Acasă Economie 2014-2020

2014-2020

DISTRIBUIȚI

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

Operatorul regional APA-CANAL ILFOV S.A., in calitate de Autoritate Contractanta, a publicat in SEAP, in data de 13.05.2014, anuntul privind atribuirea contractului de asistenta tehnica, pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada  2014-2020.

Consiliul Judetean Ilfov, alaturi de partenerii din ADIA-Ilfov, va beneficia, pentru perioada 2014-2020, de un nou proiect de investitii cofinanţat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU, care vizează dezvoltarea durabila a infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Ilfov.

Obiectivele prioritare ale acestui nou program de dezvoltare îl reprezintă extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, construirea şi modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare, îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă şi a gestiunii nămolului pentru staţiile de epurare, precum şi creşterea calităţii serviciilor de utilitate publică, în condiţiile unor tarife acceptabile pentru populaţie, in conformitate cu obiectivele generale de mediu, negociate de Romania în cadrul procesului de aderare şi postaderare, prin care aceasta s-a anjagat sa implementeze Directiva 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinate consumului uman şi Directiva 91/271/CE privind captarea şi epurarea apelor uzate. Valoarea estimata a contractului este de  38.026,899,08 lei, fara TVA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here