Acasă Social AJOFM Ilfov: În atenția absolvenților promoției 2019

AJOFM Ilfov: În atenția absolvenților promoției 2019

DISTRIBUIȚI

AJOFM Ilfov remintește absolvenților instituţiilor de învăţământ faptul că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţe pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă.

Corina Florentina Preda, purtător de cuvânt al AJOFM Ilfov, precizează că înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele AJOFM Ilfov sunt:

  • actul de identitate, în original şi copie;
  • actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie;
  • adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana, în vârstă de minim 16 ani, care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agenției.

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 3.220/19 februarie 2018 al Ministrului Educaţiei Naționale, cursurile claselor terminale din învăţământul liceal sau încheiat la 31 mai 2019. Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here