și lichidități pentru băncile locale prin intermediul instituțiilor financiare internaționale și al Instituțiilor Europene de Finanțare a Dezvoltării, sprijinite de Fondul european pentru dezvoltare durabilă;

sprijinirea eforturilor globale de combatere a restricțiilor la export și asigurarea faptului că lanțurile de aprovizionare rămân intacte, în special în ceea ce privește materialele medicale și produsele farmaceutice esențiale;

asocierea Balcanilor de Vest la inițiative ale UE, cum ar fi acordul privind achizițiile publice comune pentru echipamente medicale și sistemul european de alertă rapidă pentru bolile transmisibile. Țările aflate în proces de negociere a aderării lor la Uniune pot, de asemenea, să depună cereri pentru Fondul de solidaritate al UE.

2,8 miliarde EUR pentru a sprijini sistemele de cercetare, de sănătate și de apă. UE întreprinde mai multe acțiuni în acest sens, printre care:

sprijinirea țărilor partenere în punerea la punct a unor sisteme de sănătate și de protecție socială reziliente, capabile să intervină în situația de față;

sprijinirea eforturilor de informare și de sensibilizare cu privire la măsurile de protecție de bază și la sfaturile în materie de igienă pentru a preveni răspândirea;

posibilitatea de utilizare a unor fonduri UE pentru inițiative întreprinse la nivel mondial în domeniul sănătății, cum ar fi Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei și malariei, Alianța mondială pentru vaccinuri și imunizare și Instrumentul financiar global, pentru a răspunde la coronavirus, asigurând, în același timp, continuitatea programelor de sprijinire a serviciilor de sănătate vitale;

sprijinirea continuării activităților de cercetare în ceea ce privește diagnosticarea, tratamentul și prevenția și, odată ce un vaccin este disponibil, aprobarea accelerată și subvenționarea vaccinurilor și a livrării acestora în țările vulnerabile;

sprijinirea formării de experți, a supravegherii epidemiologice și a consolidării organizațiilor regionale din domeniul sănătății din Africa, America Latină și zona Caraibilor, precum și din Asia și Pacific;

acceptarea țărilor candidate din Balcanii de Vest în Comitetul pentru securitate sanitară al UE și analizarea celor mai adecvate modalități de asociere a țărilor potențial candidate;

sprijinirea accesului egal la sistemele de sănătate pentru migranți, refugiați și comunitățile-gazdă.

12,28 miliarde EUR pentru a face față consecințelor economice și sociale.UE întreprinde mai multe acțiuni în acest sens, printre care:

acordarea de sprijin bugetar direct și de finanțare preferențială țărilor partenere, cu scopul de a adopta reforme care vizează dezvoltarea socioeconomică și reducerea sărăciei, precum și măsuri de protejare a lucrătorilor în timpul crizei;

mobilizarea, împreună cu Fondul Monetar Internațional (FMI), a asistenței macrofinanciare pentru Balcanii de Vest și țările vizate de politica de vecinătate;

sprijinirea sectorului privat, în special a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a persoanelor care desfășoară activități independente, prin intermediul garanțiilor, al aportului de lichidități și al asistenței tehnice, și reorientarea în continuare a garanțiilor de la Fondul european pentru dezvoltare durabilă către repartizarea riscurilor pe termen scurt aferente împrumuturilor;

acordarea de împrumuturi pentru sectorul public de la Banca Europeană de Investiții, în special pentru echipamente și materiale medicale;

colaborarea cu organizațiile internaționale și cu întreprinderile europene pentru a crea lanțuri valorice solide și reziliente în sectoare strategice și pentru a asigura drepturile lucrătorilor și responsabilitatea socială a întreprinderilor;

promovarea de forme de reducere a datoriilor prevăzute de FMI în țările afectate.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here