Acasă Economie Se modifică Legea privind bunurile proprietate publică

Se modifică Legea privind bunurile proprietate publică

DISTRIBUIȚI

Firea CoandaScopul: Deblocarea proiectelor de investiții aflate pe teritoriul mai multor UAT-uri – Guvernul va modifica prin ordonanță de urgență Legea privind bunurile proprietate publică, pentru a permite transferul de astfel de bunuri între primării, precum și între consilii județene, scopul fiind deblocarea proiectelor de investiții aflate pe teritoriul mai multor unități administrativ-teritoriale. Un astfel de proiect este dotarea cu utilități a cartierului ANL Henri Coandă, împărțit ca amplasare în mod aproape egal între București, a cărui primărie generală este condusă de Gabriela Firea, și Voluntari din județul Ilfov, unde primar este soțul acesteia, Florentin Pandele.

Potrivit unui proiect de OUG elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al alteia, de pe raza teritorială a aceluiași județ, se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului sau municipiului în a cărui proprietate se află bunul.

În mod similar, trecerea unui bun din domeniul public al unui județ în domeniul public al altuia se face la cererea consiliului județean, prin hotărâre a consiliului județean al județului în a cărui proprietate se află bunul, se stipulează în proiect. ”Aceste transferuri se pot realiza doar în vederea derulării unor obiective de investiții și pe durată determinată”, se precizează în draftul de act normativ.

Guvernul arată, în nota de fundamentare că legislația prezentă împiedică primăriile și consiliile județene să acceseze fonduri UE pentru realizarea de investiții care sunt pe teritoriul mai multor unități administrativ-teritoriale, nepermițându-le nici să transfere bunuri între ele. Nici județele limitrofe sau municipiul București nu pot realiza o astfel de procedură administrativă.

”În acest context, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îi sunt adresate o serie de solicitări ale unităților administrativ-teritoriale privind remedierea situațiilor cu care se confruntă din punct de vedere investițional, raportat la prevederile limitative ale cadrului legal existent în ceea ce privește transferul de bunuri din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. Ținând cont de sursele de finanțare limitate pentru actualul an bugetar, este necesară completarea regimului juridic al trecerii bunurilor aflate în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, astfel încât să răspundă nevoilor existente la nivel local”, arată Executivul.

Bucureștii și Ilfovul trebuie să rezolve problema cartierului ANL Henri Coandă

Guvernul dă ca exemplu situația cartierului ANL Henri Coandă, care nu este rezolvată din anul 2006, deoarece utilitățile si drumurile sunt pe teritoriul mai multor unități administrativ-teritoriale.

”Începând cu anul 2012, în urma finalizării procesului intentat de Asociația Deținătorilor de Lot cartier Henri Coandă, obligația realizării rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă, sector 1, București și Voluntari, jud. Ilfov, revine cu obligația de a face Primăriei Municipiului București, aceasta încheind contractele nr.729/30.12.2013 (Voluntari), respectiv 731/30.12.2013 (Sector 1 București) privind proiectarea și execuția utilităților în ansamblul de locuințe Henri Coandă. În data de 15 martie 2016, Primăria Municipiului București a lansat ordinul de începere a lucrărilor de execuție a rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public și drumuri aferente ansamblului Henri Coandă, pentru lotul 1 – zona sector 1 a Municipiului București”, se mai spune în nota de fundamentare.

Cartierul ANL Henri Coandă ocupă o suprafață de 115,9 hectare în partea de nord a Capitalei, în zona complexului Sere Pipera – Aeroportul Băneasa-Voluntari. O suprafață de 60,55 hectare se află pe raza municipiului București, alte 55,41 hectare aparținând administrativ de orașul Voluntari. Investiția a fost demarată cu 12 ani în urmă, proiectul prevăzând construcția a 1.109 case, din care 522 în sectorul 1 al Capitalei și alte 587 în Voluntari.

