Acasă Economie 11 ani degeaba. Descentralizarea nu e buna

11 ani degeaba. Descentralizarea nu e buna

DISTRIBUIȚI

La aproape 11 ani de la elaborarea Legii descentralizării, oficialii au ajuns la concluzia că aceasta nu este corect întocmită, impunându-se aprobarea unei noi Strategii generale de descentralizare, scrie Curierul Național.

Principala problemă identificată de Ministerul Dezvoltării pare să fie faptul că banii sunt gestionaţi la centru (administraţiile centrale), nu şi local. Ca atare, autorităţile administraţiei publice locale vor exercita noi competenţe în Agricultură, Cultură, Turism, Mediu, Sănătate, Educaţie – activităţi extraşcolare, Tineret şi sport.

”În cadrul analizei efectuate la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) cu privire la modul de alocare a competenţelor la nivelul  administraţiei publice raportat la calitatea serviciilor publice furnizate cetăţenilor a rezultat faptul că autorităţile administraţiei publice locale au asigurat, în general, funcţionarea optimă a serviciilor publice rezultate ca urmare a descentralizării unor competenţe, în pofida existenţei unor deficienţe ale modului în care autorităţile administraţiei publice centrale au gestionat acest proces”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de HG pentru aprobarea Strategiei generale de descentralizare.

Una dintre lacunele actualei Legi a descentralizării este, potrivit iniţiatorilor proiectului, faptul că ”de la adoptarea legii-cadru a descentralizării, se recunoaşte faptul că rezultatele obţinute nu sunt satisfăcătoare, în sensul că, în cele mai multe cazuri, transferul de competenţe nu a fost însoţit de resursele necesare exercitării acestora, ceea ce a îngreunat sarcina autorităţilor administraţiei publice locale”.

”Au fost descentralizate servicii publice fără resurse financiare suficiente, corelat cu faptul că transferul competenţelor către autorităţile administraţiei publice locale nu a ţinut cont de resursele financiare reale ale acestora şi de capacitatea lor de a genera venituri proprii semnificative”, se arată în documentul citat.

O altă problemă este ”autonomia financiară redusă a unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile în care cuantumul veniturilor din impozite şi taxe locale, cele mai sustenabile resurse ale bugetelor locale, rămâne redus, iar bugetele locale depind, în proporţie de peste 50%, de transferuri de la bugetul de stat”.

”Transferul de competenţe s-a realizat în mod simetric, fără a se lua în considerare capacitatea unităţilor administrativ-teritoriale de dimensiuni mici de a exercita eficient competenţele transferate”, justifică ministerul necesitatea adoptării noii strategii.

În motivare este invocată şi situaţia juridică neclară a unor bunuri din domeniul public al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale, dar şi faptul că ”autorităţile administraţiei publice locale nu au beneficiat în toate cazurile de coordonare metodologică pentru exercitarea competenţelor transferate, din partea autorităţilor publice centrale competente”.

Ca atare, ministerul propune ca o parte din competenţele administraţiilor publice centrale să fie preluate de cele locale.

Obiectivul general al noii strategii de descentralizare este ”consolidarea capacităţii administraţiei publice de a furniza servicii publice diversificate şi de calitate cetăţenilor, prin transferul de noi competenţe de la nivelul administraţiei centrale către autorităţile administraţiei publice locale”.

Ca atare, în urma procesului de descentralizare, autorităţile administraţiei publice locale vor exercita noi competenţe în Agricultură, Cultură, Turism, Mediu, Sănătate, Educaţie – activităţi extraşcolare, Tineret şi sport.

Astfel, fiecare dintre cei şapte miniştri va trebui să prezinte, în şedinţa Guvernului, ”o informare cu privire la concluziile analizei de impact în vederea oportunităţii elaborării legii sectoriale de transfer a competenţelor” din domeniul pe care-l reprezintă.

 

Cum vor ajunge banii direct la primării

 

În ceea ce priveşte impactul financiar cu privire la finanţarea competenţelor descentralizate la nivel judeţean/local – dezvăluită pe numai 25 de pagini – acesta este estimat din perspectiva aprobării proiectelor de lege sectoriale privind descentralizarea şi în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

”Descentralizarea unor activităţi – Trecerea de către Guvern în administrarea şi finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizării unor competenţe, precum şi a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora, fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar până la aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, actualizate cu indicele preţurilor de consum, după cum urmează: a) în primul an, prin cuprinderea distinctă în anexa la legea bugetului de stat a sumelor defalcate cu destinaţie specială, necesare finanţării cheltuielilor publice transferate sau a noilor cheltuieli publice, precum şi a criteriilor de repartizare; b) în anii următori, prin cuprinderea resurselor respective în ansamblul sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale alocate unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor nominalizate distinct prin anexa la legea bugetului de stat”, se arată în Strategie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here