Acasă Anchete 24 de șefi din MAI, în vizorul DGA în 2018

24 de șefi din MAI, în vizorul DGA în 2018

DISTRIBUIȚI

În 2018, Direcția Generală Anticorupție (DGA) a participat activ pentru prevenirea și combaterea corupției, urmărind în mod prioritar consolidarea mediului de integritate la nivelul MAI, îmbunătățirea relațiilor de cooperare cu celelalte instituții ale statului angrenate în acest demers și, deopotrivă, cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale.

Din punct de vedere a managementului resurselor umane, în anul anterior, direcţiile de acţiune au urmărit estomparea deficitului de personal, cu precădere la nivelul structurilor operative și a celor subordonate, asigurarea unui echilibru funcţional între nivelul central și teritoriu ca premisă pentru asigurarea unor timpi optimi de intervenție și adoptarea unor noi modalități de formare profesională și îmbunătățire a pregătirii continue. Conform dinamicii de personal, la finele anului trecut, la nivelul DGA erau încadrate 69,2% din posturile prevăzute. Un aspect important este constituirea unei grupe de studenți din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, cu profil „anticorupție”. Studenții acestei clase se pregătesc pentru a activa în cadrul unității noastre după terminarea studiilor.

Prevenirea corupției în rândul personalului MAI – aproape 69.000 funcționari instruiți

Politicile anticorupție inițiate în 2018 au avut în vedere prevederile Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, dar și celelalte reglementări sectoriale în materie, fiind cunoscut faptul că Direcția Generală Anticorupție este desemnată ca instituţie responsabilă pentru implementarea Planului de integritate al MAI, având atribuţii de coordonare, monitorizare, colectare a datelor şi raportare a acestora către Secretariatul tehnic din cadrul Ministerului Justiției.

Astfel, pentru asigurarea bazei legale necesare diversificării activităţilor preventive, inclusiv pe domeniul de educaţie pentru promovarea integrităţii, a fost modificat cadrul normativ prin apariția OMAI nr. 62 din 13 iunie 2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Totodată, s-au avut în vedere activitățile preventive orientate pe domenii prioritare.

În 2018, ca urmare a analizelor efectuate, domeniile prioritate au fost „poliţie rutieră”, „resurse umane”, de la toate structurile MAI, inclusiv cu participarea membrilor comisiilor de concurs/contestație etc. şi a personalului implicat în selecția, recrutarea, promovarea și evoluția în carieră, precum și domenii specifice stabilite de către structurile subordonate DGA, în baza analizelor proprii.

În mod concret, referitor la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, D.G.A. a înaintat Direcției de Prevenire a Criminalității din cadrul Ministerului Justiției, în luna ianuarie 2018 (instituţie unde funcţionează Secretariatul tehnic de monitorizare a strategiei), inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupţiei, precum şi indicatorii de evaluare, la nivelul MAI, pentru anul 2017; raportul narativ privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2017 și situația incidentelor de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentelor.

În ceea ce privește activitățile de instruire/informare anticorupţie, acestea s-au desfășurat interactiv prin promovarea dialogului multidisciplinar și implicarea participanților în identificarea unor soluții concrete de îmbunătățire a climatului etico-deontologic.

Astfel, s-au desfășurat 4.424 (+14%) activităţi de informare şi instruire anticorupție, la care au participat 68.109 angajaţi (+18%), 10.626 cu funcţii de conducere şi 57.483 cu funcţii de execuţie. În context, peste 53% din personalul total al ministerului a participat la o formă de pregătire anticorupție.

În contextul activităților de prevenire, menționăm participarea D.G.A., pentru al treilea an consecutiv, la Programul de educație „Școala altfel” al Ministerului Educației Naționale, precum și numeroase interviuri, prelegeri, dar și informări și instruiri anticorupție cu personal din instituții guvernamentale, la solicitarea acestora (Corpul de Control al primului ministru, Serviciul de Telecomunicații Speciale).

Pe linia proiectelor de prevenire au fost desfășurate activități susținute și la nivelul structurilor subordonate, cu sprijinul unor organizații neguvernamentale sau al unor voluntari.

