Acasă Politic Ultimul apel

Ultimul apel

DISTRIBUIȚI

Cu opt săptămâni înainte de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, care va avea loc la 31 octombrie 2019, Comisia și-a reiterat, în cea de a șasea comunicare a sa privind pregătirea pentru Brexit, apelul adresat tuturor părților interesate din UE27 de a se pregăti pentru scenariul fără acord. Având în vedere climatul de incertitudine care persistă în Regatul Unit cu privire la ratificarea Acordului de retragere – astfel cum a fost convenit cu guvernul Regatului Unit în noiembrie 2018 – și situația politică generală din această țară, scenariul unui Brexit fără acord la 1 noiembrie 2019 rămâne, deși nedorit, plauzibil.

În acest spirit, Comisia Europeană a publicat o listă de verificare detaliată menită să ajute întreprinderile care au schimburi comerciale cu Regatul Unit să facă ultimele pregătiri pentru această eventualitate. Pentru a se reduce la minimum efectele perturbatoare asupra comerțului, toate părțile implicate în lanțurile de aprovizionare cu Regatul Unit – indiferent unde își au sediul – ar trebui să fie conștiente de responsabilitățile care le revin și de formalitățile care sunt necesare în comerțul transfrontalier. Această a șasea comunicare se bazează pe comunicările anterioare și pe cele 100 de avize adresate părților interesate, care vizează o gamă largă de sectoare.

Pe lângă comunicare, Comisia a propus Parlamentului European și Consiliului să opereze o serie de ajustări tehnice specifice cu privire la perioada în care se aplică măsurile de contingență ale UE în cazul scenariului fără acord în domeniul transporturilor. Comisia a propus, de asemenea, ca măsurile de contingență prevăzute pentru 2019 în sectorul pescuitului să se aplice și în 2020, precum și participarea potențială a Regatului Unit la bugetul UE pentru 2020. Aceste măsuri sunt necesare având în vedere decizia de prelungire până la 31 octombrie 2019 a perioadei prevăzute la articolul 50.

Nu în ultimul rând, Comisia a propus ca Fondul european de solidaritate și Fondul european de ajustare la globalizare să fie disponibile pentru a sprijini întreprinderile, lucrătorii și statele membre care sunt cele mai afectate în cazul scenariului fără acord. Acum, Parlamentul European și Consiliul trebuie să convină asupra acestor propuneri.

Comisia reamintește faptul că este responsabilitatea tuturor părților interesate să se pregătească pentru toate scenariile. Având în vedere faptul că scenariul unui Brexit fără acord rămâne plauzibil, Comisia încurajează cu tărie toate părțile interesate să profite de această perioadă suplimentară pe care o au la dispoziție ca urmare a prelungirii perioadei prevăzute la articolul 50 pentru a se asigura că au luat toate măsurile necesare pentru a se pregăti pentru retragerea Regatului Unit din UE.

Ajustarea tehnică a anumitor măsuri de contingență pentru a ține seama de retragerea Regatului Unit la 31 octombrie 2019

La 11 aprilie 2019, Consiliul European (articolul 50) a prelungit până la 31 octombrie 2019 perioada prevăzută la articolul 50. Consiliul a făcut acest lucru la solicitarea Regatului Unit și de comun acord cu această țară.

În lumina acestei prelungiri, Comisia a analizat toate măsurile de pregătire și de contingență prevăzute de UE pentru a se asigura că acestea sunt în continuare adecvate scopului urmărit. Comisia a concluzionat că măsurile respective își ating în continuare obiectivele și, prin urmare, nu a considerat necesar ca acestea să fie modificate în esență. Comisia a propus totuși astăzi o serie de ajustări tehnice ale anumitor măsuri de contingență pentru a ține seama de noua dată a retragerii stabilită în temeiul articolului 50.

Ajustările respective privesc trei domenii principale:

  1. Transporturile

Un regulament care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane [Regulamentul (UE) 2019/501]: Comisia a propus astăzi prelungirea aplicării acestui regulament până la 31 iulie 2020, în concordanță cu logica și durata regulamentului inițial.

Conectivitatea aeriană de bază [Regulamentul (UE) 2019/502]: Comisia a propus astăzi prelungirea aplicării acestui regulament până la 24 octombrie 2020, în concordanță cu logica și durata regulamentului inițial.

  1. Activitățile de pescuit

Regulamentul privind autorizațiile de pescuit: Comisia a propus astăzi ca durata de aplicare a abordării prevăzute de regulamentul de contingență adoptat [Regulamentul (UE) 2019/498] să fie prelungită prin aplicarea unei măsuri similare în 2020, creând astfel un cadru care le-ar permite pescarilor din UE și din Regatul Unit să își mențină și în 2020 accesul la apele celeilalte părți.

  1. Bugetul UE

Comisia a propus astăzi ca durata de aplicare a abordării prevăzute de Regulamentul de contingență privind bugetul UE pentru anul 2019 [Regulamentul (UE, Euratom) 2019/1197 al Consiliului] să fie prelungită prin aplicarea unei măsuri similare în 2020. Aceasta înseamnă că Regatul Unit și beneficiarii din Regatul Unit ar fi în continuare eligibili să participe la programele finanțate din bugetul UE și să primească finanțare până la sfârșitul anului 2020 cu condiția ca Regatul Unit să accepte și să îndeplinească condițiile prevăzute deja în Regulamentul de contingență pentru 2019, să își onoreze contribuțiile bugetare pentru 2020 și să permită efectuarea auditurilor și controalelor necesare.