În februarie a.c., Consiliul General al Municipiului București a adoptat un proiect de hotărâre care prevede exproprieri pentru ansamblul Henri Coandă, valoarea estimată a despăgubirilor bugetare depășind 14,6 milioane de lei. Exproprierile sunt destinate eliberării terenurilor necesare declanșării lucrărilor de construcție la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare și iluminat public, precum și la drumurile aferente cartierului Henri Coandă.

Recent, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avut o ședință de lucru cu reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din cadrul PMB pentru a discuta despre stadiul lucrărilor din cartierul ANL Henri Coandă, dat fiind faptul că în zona în care s-a realizat ansamblul de locuințe nu sunt dezvoltate rețelele de alimentare cu apă, canalizare și iluminat public. De asemenea, cele 27 de străzi ale cartierului au în prezent sistem rutier de pământ. Firea a solicitat să fie informată periodic despre stadiul lucrărilor efectuate asupra lotului I (București) și de demersurile premergătoare demarării lucrărilor pe lotul II (județul Ilfov).

În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții referitoare la demersurile PMB pe lângă Administrația Națională „Apele Române” pentru a pune în aplicare studiul de fezabilitate realizat pentru „Regularizarea Văii Saulei”, care va permite deversarea în condiții de siguranță a apei pluviale de pe suprafața întregului ansamblu ANL „Henri Coandă”.

PMB a atribuit prin licitație publică contractul de proiectare și execuție nr. 731/ 30.12.2013 privind obiectivul „Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente Ansamblului de locuințe ‘Henri Coandă’ sector 1 – Lot I” care include proiectarea rețelei de distribuție a apei potabile, a rețelei de canalizare a apelor uzate, a rețelei de canalizare a apelor pluviale, a sistematizării verticale și a sistemului rutier și proiectarea rețelei de iluminat public zonele 1 și 2 amplasate pe raza teritorială a Capitalei.

De asemenea, Primăria a mai atribuit prin licitație publică contractul de proiectare și execuție nr. 729/ 30.12.2013 privind obiectivul „Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public precum și a drumurilor aferente Ansamblului de locuințe ‘Henri Coandă’ sector 1 – lotul II” care include proiectarea rețelei de distribuție a apei potabile, a rețelei de canalizare a apelor uzate, a rețelei de canalizare a apelor pluviale, a sistematizării verticale și a sistemului rutier și proiectarea rețelei de iluminat public amplasate în zona 3 și zona 4 aferente acestui ansamblu, aflate în prezent pe domeniul public al Consiliului Județean Ilfov și orașului Voluntari.

În total, se estimează realizarea a aproximativ 6 km de artere de apă, 20 km de rețea de alimentare cu apă, 15 km de rețea de canalizare pluvială, 17 km de rețea de canalizare menajeră și a 160.000 mp de

Ambele contracte au fost atribuite Asocierii CO.GE.FA. S.P.A – S.I.M.CO. SRL – SCT BUCURESTI S.A.A – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – ENERGOBIT S.A.

Valoarea totală a contractului semnat pentru lotul I este de 96.761.163,75 lei (exclusiv TVA) iar pentru lotul II de 80.486.998,85 lei (exclusiv TVA). Durata contractată este de 67 de zile pentru proiectare și 265 de zile execuție (zile lucrătoare).

Potrivit PMB, pentru ambele contracte de proiectare și execuție a fost lansat ordinul de începere aferent părții de proiectare începând cu data de 16.06.2014. În data de 15.03.2016, s-a înaintat către Asocierea CO.GE.F.A. ordinul de începere pentru execuția lucrărilor existente în contractul aferent lotului I și s-a predat amplasamentul către executant în data de 18.03.2016. Pentru lotul II nu a fost lansat încă ordinul de începere pentru execuție, proiectul tehnic fiind în curs de avizare la operatorul de apă și canalizare S.C. Euro Apavol S.A.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here