Au crescut cu 22% denunțurile și autodenunțurile funcționarilor M.A.I. privind fapte de corupție

Ca urmare a măsurilor preventive, au fost consemnate 141 de situații în care funcționarii ministerului au sesizat DGA atunci când li s-au oferit sume de bani sau alte foloase în schimbul unor servicii, precum și 52 de cazuri în care s-a denunțat implicarea unor colegi în comiterea unor fapte de corupție.

Astfel, s-a consemnat o creștere cu 22% a acestor semnalări comparativ cu anul anterior, stare de fapt care reflectă evoluţia gradului de responsabilitate la nivelul efectivelor MAI.

Testarea integrităţii lucrătorilor MAI – peste 70% mai multe teste decât în anul anterior

Testul de integritate constituie o metodă de prevenire a corupţiei care oferă, pe de o parte, posibilitatea evidențierii comportamentelor conforme ale persoanelor testate și, pe de altă parte, crearea premiselor valorificării datelor obţinute în cadrul cercetării penale, în situaţia unor teste cu rezultat negativ.

În baza OMAI nr. 256/2012 privind procedura de testare a integrităţii profesionale a personalului ministerului, în anul 2018 s-au efectuat 132 de teste de integritate profesională (+76% comparativ cu anul 2017), dintre care 121 cu rezultat pozitiv (lucrătorii MAI testaţi au dat dovadă de integritate) şi 11 cu rezultat negativ.

Aceste teste au vizat 148 lucrători ai ministerului (doar 12 dintre aceştia au primit sume de bani sau foloase pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu).

În situaţia testelor de integritate cu rezultat negativ au fost sesizate structurile de parchet pentru a dispune cu privire la oportunitatea efectuării de acte procedurale penale, în scopul probării activităţii infracţionale.

Cercetarea științifică – incidentele de integritate s-au diminuat cu 19%

În intervalul analizat, incidentele de integritate înregistrate s-au diminuat cu 19%, iar numărul angajaților MAI care fac obiectul acestora s-a redus cu 9%.

Referitor la activitatea de cercetare pe domeniul anticorupție, în decursul anului precedent a fost finalizat raportul studiului „Evaluarea activităţii de prevenire a corupţiei desfăşurată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne”. Inițiativa a vizat atât analizarea eficienței demersului preventiv al instituției ca principală atribuție, cât mai ales fundamentarea unor măsuri viitoare de adaptare a acesteia la necesitățile corpului profesional.

În luna iunie 2018 a fost finalizată „Analiza privind vulnerabilităţile la corupţie favorizate de cadrul normativ specific MAI”, care a fost transmisă structurilor ministerului ce deţin competenţe de iniţiativă legislativă în domeniile în care au fost identificate vulnerabilităţi legislative la corupţie.

Ca urmare, s-a recomandat inițierea unor demersuri de evaluare şi, după caz, de modificare şi completare a actelor normative de nivel superior, dar şi a cadrului dispozițional intern (ordine şi instrucţiuni), care să conducă la eliminarea acestor vulnerabilităţi. Demersul are ca obiectiv îmbunătățirea capacității de prevenire a faptelor de corupție la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, printr-o mai bună înțelegere a fenomenului corupției.

În ceea ce privește activităţile desfăşurate pe linia managementului riscurilor şi al vulnerabilităţilor la corupţie, reprezentanţii D.G.A. au participat la îndrumarea de specialitate a grupurilor de lucru pentru prevenirea corupţiei constituite la nivelul structurilor ministerului (389 de activități cu participarea a 1.975 de angajaţi ai MAI), fiind adoptate registrele revizuite ale riscurilor de corupţie în cadrul fiecărei structuri centrale şi teritoriale din MAI.

În aplicarea prevederilor legale, la nivelul ministerului au fost elaborate și adoptate Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor MAI şi Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul structurilor MAI. Acestea documente sunt în acord cu prevederile Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi ale Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale (HG nr. 599/2018).

