Acasă Educatie Respectați regulile de prevenire a incendiilor! De la începutul lunii octombrie au...

Respectați regulile de prevenire a incendiilor! De la începutul lunii octombrie au avut loc 500 de incendii!

DISTRIBUIȚI

Odată cu sezonul rece, pompierii constată și o creștere semnificativă a numărului de victime în incendii la locuințe și gospodării. Astfel, între 1 octombrie și 15 noiembrie, la nivel național, au fost înregistrate peste 500 astfel de incendii, soldate cu 26 persoane decedate și alte 57 rănite.
Necunoașterea regulilor de prevenire a incendiilor, asociată de multe ori cu neglijența, conduce în fiecare an la incendierea a peste 6.500 de locuințe. Pompierii fac apel la cetăţeni să respecte măsurile de prevenire a incendiilor, specifice sezonului rece.
Nerespectarea acestor măsuri au condus la producerea incendiilor prin utilizarea sistemelor de încălzire defecte, mijloacelor de încălzire improvizate sau nesupravegheate, coșurilor de fum necurățate, instalațiilor electrice defecte sau echipamentelor electrice improvizate.
Exploatarea sistemelor și a mijloacelor de încălzire cu defecțiuni sau fără respectarea măsurilor de prevenire specifice, precum și lăsarea acestora în funcțiune fără supraveghere, generează anual peste 800 de incendii la locuințe, cu victime omenești. Un astfel de eveniment a avut loc în data de 3 octombrie 2019, în localitatea Salcia (Teleorman), unde o locuință a fost mistuită de flăcări, iar o persoană cu vârsta de 73 de ani si-a pierdut viața, în urma arsurilor suferite.
De asemenea, exploatarea coșurilor de fum neverificate, necurățate și neizolate termic față de materialele combustibile prin care acestea trec (pereți, planșee) generează în sezonul rece numeroase incendii la locuințe, care se înregistrează cu victime și uneori decese. Două astfel de evenimente au avut loc în data de 13 octombrie 2019 în Miersig (Bihor), respectiv în data de 18 octombrie 2019, în Gioseni (Bacău), unde două locuințe au fost mistuite de flăcări, iar două persoane cu vârste de 73 și 86 de ani au decedat ca urmare a arsurilor suferite.
În perioada sezonului rece, un alt factor generator de situații de urgență cu urmări grave, îl reprezintă exploatarea cu defecțiuni sau improvizații a instalațiilor electrice sau suprasolicitarea acestora prin conectarea simultană a mai multor consumatori, în special mijloace de încălzire de tipul reșouri, radiatoare, aeroterme. Aceste cauze au generat incendii la două locuințe din localitățile Rostov, județul Neamț (17.10.2019) și Râca din județul Argeș (31.10.2019) în urma cărora două persoane cu vârste de 55 și 86 de ani au decedat ca urmare a intoxicării cu fum, respectiv a arsurilor suferite.O altă cauză generatoare de situații de urgență cu urmări grave, care se manifestă în perioada sezonului rece, este exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor și consumatorilor de gaze naturale sau a buteliilor de aragaz. Exemplificăm în acest sens, explozia unei butelii de aragaz produsă în data de 14.11.2019, într-un bloc de locuințe din municipiul Tulcea, în urma căruia au rezultat 4 victime. În urma exploziei au fost afectate 33 de garsoniere.MĂSURI OBLIGATORII PENTRU POPULAȚIELa exploatarea sistemelor și mijloacelor de încălzire se au în vedere următoarele:
– NU LĂSAȚI COPIII SINGURI ACASĂ, nesupravegheați sau blocați, cu surse de încălzire în funcțiune!
– înainte de utilizare, sobele trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare;
– nu se admite utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, cu defecţiuni sau neizolate corespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
– în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
– se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărţilor, hainelor, lumânărilor etc. deasupra sobelor;
– se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe ori în imediata apropiere a lor;
– este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
– în timpul funcţionării sobelor care utilizează combustibil solid, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise şi nezăvorâte;
– cenuşa rezultată se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar;
– se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite.La exploatarea coșurilor de fum se au în vedere următoarele:
– coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate;
– coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm;
– nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului;
– în spaţiul dintre coş şi planşeu se introduc un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;
– la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;
– coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5-0,8 m;
– este interzis a se folosi coşurile de zid netencuite;
– burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.ATENŢIE!Utilizarea mijloacelor de încălzire cu defecţiuni şi a legăturilor neetanşe a acestora la coşul de fum poate conduce la degajarea de monoxid de carbon.De asemenea, utilizarea intensă a aragazului pentru încălzirea locuinţei conduce la producerea monoxidului de carbon.
Monoxidul de carbon este un gaz, care în condiţii normale de temperatură, nu are culoare, miros şi gust, şi este foarte toxic pentru fiinţele vii. Se amestecă uşor cu aerul drept pentru care se răspândeşte foarte rapid în încăperea în care se produce.
În funcţie de durata de expunere şi concentraţia de monoxid de carbon din aer simptomele intoxicaţiei cu acest gaz pot fi de la dureri de cap, ameţelei şi somnolenţă la convulsii, comă şi chiar deces.La exploatarea instalațiilor electrice se interzice:
– înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întreruptoarelor automate cu altele necalibrate;
– racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;
– încărcarea instalaţiei electrice peste sarcina admisă;
– utilizarea receptorilor de energie electrică ( radiatoare, reşouri, fiare de călcat, ciocane de lipit etc.) fără luarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau încăperea respectivă;
– utilizarea radiatoarelor, aerotermelor şi a reşourilor electrice improvizate sau cu defecţiuni;
– folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii, a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici;
– efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către personal neautorizat.La utilizarea gazelor naturale este interzis:
– aprinderea focului dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale;
– aprinderea focului fără aerisirea focarului, în cazul sobelor alimentate cu gaze naturale;
– lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
– obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;
– modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate;
– dormitul în încăperi cu focul aprins;
– dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş de fum (reşou, aragaz etc.).În cazul în care, în locuință, se simte miros caracteristic de gaze se deschid toate uşile şi ferestrele, nu se aprinde nici o sursă de foc și nu se acționează întrerupătoare sau aparate electrice. Toate aceste situații trebuie anunțate imediat la operatorul de distribuţie gaze.Informaţii despre modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă pot fi obţinute prin intermediul aplicaţiei DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store şi App Store şi a Platformei Naţionale de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă „Fiipregatit.ro” – www.fiipregatit.ro .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here