Acordarea de sprijin financiar din partea UE persoanelor și întreprinderilor cele mai afectate de scenariul unui Brexit fără acord

În cea de a patra comunicare a sa din 10 aprilie 2019 privind pregătirea pentru Brexit, Comisia a anunțat că UE poate pune la dispoziție asistență tehnică și financiară în anumite domenii pentru a sprijini persoanele și întreprinderile care sunt cele mai afectate de scenariul fără acord.

Pe lângă programele și instrumentele existente, Comisia a propus astăzi:

extinderea domeniului de aplicare al Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acoperi povara financiară considerabilă pe care ar putea fi nevoite să o suporte statele membre în eventualitatea scenariului fără acord, sub rezerva anumitor condiții;

asigurarea disponibilității Fondului european de ajustare la globalizare pentru sprijinirea lucrătorilor și a persoanelor care desfășoară activități independente ce și-ar pierde slujba ca urmare a scenariului fără acord, sub rezerva anumitor condiții.

În sectorul agricol, vor fi disponibile toate instrumentele existente de sprijinire a pieței și de acordare a unui sprijin financiar direct fermierilor astfel încât să se atenueze un impact negativ prea puternic asupra piețelor agroalimentare. Pentru a se putea acorda un sprijin mai prompt, de exemplu întreprinderilor mai mici cu o expunere mare față de Regatul Unit, normele UE privind ajutoarele de stat oferă soluții flexibile de sprijin la nivel național.

Irlanda

În contextul situației unice de pe insula Irlanda și al obiectivului dublu de a proteja integritatea pieței interne și de a evita, totodată, o frontieră strict controlată, Comisia și Irlanda continuă să depună eforturi comune în vederea identificării modalităților convenabile pentru adoptarea de soluții de contingență în perioada imediat următoare retragerii fără acord și pentru găsirea unei soluții mai stabile după aceea. Soluția de protecție prevăzută de Acordul de retragere este singura soluție identificată care asigură menținerea garanțiilor din Acordul din Vinerea Mare, respectarea obligațiilor de drept internațional și apărarea integrității pieței interne.

Pregătirea pentru scenariul unui Brexit fără acord

În cazul scenariului unui Brexit fără acord, Regatul Unit va deveni țară terță și nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie. De la data respectivă, întreaga legislație primară și secundară a UE va înceta să i se aplice Regatului Unit. Nu va mai exista o perioadă de tranziție, astfel cum se prevedea în Acordul de retragere. Evident, o astfel de situație va avea efecte perturbatoare grave asupra cetățenilor și a întreprinderilor și ar avea un important impact economic negativ, care ar fi proporțional mult mai mare în Regatul Unit decât în statele membre ale UE27.

Comisia Europeană se pregătește din decembrie 2017 pentru scenariul unui Brexit fără acord. Până acum, Comisia a prezentat 19 propuneri legislative, care au fost între timp adoptate în totalitate de către Parlamentul European și Consiliu. Comisia a adoptat, de asemenea, 63 de acte fără caracter legislativ și a publicat 100 de avize de pregătire. Comisia nu are în vedere nicio altă măsură înainte de noua dată a retragerii.

După cum a subliniat președintele Juncker în fața Parlamentului European la 3 aprilie 2019, în cazul în care se va concretiza scenariul unui Brexit fără acord, ar trebui ca Regatul Unit să abordeze trei aspecte principale legate de separare ca o condiție prealabilă pentru începerea discuțiilor cu UE cu privire la viitoarea relație. Aceste aspecte sunt: (1) protejarea și respectarea drepturilor cetățenilor care și-au exercitat dreptul la liberă circulație înainte de Brexit; (2) onorarea obligațiilor financiare asumate de Regatul Unit în calitate de stat membru și (3) păstrarea literei și spiritului Acordului din Vinerea Mare și menținerea păcii pe insula Irlanda, precum și a integrității pieței interne.

Nicio întreprindere care face schimburi comerciale de bunuri și de servicii cu Regatul Unit nu va rămâne neafectată în cazul scenariului fără acord. Comisia a publicat astăzi o „listă de verificare a pregătirii pentru Brexit” pe care toate întreprinderile aflate în această situație ar trebui să o studieze cu atenție. Întreprinderile ar trebui să fie acum pregătite să îndeplinească toate formalitățile necesare.

Comunicarea de astăzi oferă o imagine de ansamblu asupra măsurilor de pregătire care au fost luate în domeniile în care este necesară o vigilență continuă și sporită. Printre acestea se numără drepturile cetățenilor, formalitățile la frontieră și comerțul, medicamentele, dispozitivele medicale și substanțele chimice, serviciile financiare și pescuitul.

Ce trebuie să fac în cazul scenariului unui Brexit fără acord?

Pentru perioada imediat următoare retragerii fără acord, Comisia a înființat un centru de apel pentru administrațiile statelor membre, care le oferă acestora un acces rapid la expertiza serviciilor Comisiei prin crearea unui canal direct de comunicare, inclusiv în scopul facilitării coordonării necesare între autoritățile naționale. Pentru a afla mai multe despre cum se pot pregăti pentru scenariul unui Brexit fără acord, cetățenii UE pot adresa serviciului Europe Direct orice întrebare pe această temă. Telefonați gratuit la numărul 00 800 6 7 8 9 10 11, de oriunde din UE și în orice limbă oficială a UE.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here