Acasă Politic Agenda ședinței Guvernului din 18 noiembrie 2020

Agenda ședinței Guvernului din 18 noiembrie 2020

DISTRIBUIȚI

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/LG-1.pdf

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-3.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurile de judecată în apel

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-4.pdf

 

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru finanțarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-39.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprins în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-40.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-41.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-42.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr.740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producători și altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-43.pdf
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2019 privind stabilirea componenței, atribuțiilor și responsabilităților Comitetului de masiv și ale Consiliului Național al Muntelui

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HGANEXA-3.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului multianual strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară în perioada 2020-2023

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-44.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Drum expres Brăila – Galați”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-45.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Samankou Maksim”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-46.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea licenței de concesiune nr. 13968/2011 a activității miniere de exploatare a zăcământului de gnais în perimetrul SIBIU – VALEA RECE, județul SIBIU încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială EUROFOR 2011 S.R.L.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-47.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acțiune pentru perioada 2020-2025, elaborat în vederea executării hotărârii-pilot Rezmives și alții împotriva României, precum și a hotărârilor pronunțate în grupul de cauze Bragadireanu împotriva României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO-5.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Prelungirea mandatului dlui. Alexandru Florescu pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Conducerii Executive a Băncii Internaționale de Investiții (BII) pentru perioada 01/01/2021-31/12/2025 și transmiterea, în consecință, a votului României către BII

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO-6.pdf

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/INFO-1.pdf

 

 

 

.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here