Având în vedere rolul aplicației informatice MARC (Managementul asistat al riscurilor de corupție), în anul 2018 s-au desfășurat 22 instruiri cu privire la utilizarea acestui instrument de lucru, în scopul de a pregăti consilierii pentru integritate din cadrul structurilor MAI de la nivel central și teritorial, ofiţerii de prevenire din cadrul serviciilor judeţene anticorupţie, precum și reprezentanții din cadrul Ministerului Sănătății, Ministerul Educației Naţionale, Ministerul Finanțelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Justiţiei – Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) şi Instituţia Prefectului.

Cercetarea Penală – cu 24% mai multe acorduri de recunoaștere a vinovăției

Poliția judiciară din cadrul DGA a efectuat acte procedurale în baza ordonanțelor de delegare dispuse de procurorii de caz și sub directa coordonare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcției Naționale Anticorupție, respectiv Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Astfel, în anul 2018 au fost efectuate cercetări și au fost înaintate la parchete 2.381 de dosare penale. Dintre acestea, 1.059 (+3% comparativ cu anul 2017) au fost iniţiate din sesizare proprie, iar 1.322 au fost primite de la diferite structuri de parchet.

Repartiția la nivelul parchetelor este următoarea: 341 au fost înaintate la DNA, 96 la unităţile DIICOT, iar 1.944 la structurile centrale şi teritoriale ale PÎCCJ.

Activitățile procedurale realizate de lucrătorii DGA s-au desfășurat în baza a 4.008 ordonanțe de delegare ale structurilor de parchet, din care 411 de către DNA., 236 de la DIICOT şi 3.361 de la structuri ale PÎCCJ. Ca urmare a activităţilor procedurale derulate de poliţiştii D.G.A., procurorii de caz au emis rechizitorii în 287 dosare şi au încheiat 109 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei (+24% raportat la anul anterior). Este de remarcat că, rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției însumează un total de 386, ceea ce reprezintă o medie de peste unul pe zi.

Au fost efectuate cercetări cu privire la 1.495 de suspecţi, dintre care 174 lucrători MAI, 24 având funcţii de conducere şi 150 funcţii de execuţie.

Referitor la tipologia faptelor de corupţie, în funcţie de numărul de suspecţi înregistrat în anul 2018, prezentăm situația din graficul de mai jos unde se poate observa, printre altele, creșterea cu peste 33% a infracțiunilor de dare de mită, fapte săvârșite de cetățeni și respinse de funcționarii M.A.I..

În 2018, au fost inculpate 884 persoane, dintre care 115 lucrători ai ministerului, 15 cu funcţii de conducere şi 100 de execuţie.

În ceea ce priveşte măsurile preventive dispuse, au fost puse în aplicare mandate de arestare preventivă și la domiciliu faţă de 111 persoane. Totodată, pentru 132 de inculpați s-a dispus măsura controlului judiciar.

Cooperarea cu PÎCCJ

În scopul eficientizării activităţii de cercetare penală, în perioada analizată s-a desfăşurat a IX-a Convocare anuală profesională comună PÎCCJ – DGA, cu tema: „Combaterea infracţionalităţii în domeniile prioritare ale Ministerului Public: corupţie, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, evaziune fiscală, contrabandă şi spălarea banilor” (trei întâlniri regionale şi una finală, organizate în județele Galați, Cluj, Dolj, respectiv Braşov).

Întâlnirile au avut ca obiectiv abordarea unitară a combaterii corupţiei, în cadrul lucrărilor fiind dezbătute aspecte de interes pe linie procedurală.

La aceste manifestări au luat parte şi reprezentanţi ai altor agenții de aplicare a legii cu activitate incidentă în domeniu, conferind astfel un caracter amplu de dezbatere a problematicii de referință.

Pentru punerea în valoare a concluziilor cazuisticii instrumentate, a fost elaborat „Ghidul de bune practici în instrumentarea cauzelor de corupţie”, ediţia a VIII-a, care a fost transmis participanţilor şi instituţiilor partenere la etapa finală a convocării.

