Acasă Economie AJOFM Ilfov: Indemnizația de șomaj – 2017

AJOFM Ilfov: Indemnizația de șomaj – 2017

DISTRIBUIȚI

Persoanele care-și pierd locul de muncă au posibilitatea de a cere indemnizația de șomaj, însă numai în măsura în care sunt îndeplinite anumite condiții legale. Perioada în care se acordă banii și cuantumul efectiv al indemnizației depind amândouă de perioadele lucrate anterior.

Cei care au calitatea de somer sunt îndreptățiți să ceară indemnizația de șomaj, stabilește Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Este vorba de persoanele care n-au loc de muncă și nu câștigă bani sau veniturile pe care le obțin, din activități autorizate legal, sunt mai mici decât valoarea indicatorului social de referință (ISR). În prezent, ISR este situat la valoarea de 500 de lei, astfel că vorbim de venituri de până în acest plafon.

Totuși, pentru a putea obține indemnizația de șomaj, șomerii trebuie să se găsească în una dintre următoarele situații, amintește AJOFM Ilfov: le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive ce nu li se pot imputa; le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu, din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora; le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive ce nu li se pot imputa; au încheiat un contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri sau, dacă realizează, din activități autorizate legal, acestea sunt sub 500 de lei; au încetat activitatea în urma pensionării pentru invaliditate, ulterior și-au redobândit capacitatea de muncă, dar n-au reușit să se reangajeze; reintegrarea lor în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unitățile unde erau încadrați anterior (din cauza încetării definitive a activității) sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora.

De asemenea, au dreptul la ajutorul bănesc lunar, potrivit Legii nr. 76/2002, cei cărora le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși (dacă anterior n-au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului) și cei cărora le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui alt fel de raport juridic pentru care s-a datorat contribuția pentru șomaj.

Stagiul de cotizare este obligatoriu

Persoanele aflate într-una dintre situațiile amintite în prima parte a articolului au dreptul să primească indemnizația de șomaj dacă au un stagiu de cotizare minimal de 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare depunerii cererii.

Aceasta este condiția de bază impusă de Legea șomajului, însă șomerii trebuie să bifeze și următoarele cerințe: să nu câștige bani sau, dacă obțin venituri, din activități autorizate legal, acestea să fie sub 500 de lei;

să nu îndeplinească condițiile legale de pensionare;

să fie înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă de la domiciliu sau reședință, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

Stagiul de cotizare este, conform Legii nr. 76/2002, perioada muncită legal de un șomer, în care s-a datorat statului contribuția pentru șomaj. De asemenea, stagiu de cotizare este și perioada în care o persoană s-a asigurat pe cont propriu pentru șomaj și a plătit contribuția stabilită contractual.

Stagiul de cotizare este important și atunci când vine vorba de stabilirea perioadei de acordare a ajutorului bănesc. Astfel, indemnizația de șomaj se acordă diferențiat, după cum urmează:

timp de șase luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de minimum un an;

timp de nouă luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de minimum cinci ani;

timp de 12 luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare mai mare de zece ani.

În ceea ce privește cuantumul efectiv al indemnizației, suma respectivă este acordată lunar tot în funcție de stagiul de cotizare, astfel:

75% din valoarea ISR, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;

75% din valoarea ISR, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:

3%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum trei ani;

5%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum cinci ani;

7%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum zece ani;

10%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.

Indemnizația de șomaj poate fi obținută și de către absolvenții instituțiilor de învățământ, dacă aceștia nu reușesc să se angajeze într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire. Într-o asemenea situație, nu este necesară existența unui stagiu de cotizare, iar ajutorul lunar, acordat pentru șase luni, este de 250 de lei (adică jumătate din valoarea ISR).

Lista actelor necesare depinde de situația în care se găsește șomerul

Pentru a cere indemnizația de șomaj la agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă, solicitanții au nevoie de cinci documente de bază, conform informațiilor disponibile pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Acestea sunt:

cererea-tip;

actul de identitate (original);

actele de studii și de calificare (original și copie);

adeverința medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale;

actele eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că solicitantul nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate legal, venituri sub plafonul de 500 de lei.

Persoanele care beneficiază de ajutorul de șomaj au și unele obligații legale, așa cum prevede Legea nr. 76/2002.

Printre altele, șomerii trebuie să se prezinte lunar la agențiile de muncă pentru a primi sprijin pentru angajare, să caute activ un loc de muncă sau să participe la serviciile de stimulare a ocupării și de formare profesională oferite gratuit de autorități.

Dacă la momentul cererii ajutorului ”refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă”, așa cum scrie în actul normativ amintit, solicitanții nu pot primi indemnizația.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here