Acasă Educatie ZONA BUCUREŞTI – ILFOV ÎNREGISTREAZĂ CEL MAI MARE CONSUM DE OPIACEE

ZONA BUCUREŞTI – ILFOV ÎNREGISTREAZĂ CEL MAI MARE CONSUM DE OPIACEE

DISTRIBUIȚI

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a lansat Raportul naţional privind situaţia drogurilor în România 2013.

În cadrul Raportului Naţional privind situaţia drogurilor 2013 sunt analizate date referitoare la cererea şi oferta de droguri în România la nivelul anului 2012, politicile naţionale şi legislaţia în domeniu, împreună cu tendinţele şi evoluţiile înregistrate în ultimii ani.

Rezultatele finale ale raportului au fost obţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar şi cu cadrul elaborat de la Lisabona, astfel încat s-au  analizat aspecte privind admiterea la tratament ca urmare a consumului de droguri, bolile infecţioase asociate consumului de droguri, decesele asociate consumului de droguri, piaţa drogurilor, precum şi infracţionalitatea la regimul drogurilor.

Cele mai multe solicitări de asistenţă au venit din partea persoanelor consumatoare de heroină: “Procentul persoanelor admise la tratament care au solicitat asistenţă în urma consumului de heroina este de 36,7. Pe al doilea loc, din numărul total de cazuri, se situează substanţele noi cu proprietăţi psihoactive. Se menţine o creştere a cererii de admitere la tratament pentru alte categori de droguri: canabis, hipnotice şi sedative și continuă tendinţa descendentă pentru asistenţa ca urmare a consumului de stimulante şi halucinogene. O treime dintre beneficiari au declarat tot consumul, cel de substanţe psihoactive fiind baza în ambele categorii de consumatori“ a anunţat chestorul Sorin Oprea, directorul Agenţiei Naţionale Antidrog.

În ceea ce priveşte consumul substanţelor cu proprietăţi psihoactive (generic denumite etnobotanice), a scăzut în comparaţie cu anul trecut: “Există o creştere cu 6,1 % a persoanelor admise la tratament ca urmare a consumului de droguri, iar numărul de persoane aflate în asistenţă pentru consum de droguri ilicite înregistrează o creştere de 3,2%“ a specificat chestorul Sorin Oprea.

Situaţia distribuţiei teritoriale este schimbată în ultimul an, cel mai extins este consumul de canabis, în timp ce, cel mai problematic (ca număr de cazuri/ număr de judeţe) rămâne consumul de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP): “Zona Bucureşti-Ilfov înregistrează cel mai mare consum de opiacee şi SNPP, iar cele mai multe solicitări pentru hipnotice şi sedative se înregistreză,  în continuare, la Iaşi şi Cluj.”, precizează Raportul.

Prevalenţele pentru infecţiile cu HVB (creştere 24.5%), HVC (82,4%), şi HIV (24,4%) în rândul consumatorilor de droguri, au înregistrat tendinţe crescătoare alarmante, cauzate parţial schimbărilor survenite în modelele de consum.

Infracţionalitatea la regimul drogurilor din penitenciare este în scădere faţă de anul precedent, numărul persoanelor care beneficiază de asistenţă aflate în detenţie este în tendinţă de scădere a proporţiei admiterilor pentru heroină.

Cantitatea totală de droguri confiscate în anul 2012 în România cunoaşte o creştere semnificativă de 60%”, ascendenţă dată cu ajutorul heroinei, a plantelor şi culturilor ilicite de cannabis, anul de referinţă fiind marcat de cea mai mare cantitate cinfiscată de opiu la nivel national în perioada 2001-2012.

Persoanele asistate ca urmare a consumului de droguri, care doresc să calătorescă pe teritoriul altor ţări, pot beneficia, în continuare de medicamentaţie: “Există o strânsă colaborare cu toate statele UE pentru cetăţenii din tratament, astfel încât pot deţine medicamentaţia, timp de 1 lună, iar la întoarcerea în ţară vor aduce o scrisoare medicală cu care îşi vor putea continua tratamentul”, a declarat Dr. Adrian Abagiu, medic la Institutul de boli infecţioase prof. dr. Matei Blaş.

Agenţia Naţională Antidrog împreună cu Observatorul European pentru droguri şi toxicomanie intenționează extinderea monitorizării fenomenului, prin studii sociologice naţionale, armonizarea legislativă cu dinamica fenomenului. Unul dintre pilonii susținerii serviciilor de reducere a riscurilor de infectare cu boli transmisibile asociate consumului de droguri va fi standardizarea prevenției şi asistenţei între instituţii şi ONG-uri.

În contextul politicilor europene antidrog promovate de Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie, lansarea Raportului naţional privind situaţia drogurilor 2013 îşi propune să constituie un mijloc de comunicare şi mediatizare a eforturilor privind prevenirea, combaterea şi monitorizarea consumului şi traficului ilicit de droguri.

La eveniment, au participat reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu, ai societăţii civile, precum şi experţi naţionali.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here