Relații cu publicul

În 2018, au fost primite spre soluționare 2.268 de petiţii, datele furnizate în conţinutul acestora conducând la iniţierea a 65 dosare penale sau la completarea probatoriilor în cadrul unor dosare aflate în lucru (+20% comparativ cu anul 2017).

Din totalul petiţiilor primite, 870 au fost transmise către diferite structuri de parchet, iar 436 au fost remise altor instituţii;

Totodată, au fost primite în audienţă 178 persoane, fiind consiliate în afara programului 906 persoane. Ca urmare a acestor activităţi, au fost depuse 99 plângeri penale și denunţuri, respectiv 66 petiţii.

Call-center Anticorupție – 17 dosare penale rezultate din apeluri

Modalitatea de sesizare la call-center anticorupție 0800.806.806 a oferit cetățenilor o metodă facilă de comunicare, creșterea semnificativă, practic dublarea apelurilor, fiind un reper de creștere a încrederii cetățenilor în D.G.A., ca rezultat direct al activității de promovare instituțională.

În baza informaţiilor de interes operativ transmise de apelanţi au fost iniţiate sau completate 17 dosare penale. Totodată, urmare a apelurilor telefonice efectuate la linia Call-center a D.G.A., au fost inițiate și derulate cu celeritate 4 acțiuni de prindere în flagrant.

Relații publice – mai multe solicitări de furnizare informații de interes public

În ceea ce priveşte liberul acces la informaţiile de interes public, s-a răspuns în termen legal la 138 solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001.

Totodată, în intervalul de referinţă, activitatea DGA a fost mediatizată prin intermediul a 377 comunicate de presă. Ca urmare a acestora, în presa scrisă și audio-vizuală au fost montorizate 1.596 materiale scrise și audio-video.

Cooperare internaţională

În intervalul analizat, activitatea de relaţii internaţionale a avut în prim-plan consolidarea statutului Direcției Generale Anticorupție de partener stabil și credibil, atât la nivel regional, cât și în rândul instituțiilor europene de profil.

În anul 2018 au avut loc 10 activități de reprezentare/schimburi de experiență şi 10 primiri ale unor delegații străine, din care evidențiem:

53% din totalul achizițiilor DGA au fost asigurate prin proiectele cu finanțare externă nerambursabilă

În ansamblul activităților derulate în anul precedent, implementarea proiectelor a beneficiat de o atenție deosebită având în vedere că fondurile atrase prin acest gen de instrumente financiare contribuie la dezvoltarea capabilităților de prevenire și combatere a corupției.

Astfel, au fost manageriate 10 proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (prezentate în anexa nr. 3) cu o valoare aproximativă de 5,3 milioane euro, în care DGA a avut calitatea de coordonator ori partener sau prin care a transferat expertiză. În cadrul proiectelor cu fonduri externe au fost organizate 38 sesiuni de instruire, fiind instruite 1.094 persoane. De asemenea, au fost achiziționate 124 autovehicule, 50 sisteme de avertizare acustică şi optică, 73 camere video, valoarea echipamentelor speciale achiziționate fiind de 148.296 euro.

Proiectele cu finanțare externă nerambursabilă au presupus, în plan intern, cooperarea inter-instituţională cu peste 40 de structuri şi instituţii, iar, la nivel internațional, cu Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă, Institutul Haus din Finlanda, Serviciul de Investigaţii Speciale din Lituania, Serviciul Naţional de Protecţie din Ungaria, Direcţia de Securitate Internă din Bulgaria, Centrul Naţional Anticorupţie din Republica Moldova, Biroul Naţional Anticorupţie din Ucraina (ș.a.).

Totodată, în anul 2018 au fost elaborate 4 noi fișe de proiect, pentru două fiind semnate contractele de finanțare.

Asigurare bugetară

Pentru anul 2018, DGA a avut aprobat un buget în sumă de 74.788.000 lei, fiind efectuate deschideri de credite bugetare în sumă de 73.886.598 lei din care s-au efectuat plăţi nete în sumă de 73.965.793 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here